Komisja Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej - plan pracy IV Kadencji

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok

data publikacji: 2011-01-20 | 14:28
data ostatniej modyfikacji: 2014-02-24 | 13:24