Anna Radzik

Anna RADZIK

Rok urodzenia: 1965
Wykształcenie: średnie, policealne
Gmina: Grybów
Zawód i miejsce pracy: 

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:

  • w latach 80-tych instruktor ZHP,
  • w LATACH 90-tych Radna Gminy Grybów,
  • Członek Rady Sołeckiej,
  • zajmuje się działalnością na rzecz krzewienia kultury jako instruktor filii GOK  Grybów w Binczarowej,
  • pracując z młodzieżą rozwija działalność artystyczną poprzez grupy teatralne, kolędnicze, muzyczno-taneczne, pielęgnując lokalne tradycje i zwyczaje. W 2018 roku Nagroda Starosty Nowosądeckiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury,
  • księgowa, zastępca Prezesa SPOŁECZNO-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” (Oddział w Grybowie).
  • W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej oraz Członka Komisji Polityki Społecznej .

Inna działalność: Członek Stowarzyszenia Kobiet Binczarowskich
Rodzina: Mąż Marian, 4 synów
Hobby: książki, zamiłowanie do kultury i tradycji

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-12-16 | 12:19
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 11:44