Marta Adamczyk

Marta ADAMCZYK
 

Wykształcenie:  Wyższe „Magister zarządzania marketingiem/ Promocja i techniki sprzedaży”
Zawód i miejsce pracy: Dyrektor Marketingu w Uzdrowisku Krynica – Żegiestów S.A.
Aktualny status zawodowy: zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa (a także funkcje w obecnej Radzie):
W latach 2007-2011 Sołtys Wsi Milik. Od 2009 Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Milika „Miliczanie 2009”. W latach 2014-2018 Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego. Podczas V kadencji RPN Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna”. Członek Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Sączu. Członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.
Obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Członek Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, Członek Komisji Mienia, Infrastruktury RPN, Członek Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, Członek Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN. Członek Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Inna działalność: Od 6 lat pracuje w Spółce Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, od 2019 roku na stanowisku Dyrektora Marketingu. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z Piwnicznej-Zdrój.
Rodzina: Urodziła się 20 marca 1972 r. w Krynicy-Zdroju, zaś wychowała w miejscowości Berest – Gmina Krynica-Zdrój. Od 1993 roku mieszka w miejscowości Milik (Gmina Muszyna) wraz z mężem. Ma 4 dzieci i 4 wnucząt.
Hobby: muzyka, robótki ręczne (Amigurami)
Dyżur: Milik 64, 33-370 Muszyna, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 502 769 817.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:53
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:03