Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 13.06.2022 r.

      IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje,                   iż od godz. 11:00 do godz. 22:00 dnia 13.06.2022 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.                                                                                                                                                                             Prawdopodobieństwo: 75 %           

Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

   W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

 

 

wstecz
data publikacji: 2022-06-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-13 | 09:52