Ewa Zielińska

Ewa ZIELIŃSKA

Rok urodzenia: 1952
Wykształcenie: średnie
Gmina: Stary Sącz
Zawód i miejsce pracy: pielęgniarka dyplomowana - emeryt
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
40 letnia praca w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. W latach 1998 – 2018 Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu. W II kadencji Rady pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia, zaś  przez 16 lat była jej Wiceprzewodniczącą. Od 2012 do 2018 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej RPN, Członka Komisji Edukacji RPN, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN oraz Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Rodzina: mężatka, dwie córki i troje wnucząt
Hobby: film, teatr, książka
Dyżur: Urząd Gminy Stary Sącz, każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 12:06
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:14