Marta Adamczyk

Marta ADAMCZYK

Rok urodzenia: 1972
Gmina: Muszyna
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 2007-2011 Sołtys Wsi Milik. Od 2009 roku Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Milika „Miliczanie 2009”.
W latach 2014-2018 Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego. Podczas V kadencji RPN Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna”. Członek Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Jest również Członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.
Obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Członek Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, Członek Komisji Infrastruktury RPN, Członek Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, a także Członek Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN. Jest również Członkiem Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Inna działalność:
Od 2011 roku pracowała jako koordynator sieci handlowej w hurtowni spożywczej w Stróży k. Myślenic. W październiku 2017 r. objęła stanowisko Kierownika ds. Marketingu Uzdrowiskowego w spółce Uzdrowisko Krynica-Żegiestów. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z Piwnicznej-Zdrój oraz z wieloma innymi. Często wspiera wszelkie działania charytatywne.
Rodzina: Urodziła się 20 marca 1972 r. w Krynicy-Zdroju, zaś wychowała w miejscowości Berest – Gmina Krynica-Zdrój. Od 1993 roku mieszka w miejscowości Milik (Gmina Muszyna) wraz z mężem i czwórką dzieci.
Hobby: muzyka (zespół muzyczny)
Dyżur: Milik 64, 33-370 Muszyna
ul. Nowotarskiego 9, 33-380 Krynica-Zdrój (Stare Łazienki Mineralne), Biurowiec pok. 29
Dyżur w każdą środę  w godz. 15:00-17:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 502 769 817.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:53
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 12:16