Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 29.06-30.06.2022 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje,  iż od godz. 14:00 dnia 29.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 30.06.2022 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 70 %

Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

   W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22

wstecz
data publikacji: 2022-06-29
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 | 09:12