2016 rok


Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu     Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
13.01.2016r. Adam Ciastoń Tylicz - dz. nr 779/3 budowa budynku mieszkalnego   26.01.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
14.01.2016r. Michał Maślanka Barcice - dz. nr 73/2 budowa budynku mieszkalnego    12.02.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
27.01.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Biała Niżna - dz. nr 520/6 i 515/1 budowa słupowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej nn   10.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu  
29.01.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Przysietnica rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami     24.02.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
08.02.2016r. Łukasz Ruchała Niskowa - dz. nr 28/2 budowa budynku mieszkalnego    18.02.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
10.02.2016r. Danuta i Tomasz Porosło Krynica-Zdrój, obr. Krynica-Wieś  - dz. nr 1623/2 budowa budynku mieszkalnego      18.02.2016r. - decyzja sprzeciwu 
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3667, 3664/6, 3665/3, 3664/9, 3663/7 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   07.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu   
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz – dz. nr 4001, 4291/1, 4291/3 i 3676 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   07.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu   
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.  Stary Sącz – dz. nr 3738/6, 3739/10, 3739/5, 3740/6, 3742/2 i 3667 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.    07.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.  Stary Sącz – dz. nr 3445/3 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   07.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu   
12.02.2016r. Alicja i Bogdan Kajzer Zawadka  - dz. nr 230/11 budowa budynku mieszkalnego   09.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu   
16.02.2016r. Iwona i Tomasz Gądek Łącko - dz. nr 694/11 budowa budynku mieszkalnego   08.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu    
17.02.2016r. Gmina Łososina Dolna Świdnik, Michalczowa, Tęgoborze, Łososina Dolna rozbudowa wodociągu rozdzielczego   07.04.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu     
23.02.2016r. Piotr Winter Rytro - dz. nr 926/1 przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   21.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu 
26.02.2016r. Wojciech Nalepa i Gabriela Czop-Nalepa Gostwica - dz. nr 835/4 budowa budynku mieszkalnego   10.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu 
26.02.2016r. Robert Rams Stary Sącz - dz. nr 258/1,252,257/1, 256/1,3927/1 i 254 rozbudowa sieci wodociągowej   15.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu  
29.02.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Kadcza - dz. nr 639/7, 504/13, 504/6, 359/1, 236, 237... budowa linii energetycznej wraz z przył.   05.04.2016r. – pismo nie wnoszące sprzeciwu 
01.03.2016r. Agnieszka Gródek Chełmiec - dz. nr 95/3, 95/7 i 95/4 budowa sieci wodociągowej   15.04.2016r. - zmiana kwalifikacji zgłoszonych robót - zgłoszenie dotyczy przyłącza wodociągowego (nie sieci) - przyjęte bez sprzeciwu
23.03.2016r. Katarzyna i Wiktor Juszczak Rytro - dz. nr 480/17, 480/30, 480/38, 480/1, 480/34, 480/36, 480/37 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   21.04.2016r. – pismo nie wnoszące sprzeciwu  
29.03.2016r.  Zofia i Wiesław Czop Rogi - dz. nr 25/1 budowa budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym   13.04.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
31.03.2016r. Maria i Krzysztof Knap Zabrzeż - dz. nr 586/1 i 587/3 budowa odcinka sieci energetycznej    28.04.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
01.04.2016r. Gmina Stary Sącz Barcice - dz. nr 173 budowa sieci oświetlenia boisk i terenu     29.04.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
04.04.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec ul. Łączna - dz. nr 433/12,433/10, 433/20,433/24, 433/23, 432/35, 432/46, 432/44, 432/42, 432/19, 431/18, 431/16, 475/16, 460/3, 438, 432/25, 465/14, 465/13, 465/17, 465/18, 465/12, 465/19 i 466/4 rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej   19.04.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu 
04.04.2016r. Agata i Marek Citak Skrudzina - dz. nr 388 budowa budynku mieszkalnego   20.04.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu   
14.04.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - Zającówka - dz . nr 115, 116, 117/1, 118/2, 123, 137 i 244 rozbudowa sieci wodociągowej   06.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu    
21.04.2016r.  Renata Majocha-Reeves i Peter Reeves  Złotne - dz. nr 22 przebudowa budynku mieszkalnego   10.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
26.04.2016r. Łukasz Drożdż Łabowa - dz. nr 274/12, 274/14 i 272/1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej    25.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
02.05.2016r. Agnieszka i Rafał Basiaga Kamionka Wielka - dz. nr 75/2, 76/4 i 76/7 budowa budynku mieszkalnego      10.05.2016r. - decyzja sprzeciwu  
06.05.2016r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - Sadowa na dz.  nr 338, 339/2, 342, 354/7, 354/9, 354/10, 355/4, 355/5, 355/7, 355/8, 356/1, 356/3, 356/4, 357/1, 358/3, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 359, 360/5, 360/6, 362/1, 362/2, 365, 366/1, 366/7, 368/1, 372, 374/1, 374/2, 374/3, 375/2, 375/3, 375/5, 376, 377/1, 377/3, 414/1, 417/1, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/11 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   19.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
10.05.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Trzetrzewina - dz. nr 747/2, 747/1, 781, 748/1, 784, 813, 817, 823, 828, 827, 830, 831/3, 867, 857 rozbudowa sieci wodociągowej   20.05.2016r. - pismo nie       wnoszące     sprzeciwu       
12.05.2016r. Gmina Stary Sącz Łazy Biegonickie - dz. nr 106/12 rozbudowa sieci oświetlenia   19.07.2016r. - pismo nie      wnoszące     sprzeciwu      
12.05.2016r. Gmina Stary Sącz Łazy Biegonickie - dz. nr 92/1, 276, 106/12, budowa odcinka sieci wodociągowej   19.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
13.05.2016r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Mochnaczka Wyżna - dz. nr 201/2, 201/7, 201/15, 201/16, 201/35, 202/42, 202/56, 202/59, 202/60 i 202/77 budowa sieci wod-kan   20.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
18.05.2016r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Powroźnik - dz. nr 430, 431, 442/2, 444, 445/1, 452/1, 453/1 i 455/1 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia traktu pieszo-jezdnego   02.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
25.05.2016r. Bogdan Matusik Korzenna - dz. nr 799/1, 798/1 i 795/1 budowa sieci elektroenergetycznej   02.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
30.05.2016r. Gmina Łososina Dolna Bilsko - dz. nr 108/2, 109, 115/6, 116/2, 116/18, 124/7, 137/2, 138/5, 139, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 154/4, 154/5, 154/6, 161/5, 164/1, 164/4, 164/5, 164/6, 165/4, 165/7, 165/8, 165/10, 165/11, 165/13, 165/18, 165/21, 166/2, 168/5, 168/7, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 172, 173/2, 175/9, 176/1, 177/2, 177/6, 177/7, 180/4, 181, 187, 188, 230, 236/1, 236/2, 236/3, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 245, 246/2, 246/3, 246/4, 248, 269/1, 283/1, 402/3, 402/6, 402/9, 402/11, 402/12 rozbudowa sieci wodociągowej    20.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
03.06.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice- dz. nr 574, 408/11 i 411//8 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   13.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
20.06.2016r. Andrzej Sromek i Krystian Sosna Zbyszyce - dz. nr 13/1, 13/4, 41, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/11, 44/14, 44/19, 44/21, 44/22, 65, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/2, 67/3, 68/3, 5 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   16.09.2016 r. - decyzja sprzeciwu
20.06.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice - dz. nr 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235, 236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/3, 256/1, 252/4,257/4, 253, 241, 240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 177/79, 177/66, 246/3, 246/1, 262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4, 265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 232/5, 323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 321/4 i 236/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   09.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu       
24.06.2016r. Ewa i Robert Kaliccy Biczyce Dolne - dz. nr 20/4 budowa budynku mieszkalnego      15.07.2016r. - decyzja sprzeciwu   
27.06.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn-Rzeki - dz. nr 258, 264, 266, 243, 219, 245/1, 245/2, 245/3, 245/5, 245/6, 244, 270/2, 271/14, 271/13, 271/10, 271/19, 271/18, 271/20, 287/2, 271/1, 287/1, 287/3 i 271/5 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   08.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu 
28.06.2016r. Gmina Łącko Zabrzeż - dz. nr 74, 233/9, 294, 317/1, 331/1, 331/2, 331/6, 333, 335/2, 335/3, 335/13, 336/1, 337, 338, 339, 344/2, 344/3 i inne budowa sieci kanalizacji sanitarnej   26.09.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
01.07.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Siołkowa - dz. nr 449/4, 448/2, 448/11, 448/10, 448/3, 447, 446/8, 446/6, 446/3, 446/2, 449/8, 448/6, 446/9 i 445/1 budowa sieci energetycznej nn   18.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu    
01.07.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Barnowiec - dz. nr 220, 142, 203/6, 198, 303, 327, 320/7, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4 i 320/5 budowa sieci energetycznej nn    
22.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
 
07.07.2016r. Gmina Grybów Cieniawa - dz. nr 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1312/1 i 1313 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    22.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu    
11.07.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Dąbrowa - dz. nr 122/10, 122/15, 122/16, 122/18, 134, 148/6, 148/8, 148/9 i 149 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej     11.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
18.07.2016r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój - dz. nr 2105, 2108, 2109, 2110 budowa kanalizacji sanitarnej    17.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
20.07.2016r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 2025/1, 841 budowa sieci oświetlenia i monitoringu terenu      09.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
20.07.2016r. Gmina Łącko Zagorzyn - dz. nr 31/2, 30 budowa sieci oświetlenia i monitoringu terenu     09.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
21.07.2016r. Michał Żytkowicz Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1118 budowa budynku mieszkalnego       17.08.2016r. - decyzja sprzeciwu   
29.07.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Łazy Biegonickie - dz. nr 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6,  106/7, 106/8, 106/9 i 106/10 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami    23.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
01.08.2016r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 80/1, 81/1, 81/2, 82/2, 83/1, 85/6 i inne na terenie miejscowości Florynka rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami    10.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
03.08.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.

Przysietnica - dz. nr 64, 123/1, 175, 195, 196, 197, 198, 199/4, 512, 534, 537, 538, 539, 540/2, 541            

Barcice - dz. nr 408/1, 408/6, 420/4, 420/5, 716, 717, 718/1, 724

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami      29.08.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu  
04.08.2016r. Karolina i Szymon Gąsiorowscy Rytro - dz. nr 50/2 budowa budynku mieszkalnego  

    12.09.2016r. - decyzja sprzeciwu   

08.08.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielogłowy - dz. nr 617, 625/2, 616, 603, 614, 612/1, 612/2, 619/3, 619/1, 602/2, 601, 610/3, 596/4, 609, 539 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej      25.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
08.08.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Niskowa - dz. nr 310, 311, 791/2 i 991/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej     25.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
09.08.2016r. Andrzej Pajor Bilsko - dz. nr 158/3, 158/4, 158/1 budowa odcinka sieci energetycznej      29.08.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu  
19.08.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 425, 426, 559/14, 559/12, 559/11, 559/10, 560/5, 561/5, 561/6, 563/5, 225/7, 276, 282, 277, 278/9, 278/5, 285, 284/13, 284/14 Marcinkowice-dz. nr 501, 486, 473/2, 473/3, 473/4, 473/6, 473/7, 473/8, 482/1              

  Biczyce Dolne - dz. nr 213/2, 214/1 i 214/2

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej      14.10.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu dla części inwestycji
22.08.2016r. Gmina Łabowa Łabowa - dz. nr 115/1, 113/4, 114/3, 114/2, 117 i 113/1 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łabowej       06.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
22.08.2016r. Kazimierz Leśniak Podrzecze - dz. nr 165 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego      05.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
23.08.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Skrudzina - dz. nr 423, 424,427 i 455 budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków       05.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
23.08.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Piorunka - dz. nr 70, 29, 69/1, 69/2, 66, 56/1, 68, 67/6, 67/2, 61, 64/2, 63/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/17, 60/6, 60/15, 60/16, 60/14, 59/1, 11 i 22/1 budowa i remont sieci energetycznej      31.08.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu  
24.08.2016r. Gmina Łososina Dolna Bilsko - dz. nr 109, 158/3 i 162/1 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej      01.09.2016r. - pismo,  nie wnoszące  sprzeciwu  
25.08.2016r. Magdalena i Wojciech Wójtowicz oraz Wiesław Długosz Wierchomla Mała - dz. 8/3 przebudowa budynku mieszkalnego   16.09.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeci wu
29.08.2016r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św.Marcina Mogilno - dz. nr 315, 306, 305/5, 305/4 budowa sieci kanalizacji deszczowej      12.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
08.09.2016r. Stacja Narciarska Tylicz sp. z o.o. budowa odcinka sieci wodociągowej - dz. nr 1855/2, 1862, 1868, 1861 budowa odcinka sieci wodociągowej      05.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
22.09.2016r. Gmina Podegrodzie Gostwica - dz. nr 14, 98, 179/1, 185, 191, 196, 197, 207/1, 207/4, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216/2, 216/3, 216/5, 216/6, 219, 220/2, 220/1, 221, 223, 224/2, 225, 226/3, 226/4, 226/5, 228/1, 228/2, 229/1, 230, 231, 232, 233, 234, 235/4, 235/5, 235/6, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259/1, 267, 269/1, 269/2, 271/2, 280/1, 281/1, 281/2, 283, 284/2, 284/3, 284/5, 284/6, 184/7, 284/9, 284/10, 285, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 289, 290/1, 290/2, 292, 293/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 305, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319/3, 319/6, 319/7, 472, 473, 474, 475, 476, 543/1, 543/2, 586, 587, 1135, 1176 i 1189 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami      11.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
22.09.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Dolne - dz. nr 208, 187 i 188 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej      14.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
26.09.2016r. Gmina Łososina Dolna

Zawadka  -dz. nr 192/2, 192/3 i 208             

Chomranice  -  dz. nr 278, 434/1, 434/2 i 435

budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią      11.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
27.09.2016r. Raimondas Sestakauskas i Jolanta Miskinyte  Sestakauskiene Rytro - dz. nr 563/40 rozbudowa budynku mieszkalnego  

   14.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu

27.09.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Berest - dz. nr 136/2, 136/1, 135, 140, 20, 134/4, 134/5 i 134/2 budowa i remont sieci energetycznej       02.11.2016r. - decyzja sprzeciwu   
27.09.2016r. Tauron Dystrybucja S.A.

Maciejowa - dz. nr 302, 327, 320/2, 225, 317/4, 319/6, 319/3, 319/4, 319/1, 318 i 297

Składziste - dz. nr 41, 223, 39/4, 39/3, 30, 35, 32/11, 32/4, 32/3, 32/8, 27 i 39/2

budowa linii energetycznej z przyłączami     26.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
28.09.2016r. Ewelina i Michał Udziela Stary Sącz - dz. nr 1126 przebudowa budynku mieszkalnego      12.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
03.10.2016r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 2025/1 i 84 budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej      21.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
10.10.2016r. Gmina Grybów

Stróże - dz. nr 547, 730, 740, 743, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 756/2, 756/3, 757/1, 757/2, 774, 776/4, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789, 790, 791, 795/1, 795/2, 795/3, 796, 797, 799/1, 799/2, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 820, 825, 844, 845/1, 846, 848, 918, 919, 920, 921/1, 958/1, 958/2, 960/1, 960/2         

Biała Niżna - dz. nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 12/2, 12/3 i 12/4

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami      28.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
10.10.2016r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 1972/2, 1972/4, 1972/5, 1991/1, 1992/1, 1994, 1996/1, 2008/4, 2008/5, 2009, 2031/1, 2042/3, 2054/3, 2054/5, 2054/6, 2054/10, 2054/11, 2055/1, 2057/1, 2058/1, 2058/2, 2058/4, 2060/1, 2060/2, 2061/2, 2062/2, 2063/3, 2063/4, 2064/2, 2064/4, 2064/5, 2070/1, 2272, 2274, 2275/1, 2275/2, 2284, 2413/1, 2427, 2428, 2429, 2435, 2436, 2437/1, 2438/2, 2439, 2441, 2442/1, 2454, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2463, 2469/2, 2470/2 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami      24.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
12.10.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Piątkowa - dz. nr

822, 823/2, 823/1, 815, 814/1, 813, 810/5, 810/1, 810/2, 810/3, 808/2, 808/1, 809/5, 809/4, 825/2, 825/1, 826, 827/9, 827/10, 827/11, 827/6, 827/5, 827/3, 828, 829, 809/3, 805/6, 805/10, 805/9, 805/7, 805/8, 803/2, 803/3, 833, 802/3, 802/2, 802/6, 802/7, 802/5, 801/4, 801/3, 801/2, 791/2, 791/1, 796/1, 796/2, 796/4, 792/1, 792/2, 792/8, 795, 794, 707, 793/3, 793/2, 760/4, 760/3, 757/1, 757/2, 789/4, 789/2, 790, 789/1, 756, 788, 762, 832/3, 832/4            

 

Paszyn - dz. nr

1399/12, 1399/13, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1398, 1399/11, 1399/9, 1399/7, 1401, 1402/3, 1403/2, 1405, 1404/4, 1404/5, 1404/1, 1406, 1407/1, 1407/2, 1408/1, 1409, 324, 1410, 1374/1, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1361, 1360, 1064, 1308/8, 1308/7, 1308/6, 1308/4, 1308/3, 1308/2, 1310, 1030, 1374/2, 1814, 1331/2, 1331/3, 112, 1328/1, 1324/2, 1324/1, 1319, 1323/1, 1317, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1316/3, 1314/1, 1316/1, 1323/5, 1323/4, 1575, 1322/3, 1322/1, 1321, 1313, 986, 1079/4, 1079/3, 1079/2, 1081, 1080/1, 1077/1, 1311/13, 1080/2, 1078/3, 1010, 1051/2, 1053, 1051/1, 1052, 1050/3, 1050/2, 1050/1, 1049/2, 1049/1, 1009/2, 1006, 1005/2, 1005/4, 1005/3, 1008/1, 1007/5, 1007/4, 1007/1, 996/6, 996/5, 996/3, 996/7, 996/9, 992, 1037, 1447/1, 964/3, 970/1, 964/6, 1822, 964/5, 964/4, 927, 877, 1813, 936, 900, 881, 873, 876, 510/2, 508/6, 508/10, 508/9, 878/2, 508/3, 878/1, 508/1, 478/8, 478/10, 478/11, 478/5, 475/2, 446, 475/3, 459/3, 456, 1820, 1121/3, 1122, 1417/1, 1121/5, 1417/3, 1121/4, 1121/9, 1821/2, 1821/3, 1431/1, 1086, 1431/4, 1431/6, 1431/8, 1431/9, 1431/14, 1120/1, 1119/3, 1119/5, 1119/6, 1119/7, 1119/10, 1119/12, 1119/13, 1118, 1117/2, 1818, 803, 756/1, 805/1, 807, 806, 1085/3, 1085/4, 805/4, 1087/3, 1087/1, 1123, 810/8, 811, 810/4, 780, 787, 782, 781, 783, 790, 460/2, 460/1, 460/3, 774/1, 692, 747/1, 748/2, 748/3, 748/1, 749/4, 749/3, 749/2, 749/1, 751/2, 752/1, 752/2, 736/10, 736/7, 734, 721/5, 721/2, 721/4, 721/3, 721/6, 455/1, 455/5, 455/3, 455/2, 401, 454, 429/5, 428, 416, 430, 418/1, 418/3, 418/5, 417/3, 1576/3, 1574/1, 1573, 1571, 1570/6, 1570/5, 1569/5, 1569/4, 1823/1, 1568/1, 1823/3, 1569/6, 1823/2, 1604, 1625/3, 1625/2, 1627, 1628, 1587, 1579, 1582/1, 1581/1, 1553/2, 1553/1, 1526, 1553/7, 1553/5, 1415, 1619, 1617, 1614, 1615, 1616, 1590, 1588, 1589/4, 1554, 1539/1, 1555/4, 1556/2, 1534/1, 1535/2, 1555/8, 1555/11, 1555/12, 1555/2, 1536/1, 1532, 1527/2, 1499, 1500/2, 1500/1, 1501/1, 1503/2, 1503/3, 1501/3, 1502, 1504, 1505/8, 1471, 1505/9, 1505/1, 1505/6, 1468/3, 1468/2, 1468/4, 1501/4, 1501/5, 1466/5, 1467/2, 1466/3, 1439/3, 1466/1, 1440/2, 440/3, 1467/1, 1440/12, 1440/13, 1440/6, 1440/11, 1440/7, 1440/10, 1439/1, 1440/5, 1440/14, 1436, 1217, 1441/2, 1191/15, 1191/16, 1191/4, 1191/6, 1219/1, 1219/5, 1191/10, 1223/5, 1223/3, 1221/5, 1199/1, 1224, 1225/1, 1444/5, 1444/6, 1444/7, 1444/3, 1445/2, 1445/3, 1445/6, 1621, 1620, 1593/2, 1591/2, 1589/1, 1618, 1591/1, 1593/3, 1599/2, 1592, 1594, 1557/4, 1557/2, 1557/1, 1555/13, 1536/10, 1536/13, 1536/9, 1538, 1597, 1622, 1624/2, 1624/1, 1623/1, 1623/4, 1601, 1636/15, 1635, 1634, 1638/6, 1635/5, 1639, 1641, 1724, 1723, 1236, 1541/9, 1541/17, 1541/16, 1722, 1716, 1725, 1734/2, 1541/15, 1518/6, 1518/4, 1701, 1700, 1696/1, 1696/2, 1693, 1697, 1704/1, 1704/2, 1694, 1690, 1484/1, 1483, 1482/1, 1481/1, 1446/5, 1446/2, 1678/2, 1678/7, 1678/8, 1678/9, 1226/6, 1226/4, 1644, 1273/6, 1273/2, 1647/2, 1273/4, 1274/4, 1647/4, 1646/1, 1636/17, 1636/9, 1635/4, 1635/3, 1636/16, 1636/7, 1636/1, 1636/5, 1640, 1636/11, 1636/6, 1636/13, 1643, 1775/2, 1778, 1805/1, 1805/8, 1805/9, 1805/7, 1805/4, 1805/3, 1781/3, 1782, 1781/4, 1781/2, 1787/6, 1786, 1783/1, 1787/3, 1784/5, 1784/3, 1788, 1752/1, 1752/2, 1739/8, 1751/1, 1750/1, 1750/2, 1753/4, 1753/3, 1784/6, 1785/1, 1785/2, 1790/6, 1790/8, 1790/10, 1791/4, 1791/3, 1791/2, 1791/1, 1795, 1796/3, 1796/4, 1796/5, 1796/2, 1796/1, 1760, 1758, 1757, 1756, 1751/2, 1759, 1719, 1772, 1771, 1773, 1769, 1768/2, 1768/1, 1770, 1765, 1764, 1762, 1720/2, 1720/3, 1720/7, 1720/6, 1715/1, 1707/3, 1707/2, 1699, 1692/4

 

Mystków - dz. nr

11/2, 14, 15/2, 71/5, 71/4, 72/1, 111, 106/4, 106/7, 105/2, 74/3, 73, 69/2, 66/4, 66/3, 66/1

budowa sieci kanalizacji sanitarnej      10.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
21.10.2016r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2350/8, 2350/9, 2371/2, 2373/2, 2375/1 i 2382 budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej      13.01.2017r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
26.10.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Biczyce Górne - dz. nr 242, 303/1, 284, 237, 215, 235, 285/1, 286/5, 258/3, 258/2, 258/1, 287, 288, 289, 260, 261, 292, 291, 216/1, 224/1, 224/2, 225, 226, 216/3, 216/2, 209/1, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 329/1, 331/1, 331/4, 331/3, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 236/1, 238/2, 239/3, 239/5, 239/2, 239/9, 241/4, 241/3,335/1, 335/17, 335/14, 238/1, 335/16, 325/1, 327/2, 327/3, 326, 312, 311, 294/1, 293/1, 295/2, 313, 314, 315/2, 315/1, 310, 309, 308/2, 308/1, 307, 302, 306, 305, 304, 300, 272/7, 272/5, 298/1, 295/3, 285/2

Trzetrzewina - dz. nr 989, 990/5, 976/3, 976/4, 976/5, 976/10, 990/1, 990/2, 990/16, 990/17, 990/7, 990/9, 990/10, 990/12, 990/15, 990/14, 990/13, 999, 977, 988, 987/5, 987/4, 987/2, 986

Niskowa - dz. nr 155/1, 261, 146, 154, 166/3, 166/1, 145/1, 145/2, 184/5, 156/3, 156/4, 156/1, 157

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej      28.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
31.10.2016r Gmina Stary Sącz Skrudzina - dz. nr 16/10, 16/23, 16/24 i 468 budowa sieci kanalizacji deszczowej      28.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
31.10.2016r Tauron Dystrybucja S.A. Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 228, 233/2, 233/5, 573/6 i 233/6 budowa sieci energetycznej z przył.      29.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
02.11.2016r. Gmina Nawojowa Nawojowa - dz. nr 133, 134/1, 134/2, 134/5, 134/3, 134/4, 134/6, 135, 137, 138, 136, 303/1, 303/2, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/10, 307/3, 307/4, 307/5, 307/8, 307/10, 307/11, 307/15,310/9, 310/11, 310/12, 310/13, 310/14, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/19, 310/20, 310/21, 312/6, 312/8, 312/9, 313, 314, 315, 316, 317, 318/4, 320/2, 320/4, 320/10, 320/11, 320/12, 321/1, 321/4, 321/8, 321/9, 321/10, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 323, /1, 323/2, 323/3, 323/5, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/5, 326/1, 326/2, 329/1, 329/2, 330/3, 330/5, 330/9, 330/15, 1300/1 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami      25.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
04.11.2016r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 1800/1, 1800/2, 1801/1, 1801/2 i 1803 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   25.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 801/2 i 801/4 rozbudowa sieci wodociągowej   05.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Januszowa - dz. nr 315/2 i 316

Piątkowa - dz. nr 210/6, 210/1, 211/12, 211/13 i 211/8

rozbudowa sieci wodociągowej   05.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Januszowa - dz. nr 354/8 i 354/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   05.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.11.2016r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 946, 950/2 i 950/5 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku szkoły   18.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.11.2016r. Tauron Dystrybucja S.A.

Niskowa - dz. nr 50, 53, 794, 795, 58/4, 59/3, 59/4, 60, 260/1, 62, 45, 44, 28/4, 66, 68, 30/4, 70/4, 71/3, 791/3

Chełmiec - dz. nr 461/5, 461/14, 461/13, 461/6, 461/12,461/21, 461/22, 461/24, 461/32, 461/10, 462/12, 462/22 i 462/25

budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn   25.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.11.2016r. Maria i Marek Rychlec Kicznia - dz. nr 884/5 budowa budynku mieszkalnego   07.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
15.11.2016r. Marian Zaremba

  Powroźnik - dz. 174/3, 157/18

 

budowa sieci kanalizacji opadowej   09.01.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Krasne Potockie - dz. nr 1,2, 3, 4, 5, 7/7, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9/4, 10/4,11/1, 11/4, 11/5, 14, 15/1, 15/2, 17/5, 35/1, 35/2, 40/2, 40/3,41/1, 41/13, 51/3, 51/4, 52/2, 53, 54, 55/2, 56/4, 56/8, 56/9, 56/10, 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 58, 59/1, 59/2, 62, 63/1, 63/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/6, 65/7, 65/11, 65/12, 65/14, 65/15, 66/3, 67/1, 68/3, 68/4, 69/17, 69/19, 69/20, 69/23, 69/25, 69/26, 69/28, 69/29, 71/1, 71/2, 76/4, 77, 79/5, 79/9, 80/2, 81/2, 82/4, 82/8, 82/9, 82/10, 83/2, 83/4, 84, 85, 86/2, 86/3, 88/1, 88/2, 111/1, 112/1, 112/4, 134, 136, 137/1, 137/2, 139, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 146, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 167, 168/2, 168/3, 169/1, 170, 171, 172, 173/1, 174, 214/5, 214/6 i 236

Krasne Potockie - dz. nr 259/3

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   18.01.2017r. - decyzja sprzeciwu
18.11.2016r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 272/4, 420/3, 421/2, 674/2 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem   28.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
29.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Klęczany - dz. nr 100/1 i 99

 

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem   16.02.2017r.- decyzja sprzeciwu
29.11.2016r. Anna Lupa-Sekuła Krynica- Zdrój - dz. nr 2473, 2217/2, 2218/12 i 2218/5 budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami   16.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Trzetrzewina - dz. nr 231/1, 967/2,967/17, 967/16, 967/15, 968, 967/3,967/4,967/5, 967/13,967/9, 967/10, 967/12, 967/19 budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap I   14.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 245/1, 245/2, 246/6, 246/1,246/2, 244, 249, 251/1, 254/3, 254/2, 254/1 i 257/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   14.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Gmina Grybów

Ptaszkowa - dz. nr 53, 51,50/1, 48/1, 48/2, 123/2, 9, 44/4, 44/3, 61/1, 64, 60/1, 15, 41, 16,43, 42, 2568, 40/5, 19/2, 19/5, 18/6, 20, 18/4, 18/10, 18/11, 40/7, 39, 37/1, 35/1, 36/1, 37/7, 37/8, 23/4, 23/10, 23/11, 22/3, 22/5, 24, 21, 28/1, 32, 38/3, 38/4, 38/6, 68/3, 68/4, 69/7, 69/3, 69/17, 37/8, 69/16, 69/23, 37/9, 69/24, 69/25, 69/27, 69/26, 71/1, 71/5, 71/7, 71/8, 70/1, 168/1, 169/1, 167/1, 172/1, 173/2, 173/1, 84, 83/2, 82, 79/3, 79/4, 79/5, 79/8, 79/9, 79/10, 78/7, 77, 76/1, 74, 214/13, 214/9, 214/11, 214/12, 214/8, 214/7, 178, 179, 177, 175, 174/2, 171/1, 174/1, 165/4, 165/3, 165/2, 70/1, 134, 163/1, 151, 142, 141, 163/2, 160, 186/3, 186/2, 186/1, 198/1, 197/1, 188, 157/1, 156/3, 156/1, 155/1, 155/7, 155/6, 154, 220/2, 153, 189/1, 152,293, 292/2, 292/3, 291/2, 291/2, 291/1, 226, 47, 45/2, 18/3, 69/6, 165/5, 176, 214/12, 79, 162, 186/4,197/2, 220/1,  537/2

Stara Wieś - dz.nr 733, 638, 537/1, 541/2, 251, 543/17, 543/16, 543/14, 543/12, 543/6, 539/1, 472, 538/1, 538/2, 539/2, 542/6, 542/5, 542/3,  544/1

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   09.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Gmina Grybów Chodorowa - dz. nr 2, 15, 3, 13, 14, 4, 7, 6, 192/3, 192/5, 192/4, 198/1, 198/2, 192/3, 199, 200, 201, 203/2, 205, 207, 206, 215, 228, 227, 224, 225, 175, 250/3, 248, 249/2, 249/3, 254/9, 252, 254/3, 253, 169, 173, 254/8, 191, 254/9, 254/6, 170/2, 170/1, 168, 162, 20/49, 20/48, 20/47, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/36, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/27, 30/1, 30/3, 31/1, 29/1, 31/1, 33/2, 53/3, 53/1, 54/1, 57, 61, 63/2, 63/1, 55, 65/2, 128, 124, 107, 105, 104, 103, 98/2, 98/5, 98/6, 125/12, 125/11, 125/3, 125/7, 262/4, 262/3, 262/1, 79/3, 92, 91,90, 260, 89, 86, 96, 130/5, 130/4, 129/1, 161, 130/7, 163, 164/4, 164/5, 165/1, 139/1, 140/1, 140/2, 124, 118/5, 116/2, 116/1, 122/1, 117, 261, 64, 31/2, 203/1, 202 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   09.05.2017r. - decyzja sprzeciwu
02.12.2016r. Gmina Grybów

Krużlowa Niżna - dz. nr 133/1, 133/2, 1,132, 4, 13/2, 13/1, 10, 14, 11, 17, 18/5, 18/6, 18/4, 18/1, 97/2, 97/1, 138/1, 138/2, 132, 96, 99/1, 99/2, 98, 23, 22, 21, 20/4, 20/3, 100, 101, 657, 102/1, 148, 143, 144/1, 144/2, 145/5, 145/4, 145/3, 1452, 146, 147, 149/1, 149/2, 149/3, 103/5, 103/37, 103/16, 107, 111, 112, 115, 116, 109/1, 109/2, 118/2, 103/25, 103/24, 104/1, 103/7103/42, 103/3, 104/3, 104/4, 150, 151, 155, 403/1, 419/5, 419/3, 174, 195/3, 119/1, 119/4, 120/2, 120/3, 131/1, 154, 332/3, 332/5, 332/6, 356, 357, 333, 334, 358, 359, 360/1, 338/1, 408/2, 360/2, 408/1,410, 400, 396, 397/5, 413/2, 397/4, 397/3, 397/2, 398, 399/2, 399/1, 218/3, 218/1, 218/4,219/1, 207/3, 436, 439, 202, 206/1, 206/2, 660, 445/3, 446/7, 447, 446/5, 454/3, 454/4, 446/6, 446/2, 449, 443, 444, 450, 471, 473/2, 473/3, 464, 454/2, 451/5, 662,474, 451/6, 451/3, 451/1, 440/3, 440/1, 440/2, 194/1, 434/1, 432, 431/4, 671/1, 671/5, 194/1, 428, 429/2, 429/6, 429/5, 429/4, 430/3, 430/6, 433/4, 431/2, 431/3, 430/4, 417, 416/2, 415, 509/6, 509/4, 509/2, 509/1, 510/1,508, 507, 502/1, 503/2, 522/1, 523/5, 523/3, 516, 529/1, 523/4, 524/1, 527/1, 527/2, 526/3, 524/1, 487, 479, 478, 342/7, 341/3, 341/4, 336/3, 336/5, 343/7, 343/6, 352, 353, 354/2, 354/1, 353, 355, 362/4, 362/5, 369/4, 370/1, 368/2, 370/2, 369/2, 369/5, 292, 291/6, 287, 286, 364/1, 365/2, 365/3, 365/1, 379/6, 379/7, 291/5, 288, 379/8, 379/4, 379/3, 376/1, 382/1, 387, 388, 386/1, 386/2, 291/2, 291/4, 290/1, 290/2, 327, 385, 393, 392, 390, 389, 497/2, 497/3, 497/7, 497/8, 491, 490/2, 490/1, 658/1, 489/2, 489/3, 658/1, 493/1, 487, 482/3, 482/2, 483, 487, 579, 617/1, 620/3, 620/4, 619/3, 619/4, 622/16, 622/8, 622/9, 622/7, 622/12, 623/2, 626/4, 626/2, 626/1, 627/6, 609/1, 610/1, 610/2, 611/1, 615, 630/1, 629/1, 611/2, 612, 613/1, 629/2, 633/1, 630/2, 631, 632/9, 632/3, 627/5, 632/2, 632/8, 637/1, 554/5, 549, 554/3, 554/4, 548/2, 548/3, 675/2, 675/3, 544/3, 543/5, 543/7, 543/4, 543/3, 638, 641, 642, 654, 655/2, 655/1, 653/4, 652, 646/1, 651, 650, 649, 442, 419/6, 15, 9, 406, 418, 430/5, 473/1, 446/3, 341/1, 342/3, 343/3, 484, 634, 632/6, 378/2, 329, 622/4, 622/14

Krużlowa Wyżna - dz. nr 715/7, 715/6, 715/5, 715/4, 715/2, 717/5, 717/3, 717/4, 751/3, 751/6, 716, 72/3, 72/6, 72/5, 71/2, 71/3

Chodorowa - 3, 192/3

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   19.05.2017r.-decyzja sprzeciwu
09.12.2016r. Gmina Łabowa

Nowa Wieś - dz.nr 9/2/11, 10/5/210/1,, 10/9/10, 10/22, 10/30, 10/31, 10/34, 10/35, 10/38, 10/40, 10/41, 10/49, 19/1, 19/2, 20/7, 21/66, 22/2, 24/1, 28/2, 28/5, 31,32, 39/2, 39/9, 40, 41/1, 45/1, 45/2, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 49/1, 49/2, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/16, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 50/7,  50/8, 50/11, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/18, 50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/31, 50/33, 50/33, 50/35, 50/36, 50/37, 50/39, 50/45, 50/46, 50/47, 50/50, 50/56, 50/58, 50/62, 50/64, 50/66, 50/67, 50/76, 50/79, 50, 55/3, 72/1, 73/2, 88, 98/2, 102/5, 104/12, 105/15, 150/149/10, 105/2, 113/7, 113/10, 114/1, 114/2, , 115/4, 115/5, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133/2, 133/3, 135/1, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 139, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 145/2/113, 145/3/113, 145/4/113, 145/5/113, 146/1, 147, 158/3, 162/1, 162/3, 163/1, 164, , 165/1, 166/4, 167/2, 167/6, 167/9, 168/1, 177, 184, 187/1, 187/2, 187/4, 187/7, 187/15, 187/19, 187/20, 188, 189, 190, 192, 195, 196/4, 196/6, 196/7, 196/8, 197/1, 198, 202/1, 205, 213, 214/1, 217, 218/1, 218/2, 219, 220, 222/4, 223/1/265/2, 223/2/265/2, 224, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 229, 233, 234, 235, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 237/1, 237/3, 237/4, 241, 242/1, 242/2, 243/2, 244/1, 247/4, 248/1, 2451/1, 252, 253, 254, 257/1, 258, 259/2, 260, 263/3, 263/4, 264/1, 264/2, 264/3, 268/3, 268/4, 268/6, 269, 271/1/289/4, 272, 272/2/289/4, 273/2, 274, 276/1, 276/2, 276/7, 276/11, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 282/6, 282/14, 282/15, 282/29, 28/2/30, 282/34, 282/36, 282/39, 282/40, 282/44, 283/2, 283/4, 283/7, 283/8, 283/9, 286/2, 286/7, 286/8, 287/3, 288/6, 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, 291/1, 291/2, 291/3, 201/3, 303, 305, 310/1, 310/4, 310/6, 310/7, 311/2, 311/4, 311/5, 311/7, 312/2, 314/1, 314/3, 314/4, 317/1, 317/2, 318/2, 318/4, 321, 323, 324/2, 325, 328/4, 328/5, 329/2, 330, 336/2, 337, 338/2, 338/4, 338/5, 338/6, 341/11, 342/121/313/2, 342/122/313/2, 342/123/313/2, 342/124/313/2, 342/129/313/2, 343/1,343/2, 343/3, 346, 347/2, 347/3, 347/5, 347/6, 348/2, 351/2, 351/3, 351/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/4, 356, 358/3, 361/3, 362/3, 365/3, 365/5, 366/4, 366/7, 366/8, 366/9, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 372, 373/1, 373/2, 375/1, 375/5, 375/6, 376/1, 376/2, 376/3, 378, 379, 380, 382, 383, 410/11, 434/1, 434/5,435, 438/1, 439/2, 439/7, 440/6, 440/7, 440/9, 441/1, 442, 443, 444/2, 444/3, 445/1, 445/8, 446, 447, 448/2, 449, 451, 453, 454, 455/1, 457, 471, 473/1, 476/6, 474/1, 475/1, 477/22, 479/1, 482/9, 482/17, 483/3, 486/5, 486/6, 487/3, 487/10, 487/19, 490/5, 491/4, 491/6, 491/13, 493/1, 493/2, 495/4, 496/1, 498/2, 500, 504/16, 504/16, 504/17, 508, 509/2, 509/3, 511/265/4, 513/5, 513/6, 513/9, 513/17, 513/18, 513/20, 513/22, 513/23, 515, 516,517/2, 517/3, 519, 520/3, 521/1, 522, 524/7, 525, 526/1, 526/2, 527/2, 527/4, 528/7, 528/8, 528/12, 530, 531/11, 531/13, 552/1, 555/2, 555/4, 595/1, 598, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 604, 605/1, 605/2, 609, 610 

Roztoka Wielka - dz. nr 5/1, 5/2, 7/6, 7/7, 7/9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/2, 15/1, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 27/1, 33/1, 33/2, 33/5, 33/7, 33/12, 33/13, 33/14, 34/1,34/2

Łabowa - dz. nr 442/4, 442/7, 442/8, 442/9, 444/2, 445, 446/2, 446/5, 447/4, 448/3, 450/2, 451/3, 451/4, 668/1, 668/2, 668/4, 668/5

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   05.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
12.12.2016r. Gmina Grybów

Stróże - dz. nr 958/1, 958/2, 960/1, 960/2, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 975, 976, 977, 978, 999, 1000, 1004/1, 1004/3, 1004/6, 1004/7, 1007, 1010, 1011, 1013, 1015, 1016, 1021, 1022/2, 1022/3, 1023/1, 1026,1027

Biała Nizna - dz. nr 285/9, 400, 442, 446/1, 447/1, 449/6, 449/11, 450/1, 450/9, 451/1, 452/2, 452/3, 452/10, 452/12, 452/17, 452/18, 452/20, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 452/28, 452/30, 452/31, 452/32, 452/33, 452/34, 452/35, 452/37, 452/40, 452/41, 452/43, 452/47, 452/49, 452/50, 452/51, 452/52, 452/53, 452/54, 452/55, 452/56, 452/57, 452/58, 452/59, 452/60, 452/61, 470, 471/13, 471/14, 471/25, 471/28, 471/42, 471/43, 471/44, 476, 478/5, 478/8, 478/9, 478/12, 479/1,479/2, 480, 481/1,481/2, 481/3, 485/1, 485/4, 485/8,486/1, 486/2, 513, 515/1, 518/1, 520/6, 520/12, 2554/2, 2552

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   01.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
13.12.2016r. Gmina Grybów

Stara Wieś - dz.nr 10/3, 14/2, 14/3, 9, 30/5, 30/4, 30/2, 30/1, 35/1, 34/1, 34/2, 13, 118/1, 118/2, 117/3, 117/4, 118/3, 117/2, 124, 125, 151, 126/2, 130, 128, 267/1, 266/2, 533/7, 533/4, 532/2, 532/1, 251, 551/1, 551/2, 531/2, 268, 340/5, 340/7, 339/2, 563/10, 563/15, 563/20, 563/22, 563/27, 563/24, 251, 563/18, 339/1, 564/3, 566/5, 563/29, 563/28, 566/1, 588, 608/7, 608/6, 608/9, 608/8, 589/1, 335/1, 332/1, 331, 324, 332/2, 334/2, 337/3, 327, 328, 322/1, 322/2, 318/1, 317, 324, 323, 305, 304/2, 303/3, 304/1, 630/6, 630/13, 630/12, 638, 724/1, 722/2, 723, 721/1, 721/2, 724/2, 719/2, 719/1, 712/1, 713, 714/2, 715/1, 715/2, 716/4, 716/3, 670/1, 690/5, 691/3, 692/2, 692/3, 693, 696/3, 696/4, 793/3, 793/1, 700, 701, 704/5, 704/4, 704/3, 672/8, 672/16, 705/4, 674, 669/5, 669/9, 672/14,  672/22, 672/23, 672/9, 672/12, 615/2, 601/3, 601/6, 600/4, 600/3, 600/1, 601/4,601/3, 615/9, 603/4, 603/6, 603/5, 602/5, 602/6, 595/7, 595/6, 595/5, 595/10, 595/4, 596/1, 405/2, 408/2, 408/3, 409/1, 598/2, 598/1, 410/5, 410/4, 597/3, 409/2, 413/1, 415/1, 417/2, 417/5, 417/4, 417/3, 283/8, 282, 281, 280/2, 279, 274/2, 272, 271/2, 396, 395/1, 395/2, 288/6, 303/5, 379/4, 379/3, 380/6, 380/5, 382/5, 381, 384, 376/4, 378/1, 376/1, 375/4, 377/1, 375/8, 375/12, 375/11, 375/5, 375/12, 357, 360, 355/21, 355/19, 355/17, 355/15, 355/13, 355/12, 355/20, 250/11, 252/2, 252/1, 250/6, 250/8, 265/6, 264/3, 261, 257, 256, 248, 254, 255, 253, 640, 389, 459, 384, 458/1, 365, 366/1, 366/4, 368, 370/5, 370/4, 370/3, 370/2, 370/1, 371/1, 356, 355/6, 360, 352/1, 361, 437, 436/8, 436/1, 436/7, 436/6, 436/5, 440, 439/1, 438, 421, 433, 432, 431, 429, 432, 434, 442, 443, 367, 535, 451, 340/8, 563/11, 589/6, 316/3, 591/2, 590, 591/2, 589/5, 265/5, 262/2, 413/2, 595/2, 738, 597/2, 410/6, 410/3, 597/2, 672/2, 672/11, 669/13, 705/5, 705/3, 720, 716/1, 694, 672/21,118/4, 739/4, 739/2, 669/11, 597/5, 597/6, 372/1, 427, 428, 717/2, 670/2

Krużlowa Wyżna - dz.nr 277, 485, 487, 687/1, 685/1, 681/3, 489, 681/2, 681/4, 708, 869/1, 869/2, 869/3, 864/1, 706, 870/1, 870/2, 488/1, 483, 681/5, 682, 680/1, 684, 701/8, 688/3, 701/7, 482/5, 679, 74, 677, 917/7, 863/1

Siołkowa - dz. nr 968/4, 2294/1, 2295/2, 2295/1, 2295/3, 2295/4, 970/2, 913, 2294/2, 992/9, 992/10, 992/7, 992/3, 968/1, 968/4, 968/7, 968/6, 972, 967, 966/5, 966/4, 966/5, 966/1, 966/3,966/6,  968/5

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   08.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
21.12.2016r. Karolina i Szymon Gąsiorowscy Rytro - dz.nr 50/2 budowa budynku mieszkalnego   23.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.12.2016r. Miasto Grybów Grybów -dz.nr 353/5, 25, 269/1, 269/2 budowa odcinka sieci wodociągowej   07.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.12.2016r. Miasto Grybów Grybów - dz. nr 464/1, 449, 518, 495, 496 budowa odcinka sieci wodociągowej   07.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.12.2016r. Miasto Grybów Grybów - dz. nr 353/4 i 617 budowa odcinka sieci wodociągowej z infrastrukturą techniczną   09.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.12.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku Maszkowice - dz nr 246/3, 248/6, 248/7, 249/4, 251/5, 251/11, 252/12, 252/13, 252/14, 254, 261/1, 585/7 rozbudowa sieci wodociągowej   14.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.12.2016r. Małgorzata i Marian Rapacz Rytro - dz. nr 1098 budowa budynku mieszkalnego   13.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

 

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2020-12-04 | 12:43
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-04 | 12:43