Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2023 rok

Aktualizacja akapitu
2023-03-31 11:36:09
Katarzyna Burdacka
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 
               


Data zgłoszenia: 03.02.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 490/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Sztaba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.02.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 152/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Toczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.02.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 953/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Radzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.02.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 373, 510/1, 510/4, 510/5, 511, 512, 518/17, 520/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.02.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 103/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa i Piotr Nowogórscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 06.02.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 152/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Toczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.02.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 284/3, 285/2, 286/6, 286/4, 286/7, 289/11, 289/12, 287/5, 288/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.02.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 63/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mirosław Berdychowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.02.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 319
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Kurzeja
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.02.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 576/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Gałysa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.02.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 452/11
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edyta Obrzut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.02.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 205/6, 205/8, 205/5, 204/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.02.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 174/4, 174/5, 174/6, 174/3, 174/2, 175
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektorenergetycznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Berdychowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 795, 802, 803
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 537, 603, 540, 541
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2023r.
Adres  obiektu:  Posadowa Mogilska - dz. nr 25/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Kostecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2023r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 110/1, 111/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mateusz Janik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 1699/9, 1699/7, 1699/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.,
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 4264/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Bogusław Kulig
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2023r.
Adres  obiektu: Kotów - dz. nr 42/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 74, 56, 65/4, 65/10, 65/9, 61
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2023r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 10/5, 50/58, 50/43, 50/44
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.02.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 241/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Pajor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.02.2023r.-decyzja umorzenia


Data zgłoszenia:  10.02.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 157/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Lidia Orlecka 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.02.2023r.
Adres  obiektu:  Biczyce Dolne - dz. nr 171/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Kołdras
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.02.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 682/4, 680/11
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.02.2023r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 16/37
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie zewnętrznej instalacji gazowej od układu redukcyjno-pomiarowego do  budynku mieszkalnego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Lis
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.02.2023r.
Adres  obiektu:  Frycowa - dz. nr 766/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.02.2023r.
Adres  obiektu:  Nawojowa - dz. nr 638/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwia Łęczycka 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.02.2023r.
Adres  obiektu:  Łyczana - dz. nr 215
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Bednarski 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 219, 212/2, 239/1, 243
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 756/4, 756/5, 760/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 574/3, 564/1, 564/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 192/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Goliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 257
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna i Jerzy Gał
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 451/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna i Jan Ogorzały
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17

.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 598/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Padula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2063
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Adler
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.02.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 186, 191, 195, 196, 205/1, 205/2, 206, 207, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/11, 208/12, 208/14, 208/15, 208/16, 208/19, 208/20, 208/22, 208/23, 208/24, 208/25, 208/26, 208/28, 208/30, 208/31, 208/33, 208/34, 208/35, 208/37, 208/38, 209, 210/1, 211, 212/1, 214, 215/8, 215/25, 215/22, 216/1, 217/3, 217/4, 217/6, 220/1, 221/2, 222, 223/1, 223/4, 223/5, 225, 227/2, 228, 230/3, 230/5, 230/14, 231/1, 231/2, 232, 233/1, 233/2, 234, 235, 236, 237, 238, 261, 282, 284/3, 284/7, 284/14, 285/1, 286/1, 286/2, 286/4, 287, 288/1, 288/2, 294/12, 323/2, 326/2, 326/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap IIB
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.02.2023r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 391/3, 391/2, 390/3, 389/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 14.02.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 363/10
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paulina Jabrocka, Daniel Jabrocki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 14.02.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - 77/8,79, Kurów - dz. nr 50/2, 51/2, 51/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 14.02.2023r.
Adres  obiektu:  Biczyce Dolne - dz. nr 87/4, 87/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 15.02.2023r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 198/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Skrzypiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 201/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Gnutek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.02.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 695, 671/3, 671/1, 673/1, 673/2, 674/2, 675/14, 675/16
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3907, 16/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa stacji transformatorowej SN/NN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 261, 313, 314, 256/1, 256/2, 262
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 247/3
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.02.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 366/50
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna i Janusz Szambelan
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.02.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 643/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Ferenz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.02.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 906/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.02.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 135/11
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Cebula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.02.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 725
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkuGminnaj Stołówki, Żłobka i Przedszkola
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.02.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 620, 509/1, 608/1, 911/2, 911/3, 912, 925/1, 910, 909, 1034/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.02.2023r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 16/24, 16/39, 130/2, 129/4, 129/3, 129/2, 125/1, 78, 123/1, 119/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 17.02.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 439/3, 439/2, 439/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.02.2023r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 460/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Surmański
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.02.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 45, 46/1, 53/3, 54/2, 54/4, 54/5, 163/5, 169, 173, 174/4,  Miłkowa - dz. nr 94/3, 222/3, 222/7, 223/1, 224, 245/7, 245/11, 246/1, 247/1, 277/1, 278/3, 278/6, 278/8, 280/1, 281, 293, 294/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.02.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 266/3, 380/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.02.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 95/3, 95/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.02.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 591/3, 591/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.02.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 214
Opis zgłaszanego obiektu:     instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Madej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.02.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 153/1, 153/10, 153/11
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.02.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 437/7, 437/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.02.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Brzeziny - dz. nr 64/1, 64/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.02.2023r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 2167/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Forczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1707/3
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Skoczeń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3565/9
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa i Jerzy Mleczko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.02.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.02.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 74/1, 73, 72, 76/12, 76/13, 76/2, 76/10, 76/11, 86/10, 89/2, 200, 178/15, 178/28, 178/32, 178/26, 178/33
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.02.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 154, 158, 156/6, 156/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.02.2023r.
Adres  obiektu: Tropie - dz. nr 133, 2/2, 404
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.02.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 525, 589/14, 590/1, Mogilno - dz. nr 203, 312/3, 313/2, 313/3, 429, 430, 431/1, 433/11, 433/13, 433/5, 434/2, 434/3, 434/4, 437, 440, 441, 442, 444/1, 444/2, 446, 449, 450, 451, 454/1, 454/2, 456, 468/2, 468/5, 468/6, 468/7, 470/1, 472/4, 472/5, 473, 474/1, 475/3, 476/4, 485/3, 516, 517, 518/3, 539, 540, 541/3, 541/4, 541/6, 542/1, 542/3, 574, 576/1, 576/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 22.02.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 395/1, 397/5, 397/3, 397/8, 397/2, 399, 400, 398/6, 398/12, 398/15, 398/14, 398/17, 398/13, 398/11, 403/4, 403/6, 405, 411, 410, 401/3, 412/1, 412/3, 412/4, 412/5, 413/5, 409, 408, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 414/2, 420, 421, 419/5, 419/6, 419/9, 419/3, 414/1, Klęczany - dz. nr 33/3, 33/1, 1/26, 1/25, 1/24, 1/42, 1/41, 26,
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 977/5, 977/3, 976/12
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1382/1, 1382/2, 1382/3
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 55/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Kożuch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 640/7
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jarosław Pazgan
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 158/52
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: RafaŁ Furtak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  07.03.2023r.-decyzja umorzenia


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Rąbkowa - dz. nr 75/8
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Filipowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 250/3, 250/4, 141/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - 586/6, 586/2, 587/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Łacko - dz. nr 1596/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Mikołajczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.02.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1596/18, 1596/17, 1596/13
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  dwulokalowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Mikołajczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2726
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku magazynowym nr 2
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  24.02.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2726
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku magazynowym nr 1
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  24.02.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 163/11
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Matras
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.02.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 538/95
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnymwielorodzinnym - lok nr 3
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mateusz Kościsz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.02.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 327/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Totoś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.02.2023r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 96/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lidia Lach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.02.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 327/60
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.02.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 774/1, 775/2, 90/5, 90/3,  133/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sobiesław Kulig
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.02.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 261/1
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena i Stanisław Orzechowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.02.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 44/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Dutka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.02.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 120/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz i Kinga Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.03.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 276, 289/2, 289/4, 289/5, 289/7, 290/1, 290/2, 290/3, 291/4, 291/10
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - etap II-A
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.03.2023r.
Adres  obiektu: Łęki - dz. nr 195/1, 195/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lidia Adamczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.03.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 716, 715, 717/1, 719/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 02.03.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 859/6, 858, 856/5, 856/3, 856/2, 856/1, 1000, 814/2, 857, 878/1, 878/2, 879/3, 879/2, 881, 885, 880/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 02.03.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 221/5
Opis zgłaszanego obiektu:     instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Patryk Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 03.03.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 424/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Senko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.03.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 146
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Kurtek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.03.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 606/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gabriela i Wiesław Mikulscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 990/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu: Rąbkowa - dz. nr 96, 200
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Gucwa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 918, 791, 795/5, 795/4, 795/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 46/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Pietrzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 46/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Pietrzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 8/20
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józefa Serafin
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 8/21
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Matras
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 8/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Stawiarski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 24/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Borkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 23/21
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zdzisław Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 47/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Pietrzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 59/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław  Gajewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 272
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Honorata Świderska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 8/14
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Filipek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 60/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Leszko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.03.2023r.
Adres  obiektu:  Świniarsko - dz. nr 49/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariola Malczewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.03.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 301/6
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Roman Mikulski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.03.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 638
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Mikulska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.03.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 107/1
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Buchman
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.03.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 77/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Waśko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.03.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 73/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Sekuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.03.2023r.
Adres  obiektu: Mała Wieś - dz. nr 522/12, 522/13
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Noga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 48/1, 48/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Mrzygłód
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 276, 284/11, 284/12, 284/13, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 286, 287/5, 287/6, 287/7
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 157/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Borek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1542/1, 1536/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 69/24
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Szczurek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 362/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Czarnopińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3976/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Izabela Skoczeń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 250/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Nalepa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 08.03.2023r.
Adres  obiektu: Stróze - dz. nr 507/1
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta i Piotr Stępień
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.03.2023r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 96
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Białek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 10.03.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 327/39
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.03.2023r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 334
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Kamiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.03.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1913
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Hołysz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.03.2023r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 2328, 2329, 2330, 2352/2, 2354/2, 2355/2, 2356/4, 2356/6, 2357/4, 2362/2, 2362/4, 2363/2, 2370/2, 2371/2, 2372/2, 2398/3, 2399/2, 2402/1, 2402/2, 2403/1, 2442/1, 2442/2, 2443/2, 2444/2, 2445/1, 2446/2, 2446/4, 2446/5, 2447/1, 2447/2, 2452/2, 2453/2, 2456, 2463/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.03.2023r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajce, - dz. nr 192/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesła Wilczyński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 13.03.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 861/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tokarz Marcin
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.03.2023r.
Adres  obiektu: Binczarowa -dz. nr 260/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Pękala
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.03.2023r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 252, 253, 206, 511/2, 512/1, 512/4, 519/3, 491, 542/1, 542/2, 543/1, 543/2, 545, 546, 549/2, 549/1, 530, 531, 535, 534/4, 534/3, 534/2, 534/1, 551, 556/1, 556/4, 557/2, 557/1, 558/5, 558/7, 558/8, 863, 796
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wójt Gminy Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsku - dz. nr 22/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Cieślicka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.03.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 408/2, 408/5, 408/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.03.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1179
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Albert Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.03.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 125/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.03.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1963, 1964/4, 1970/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Krawczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.03.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 133/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwia Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.03.2023r.
Adres  obiektu: Żbikowice - dz. nr 105/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.03.2023r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 302/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Rams
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.03.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 183/4, 183/11, 183/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.03.2023r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 141, 148, 150/2, 145, 150/1
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.03.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 65/4, 68, 114/9, 114/5, 114/4
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.03.2023r.
Adres  obiektu: Łomnica-Zdrój - dz. nr 1865, 2755, 2931/1, 2931/4, 2931/5, 2940/2, 2944/2, 2948/2, 2948/5, 2949, 2950/2, 2953/4, 2954, 2956/3, 2957, 2962/2, 2963/3, 2963/5, 2963/6, 2964/3, 2965/2, 2974, 3009, 3011/1, 3011/2
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.03.2023r.
Adres  obiektu: Łomnica-Zdrój - dz. nr 3056, 3296, 3481, 3486/1, 4504, 4510/1, 4510/2, 4512/6, 4512/7, 4512/9, 4513/1, 4514/1, 4515/1, 5119/3, 5592/1, 5592/2, 5592/3
Opis zgłaszanego obiektu:   rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.03.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 440/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Mikulska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.03.2023r.
Adres  obiektu: Łacko - dz. nr 906/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łącko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 16.03.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 663/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karol Ogorzałek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  16.03.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 173, 174, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/9, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/23, 172/24, 172/25, 172/26
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bronisław Pawłowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.03.2023r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 172
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Żuchowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 17.03.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 477/12, 465/23, 468/3, 467/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem    
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.03.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr  530/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sebastian Cempa 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.03.2023r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne  - dz. nr  281/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Walkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.03.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne  - dz. nr  178
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Walkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.03.2023r.
Adres  obiektu: Janczowa  - dz. nr 239
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marian Śliwa 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 366/58, 366/31, 366/30, 366/27, 366/25, 366/54, 366/85, 366/127, 366/128, 366/111, 881/3, 881/4, 366/133, 366/134, 366/102, 366/101, 366/66, 859, 363/2, 365/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem    
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 707/5, 698, 703, 704, 715, 722/3, 705, 721
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem    
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 23/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Świder
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 22/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Rozum
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 23/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucjan Król
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 23/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Przemysław Laburda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 41/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Homoncik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 30/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Ryniewicz-Adamus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 7/3
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Głodzińska - Philips
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 17
Opis zgłaszanego obiektu:     instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Szkaradek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 23/12
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zdzisław Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.03.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 505/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Szkaradek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.03.2023r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 531/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Oleksy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.03.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 645/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Kiełbasa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.03.2023r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 664/12, 664/14, 455, 531/4
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alina i Mirosław Gręziccy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.03.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 469, 472, 477
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.03.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1418/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.03.2023r.
Adres  obiektu: Wojnarowa -dz. nr 10/2, 10/4, 10/9, 12, 13
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci napowietrznej oraz kablowej elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.03.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 307/10, 317, 318/4, 319/1, 319/3, 319/4, 331/3, 331/7, 332/1, 332/2, 332/3, 332/4, 333/1, 333/2, 333/5, 333/6, 333/7, 334, 338/6, 338/7, 339/4, 342, 345, 364/6, 364/7,  Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 168/3, 168/6, 168/9, 168/11, 172/1, 172/2, 172/3, 173/11, 173/15, 173/3, 173/4, 173/6, 173/7, 173/9, 174/4, 174/6, 174/7, 174/8, 175/2, 176, 174/5, 177/1, 177/2, 178/2, 179/20, 179/21, 179/22, 179/23, 179/6, 179/7, 179/8, 179/11, 179/14, 179/18, 316/1, 316/2, 316/3, 318/2, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 318/13, 318/17, 318/24, 318/25, 318/26, 318/28, 330/1, 330/2, 332/1, 332/10, 332/11, 332/12, 332/15, 332/16, 332/18, 332/19, 332/21, 332/22, 332/24, 332/25, 333, 334/1, 334/3, 334/4, 342/4, 342/5, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 585/2, 585/3, 585/5
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Nawojowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.03.2023r.
Adres  obiektu: Zarzecze - dz. nr 165, 166, 167, 168, 138, 136/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 392/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Marcin Dutka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Niecew - dz. nr 133
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 256, 249, 205, 188, 186
Opis zgłaszanego obiektu:    budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 716, 746, 753/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 23/2, 23/1, 22/1, Koniuszowa - dz. nr 166/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 428/1, 428/2, 427, 426/6, 426/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 256/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena i Dariusz Góra
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.03.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 576/6, 576/7, 606/3, 606/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.03.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 608/6, 608/9, 608/8, 589/1, 589/6
Opis zgłaszanego obiektu:    budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.03.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 364/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Franciszek Janikowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.03.2023r.
Adres  obiektu: Łęki - dz. nr 195/1, 195/2
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lidia Adamczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.03.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 722/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adriana i Paweł Sobolewscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  27.03.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2758/1, 2758/3, 3213, 3214/1, 3210/6, 3210/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.03.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica- dz. nr 382
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zuzanna Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 59/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Szewczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.03.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 199/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.03.2023r.
Adres  obiektu: Miłkowa - dz. nr 59/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Bandyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.03.2023r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 81/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja i Jarosław Pruchnicki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34