Kontakt


Dyrektor Biura Rady i Zarządu : Monika Dziedzina
 

 1. Obsługę kancelaryjno - biurową oraz merytoryczną Rady, jej Komisji i Przewodniczącego Rady, w tym:
  1. gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,
  2. przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  3. opracowanie materiałów z obrad Rady i Komisji oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
  4. sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji,
  5. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków Radnych,
  6. doręczanie uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji i wniosków Radnych organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
 2. Koordynowanie prac związanych z realizacją uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji i wniosków Radnych.
 3. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych Rady Powiatu.


 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-15 | 18:03
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-07 | 10:39