Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.20.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w obszarze mechanicznym i górniczo ...

Numer sprawy:
ZP.272.20.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w obszarze mechanicznym i górniczo - hutniczym w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki, w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

I ZMIANA SIWZ ORAZ I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

II ZMIANA SIWZ ORAZ II ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-09-02
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-01 | 13:24