Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

Marek KWIATKOWSKI

Rok urodzenia: 1956
Wykształcenie: wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu marketingu i zarządzania w agrobiznesie.
Zawód i miejsce pracy: Ekonomista, od listopada 2018 roku Starosta Nowosądecki
Gmina: Chełmiec
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
Od 30 lat pracował w doradztwie rolniczym pełniąc funkcje: Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Z-cy Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział w Nawojowej oraz Kierownika Działu Ekonomiki, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu.
W latach 1978-1984 Radny Rady Gminy Chełmiec. Przewodniczący Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych (1980-1988). Od 2006 roku nieprzerwanie Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego. W latach 2006-2010 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Od 2010 roku Przewodniczący Komisji Budżetowej oraz Członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz członka Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Obecnie Starosta Nowosądecki.
Inna działalność: Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”. Jest gospodarzem dorocznej wystawy rolniczej Agropromocja w Nawojowej.
Rodzina: Żona Natalia - pracownik banku BPS, córka Karolina – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, syn Gracjan, informatyk – programista zatrudniony w firmie Samsung.
Hobby: sport, narciarstwo zjazdowe, pływanie, nurkowanie, górska turystyka piesza i rowerowa

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:10
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 | 12:13