Przemysław Gajowski

Przemysław GAJOWSKI

Gmina: Krynica-Zdój
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej, Członka Komisji Budżetowej oraz Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Jest również przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia "Małopolska Organizacja Turystyczna" oraz Przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 12:06
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 12:17