Klub Radnych "Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna"

Przewodniczący: Andrzej GANCARZ
Członkowie Klubu:
Krzysztof BODZIONY
Marian DOBOSZ
Józef GłÓD
Paweł ŁABUDA
Piotr OGORZAŁEK
Ryszard PORADOWSKI
Ewa ZIELIŃSKA

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 14:08
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-08 | 13:59