Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 21 z działkami sąsiednimi nr 18, 19 i 22 w obrębie Bukowiec.

Zawiadomienie umieszczono również na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu od 31.03.2023 r. do 07.04.2023 r. 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-03-31
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-31 | 12:30
planowana data dezaktywacji: 2024-03-31