Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert/rozstrzygnięcie konkursu

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-01-10
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 | 15:58