Komisja Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej - plan pracy V Kadencji

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

  • Plan Pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodwej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok

data publikacji: 2015-02-09 | 12:16
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-21 | 12:46