Biuro Prasowe

Kierownik Zespołu: Maria OLSZOWSKA 
Kompetencje i zadania:

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. przygotowanie serwisu informacyjnego dla mediów przez rzecznika prasowego Starostwa,
 2. umawianie nagrań radiowych i telewizyjnych Starosty i członków Zarządu,
 3. organizowanie konferencji prasowych, briefingu, spotkań z przedstawicielami mediów,
 4. umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz administrowanie stroną na portalu społecznościowym Facebook,
 5. wysyłanie serwisu informacyjnego na strony internetowe instytucji współpracujących z Powiatem,
 6. przygotowywanie informacji i materiałów promujących pracę Starosty i Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
 7. obsługa spotkań organizowanych w Starostwie,
 8. bieżące kontakty z dziennikarzami,
 9. dbanie o pozytywny wizerunek Starosty, Zarządu oraz Starostwa w mediach i wśród mieszkańców Sądecczyzny,
 10. monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie,
 11. prowadzenie archiwum zdjęciowego Zarządu,
 12. dystrybucja newslettera,
 13. współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi powiatowymi w zakresie promocji ich działań w mediach,
 14. zamieszczanie skanów artykułów prasowych w zakładce „Piszą o nas” na stronie internetowej,
 15. koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez pozostałe komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne,
 16. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej,
 17. uczestnictwo w spotkaniach Starosty i Członków Zarządu z dziennikarzami,
 18. współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja,
 19. przekazywanie zawartości merytorycznej do opracowań i publikacji w mediach elektronicznych,
 20. sporządzanie i publikowanie w mediach życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Starostę i Przewodniczącego,
 21. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-06 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 | 14:00