Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00093921/3, oznaczone jako działki ewid. nr 177/10 o pow. 0,12 ha, nr 177/11 o pow. 0,12 ha, nr 177/17 o pow. 0,10 ha, nr 177/77 o pow. 0,13 ha. Działki sprzedawane są odrębnie. Powyższe działki sprzedawane będą z udziałami Powiatu Nowosądeckiego po 12/559 cz. w drogach wewnętrznych, oznaczonych jako działki nr 177/82 – nr 177/86 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00128716/8. Ponadto, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 177/10 i nr 177/77 sprzedawane będą z udziałami po 1/6 cz. w działce ewid. nr 177/87 o pow. 0,12 ha, stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00093921/3, przeznaczonej pod parking osiedlowy.

Opis nieruchomości:
Działki położone w Kotlinie Sądeckiej, niedaleko drogi powiatowej relacji Nowy Sącz – Limanowa, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Działki są niezabudowane. Posiadają dostęp do drogi gminnej wydzielonymi, nieurządzonymi drogami wewnętrznymi, oraz posiadają dostęp do infrastruktury technicznej (energia elektryczna, wodociąg).

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2021-09-07
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-07 | 13:42
planowana data dezaktywacji: 2021-10-15