Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący: Antoni PORĘBA
Wiceprzewodniczący: Michał NOWAK
Wiceprzewodniczący: Roman POTONIEC
Sekretarz: Joanna SZEWCZYK-KUBACKA

Członkowie Klubu:
Marta ADAMCZYK
Marcin BULANDA
Edward CIĄGŁO
Stanisław DĄBROWSKI
Przemysław GAJOWSKI
Franciszek KANTOR
Antoni KOSZYK
Marek KWIATKOWSKI
Zofia NIKA
Wiktor OBRZUT
Anna RADZIK
Stanisław SUŁKOWSKI
Maria Barbara SZAROTA
Józef ŚWIGUT
 

 

data publikacji: 2021-06-17 | 09:07
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-17 | 09:24