Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie

Starosta Nowosądecki
zawiadamia, że w sądzie wieczystoksięgowym złożono wniosek o wpis własności Skarbu Państwa do działki ewidencyjnej nr 228 w obr. Barcice Dolne, gm. Stary Sącz. W związku z powyższym nie jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-08-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-05 | 14:56
planowana data dezaktywacji: 2022-08-19