Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne 5.07.22-6.07.22

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje,  iż od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 do godz. 00:00 dnia 06.07.2022 w obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (miejscami również o charakterze burzowym), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

   W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

 

 

wstecz
data publikacji: 2022-07-05
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-05 | 08:24