Ogłoszenia urzędowe

Porozumienie

z dnia 14 stycznia 2022 r. zawarte pomiędzy: Markiem Kwiatkowskim - Starostą Nowosądeckim
a Rafałem Tokarzem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Stary Sącz

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-27
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-27 | 12:57
planowana data dezaktywacji: 2022-12-31