Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie

STAROSTA NOWOSĄDECKI
zawiadamia, że na wniosek złożony przez P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Andrzej Arendarski, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 1 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego stacji bazowej telefonii komórkowej
sieci PLAY o numerze NWS7032_A obejmującej budowę: wieży kratowej o całkowitej wysokości 61,95 m n.p.t., 6 anten sektorowych, 9 anten radioliniowych z urządzeniami sterującymi oraz kablowej linii zasilającej na działce nr 516 położonej w obrębie ewidencyjnym Gostwica, gm. Podegrodzie.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-07-28
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-28 | 15:05
planowana data dezaktywacji: 2022-08-11