Wybory 2018 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wybory 2018

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowosądeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenieWojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranychdo rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego
oraz do SejmikuWojewództwa Małopolskiego

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości podziału Powiatu Nowosądeckiego na okregi wyborcze.

Pliki do pobrania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania

Informacja dotycząca pełnienia dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w dniach 20-21 października 2018 r.

Informacja dotycząca pełnienia dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w dniach 20-21 października 2018 r.

Pliki do pobrania

data publikacji: 2018-04-09 | 14:27
data ostatniej modyfikacji: 2018-10-19 | 09:34