Komisja Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej protokoły VI kadencji

  • Protokół Nr 3/2020 posiedzenia on-line Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 26 listopada 2020 r.

  • Protokół Nr 2/2020 posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 września 2020 r.

  • Protokół nr 1 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 czerwca 2020 r.

  • Protokół nr 5 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 14 listopada 2019 r.

  • Protokół nr 4 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 30 września 2019 r.

  • Protokół nr 3 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 9 maja 2019 r.

  • Protokół nr 2 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 27 marca 2019 r.

  • Protokół nr 1 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 lutego 2019 r.

  • Protokół nr 6 Komisji Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 17 grudnia 2018 r.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-02-07 | 10:10
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-26 | 14:09