2017 rok


Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu     Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
04.01.2017. Gmina Grybów

Stara Wieś - dz. nr 129/1, 130, 131/4, 132/3, 132/6, 132/7, 136,137, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/5, 150/1, 153, 16, 2/4, 22, 23, 3, 4, 46, 49/2, 8/1, 9

Krużlowa Niżna - dz nr 502/1, 503/2, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/4, 509/6, 510/1, 516, 522/1, 523/3, 523/4, 523/5, 524/1, 526/3, 527/1, 527/2, 529/1

Krużlowa Wyzna - dz. nr 101, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108/1, 108/3, 110, 125/1, 129/2, 132, 133, 134, 135, 136, 144/1, 144/5, 145, 146, 172/1, 175, 176/1, 179/1, 181/2, 181/3, 181/5, 181/6, 182/1, 183, 184, 185/2, 185/3, 185/4, 186, 193/4, 193/5, 194, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202, 204/3, 204/4, 204/6, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 210, 211, 212, 216/1, 217/1, 223/2, 225/1, 225/8, 225/9, 227, 231/10, 231/13, 231/4, 231/5, 231/6, 236/2, 236/3, 236/4, 237, 238/2, 239, 245/4, 246/2, 249/3, 250/2, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 263, 264, 267, 268, 269/1, 270/1, 271, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 296, 300/1, 301/1, 302/2, 302/3, 302/4, 303/2, 304/2, 304/3, 305/2, 305/3, 305/4, 306, 307/2, 307/3, 307/4, 308, 309, 310/1, 310/5, 311, 312/1, 312/3, 312/5, 312/6, 313, 314, 315/3, 315/4, 315/6, 316/1, 316/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318/3, 318/5, 319/2, 319/4, 319/5, 319/6, 319/7, 320, 321, 322/1, 322/4, 328/12, 328/13, 328/15, 328/4, 328/5, 328/6, 329, 333/1, 334, 336/13, 336/14, 336/15, 336/18, 336/19, 336/20, 336/22, 336/23, 336/24, 336/26, 336/27, 337, 344/1, 345/4, 346/1, 348, 349/1, 349/10, 349/11, 355/1, 356, 362/1, 362/2, 363/2, 634/14, 364/2, 364/3, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 368/1, 368/4, 371, 372/1, 372/2, 373, 385/3, 385/5, 386/1, 390/1, 397/2, 397/3, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 404/2, 405, 406, 410, 418/1, 418/2,419, 450, 456, 461, 462, 464/5, 465/1, 465/2, 48, 493, 494/2, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2,496, 497, 50, 513/1, 513/4, 513/6, 516/1, 516/2, 523, 524/6, 527/4, 527/8, 527/9, 533, 540, 542, 544/4, 544/7, 544/9, 545/2, 545/3, 545/4, 546, 547, 548, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 553, 554/2, 554/4, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 558/1, 559/2, 561/5, 562/3, 566, 567, 571/1, 571/3, 571/4, 573, 574, 575, 576, 580/2, 581/4, 583/1, 584, 586, 590/1, 591/1, 592/1, 594/1, 594/1, 594/3, 599/2, 600/1, 607, 608,609, 610, 611/1, 611/2, 612/5, 612/6, 612/7, 613/2, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7, 618, 619623/1, 623/4,624/2, 624/3, 626, 627/1, 646/2, 653/3, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 655/2, 655/4, 655/5,655/6, 657, 670/1, 677, 695/1, 695/5, 695/6, 695/8, 701/4,2, 701/3, 701/4, 701/6,701/8, 71/2, 71/3, 715/2, 715/4, 715/5, 715/6, 715/7, 716, 717/3, 717/4, 717/5, 717/7, 717/8, 718, 72/3, 72/5, 72/6, 725/2, 726, 727/3, 727/4, 728/3, 728/4, 728/5, 730, 731/3, 731/3, 731/4, 732/1, 732/2, 732/3, 733, 734/2, 734/5, 734/6, 734/7, 734/8, 736, 737, 738/1, 738/2, 739/1, 74, 741/2, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745/1, 745/11, 745/13,745/14, 745/3, 745/6, 745/7, 745/9, 747, 748,749/1, 749/2, 751/3, 751/6, 758/1, 758/2, 760/6, 761/1, 761/2, 762, 764, 765/1, 766/2, 766/3, 767, 773, 782/2, 788/1.788/2, 789/1, 790/5, 791/4, 794, 797/2, 797/3, 809/1, 818/1, 818/2, 822/2, 822/5,823/1, 823/5, 823/6, 83, 84, 843/2, 843/3,85/4, 85/5, 85/6, 857/1, 857/2, 859,860, 882/5, 882/6, 883/1, 883/2, 884/3, 884/3, 89, 899, 900/3, 900/6, 901, , 902, 903/1, 904/5, 909/2, 910, 913/2, 916/4, 917/10, 917/4, 917/5, 917/7, 917/8, 917/9, 918/1, 918/2, 918/3, 918/5, 918/6, 919, 920, 922, 923, 926, 927, 95, 97/2, 97/3, 97/4, 98, 99/1, 99/2

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   20.03.2018 r. - pismo nie wnoszace sprzeciwu
12.01.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 53/3, 54, 112, 133/3, 94/4, 95/8, 95/5, 95/3, 95/4, 96/3, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 101/5, 101/6, 101/7, 103, 150/2, 149/1, 147/1, 129/7, 101/8, 149/2 i 148

 

rozbudowa sieci wodociągowej   27.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
17.01.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz.nr 425, 502/2, 421/4, 427/3, 427/7, 421/3, 424/2, 422/1, 421/2, 424/1, 423/2, 404/1, 404/2, 403/1, 839, 402/1, 392/4, 392/6, 392/10, 392/5, 392/8, 396/1, 391/11, 391/6, 391/12, 392/9, 391/10, 391/9, 388/1 budowa sieci wodociągowej   30.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

25.01.2017r.

Gmina Korzenna Koniuszowa - dz. nr 443/9, 372, 595 budowa sieci oświetlenia ulicznego   31.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
26.01.2017r. Gmina Grybów Kąclowa - dz. nr  85, 86/1, 87/3, 87/4, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 90, 91, 92/4, 93, 94, 95, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/7, 99/2, 99/3, 100, 101/5, 101/6, 343/2, 344/1, 344/2, 345, 361/1, 361/2, 362, 364, 372, 373, 390/2, 390/3, 390/4, 399, 401/1, 402/6, 402/10, 402/3, 402/8, 402/9, 403/1, 403/3, 403/4, 404/3, 404/5, 405/2, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2,407,408, 409/1, 409/4, 410/1, 410/5, 411/1, 412/1, 412/2, 413, 414/3, 415/10, 415/11, 415/2, 415/5, 415/7, 415/9, 418/10, 418/3, 418/8, 418/9, 419, 420, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/2, 425/3, 425/4, 426/1, 428/2, 428/5, 429, 430/1, 430/3, 430/4, 431, 435, 439/10, 439/11, 439/14, 439/15, 439/17, 439/19, 439/5, 440/11, 440/12, 440/15, 440/19, 440/21, 440/22, 440/9, 441, 442/1, 442/3, 442/5, 442/6, 442/7, 442/8, 443/7, 443/8, 444, 445/1, 448/10, 448/3, 448/9, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453 ,454, 456, 457, 458/3, 458/5, 458/6, 459/10, 459/11, 459/12, 459/13, 459/14, 459/15, 459/16, 459/4, 459/9, 460/1, 461, 462/2, 462/4, 462/6, 463/1, 463/2, 464/4, 464/5, 464/6, 465/3, 465/4, 466/2, 466/3, 466/5, 466/6, 466/7, 467/2, 467/3, 468/1, 469/1, 491/3, 491/4, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 496/9, 496/10, 496/2, 496/5, 496/6, 496/8, 497/3, 497/7, 498, 500/10, 500/5, 500/7, 500/8, 500/9, 504/1, 505/11, 505/12, 506/2, 506/3, 507/1, 507/3, 509/1, 510/1, 510/3, 510/4, 510/5, 511, 512, 517/4, 518/10, 518/11, 518/12, 518/17, 518/19, 518/2, 518/21, 518/23, 518/6, 518/9, 519/1, 519/3, 519/5, 523, 524/11, 524/12, 524/2, 524/6, 524/9, 525/10, 525/11, 525/2, 525/3, 525/5, 526/1, 528/3, 528/4, 529/11, 529/14, 529/15, 529/16, 529/17, 529/21, 529/9, 530/5, 530/8, 530/9, 532/3, 532/7, 533/3, 534/6, 534/7, 534/8, 535/3, 535/4, 536/1, 537/3, 538/4, 538/5, 539/1, 539/7, 539/8, 540, 606, 607, 894, 913/4, 913/6, 914, 916/2, 916/4, 917/2, 917/3, 917/4, 918/1, 918/3, 918/4, 919/1, 919/3, 919/4, 920/1, 921/4, 921/6, 921/8,  922/4, 922/5, 923, 924/1, 928/1, 928/2, 962, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14, 963/15, 963/16, 963/4, 963/6, 963/9, 964/2, 964/5, 966 budowa sieci kanalizaji sanitarnej   09.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
01.02.2017r. Jan Więcławek Kicznia - dz. nr 624/1 budowa budynku mieszkalnego   16.02.2017r. - decyzja sprzeciwu
01.02.2017r. Stanisław Wnęk Maszkowice - dz. nr 269 budowa budynku mieszkalnego   16.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
02.02.2017r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2592, 2599, 2612, 2631, 2569/6 budowa sieci wod-kan z przyłączami   07.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.02.2017r. Bożena Świętoń-Basiaga Januszowa - dz. nr 90 przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   15.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.02.2017r. Gmina Stary Sącz Barcice - dz. nr 289, 288, 279, 278, 276, 275, 272/1, 269, 262/4, 262/3, 262/2, 283 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej orazprzebudowa sieci wodociągowej   22.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.02.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 104/1, 108/10,104/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   27.04.2017r. - decyzja sprzeciwu
08.02.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 140, 104/3, 108/10, 104/2 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   27.04.2017r. - decyzja sprzeciwu
08.02.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 791, 812/1, 813, 834, 838, 850/4, 850/11, 850/12, 850/14, 869/4,869/5, 890/1, 891, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 903, 904, 1041/2, 1041/4, 1041/5, 1041/8, 1041/10, 1041/13, 1041/15, 1147/5, 1147/6, 1172/1, 1172/4, 1173/1, 1211/3, 1211/4, 1254, 1256/2, 1258/41258/6, 1258/8, 1259, 1307, 1311/4, 1311/6, 1312, 1313, 1314, 1380, 1392, 1408/1, 1409, 1410, 1411/2, 1419, 1421, 1430, 1501/2, 1501/3, 1505/9, 1505/11, 1527, 1529/1, 1529/2, 1530/1, 1530/4,1530/5, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1536/4, 1536/6, 1537, 1538/1, 1538/2, 1538/6, 1538/7, 1540/2, 1541/1, 1542, 1543, 1544/1, 1544/2, 1546, 1655, 1670, 1673/1, 1673/2, 1674, 1747, 1748/1, 1748/2, 1757/4, 1935, 2214, 2301, 2302, 2323, 2327/8, 2328/1, 2328/5, 2330, 2331/2, 2335/3, 2335/5, 2336/2, 2336/3, 2339, 2528/1, 2528/4, 2528/7, 2528/8, 2533/7, 2532, 2551/1, 2551/2, 2926/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   08.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
15.02.2017r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Muszyna - dz. nr 1193/2,1193/1, 740/7, 1208/1, 843/3, 844/5, 845, 1210/2, 1210/1, 860, 861, 862, 855, 853/1 budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami   30.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
20.02.2017r. Jan Więcławek Kicznia - dz. nr 624/1 budowa budynku mieszkalnego   03.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
23.02.2017r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Muszyna - dz.nr 1218, 1212, 997/3, 997/2, 885/2, 886/2, 999/2, 998/2, 894/2, 1219/3, 1015/2, 925/2, 893/2, 892/2, 892/1, 923/4, 888/1, 922/4, 890/2, 922/7, 919/4, 919/3, 919/6, 889/2, 918/1, 917/5, 918/2, 920/6, 920/5, 889/1, 888/2, 887, 893/1, 998/1, 997/4, 924/1, 919/5 budowa i remont sieci oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznej wraz z przyłączami   15.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu (w dniu 23.02.2017r. -inwestor sprecyzował zgłoszenie, że dot. budowy odcinka sieci)
28.02.2017r. Gmina Korzenna

Trzycierz - dz. nr 116/11, 116/5, 118/3, 118/4, 153/6, 154/2, 154/4, 156/1, 156/2, 156/5, 156/7, 158/3, 158/4, 159/10, 159/11, 159/3, 159/7, 160, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 51, 50/2

Korzenna -dz. nr 188/4, 188/8, 189/2, 190/1, 366/58, 366/60, 366/61, 366/77, 532/20, 532/28, 860/8, 860/9,532/15, 532/14,860/6

rozbudowa sieci wodoiągowej i kanalizacji sanitarnej   16.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
02.03.2017r. Zofia Sobczak Przysietnica - dz. nr 582/11 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   14.03.2017r. - decyzja sprzeciwu
06.03.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Klęczany - dz.nr 42, 44, 45, 47/4,49/2,49/3,49/4,49/5, 49/7,49/8, 49/10, 49/11,49/12, 51/4,51/9, 51/10,51/12, 51/15, 52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,53/1, 53/2,54/1, 54/2,76/5, 76/6,77/3,77/4, 78/2,78/3, 78/4, 79/1, 80,81/1, 81/2,83/2, 84,85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1,88/1, 89/6, 90, 91/1,91/2, 94/3, 95, 101/4, 101/5, 101/6, 103/1, 103/4, 104, 105/1, 105/2, 106/1, 107/2, 107/3, 107/5, 108/1, 108/3, 109/2, 109/3, 109/4, 111, 112/1, 112/5, 112/6, 113, 115/1, 116/3, 117/4, 117/6, 117/10, 117/15, 120, 121/2, 121/4, 121/7, 122, 123/3, 126/1, 126/2, 127, 129, 131/1, 131/3, 131/4, 131/4, 131/8,133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143/4, 143/5, 143/6,143/7, 144/1, 144/2, 145, 146,147/1,148,150/3, 150/4, 150/5, 154, 155/1, 155/3, 155/7, 156/1, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 157/1,157/3, 157/5, 157/6, 157/7, 158/1, 158/3, 159, 161/1, 161/10, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/6, 166/7, 166/12, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172/2, 172/4, 175/1, 175/2, 176/1, 179/1, 182, 183/1, 183/2, 185, 186/1, 188/4, 188/5, 188/7, 189, 190/1, 190/2, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 192/6, 195/4, 196, 204, 205/1, 206/6, 206/7, 208/1, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2,210/3, 211, 212,216/1, 216/4, 217, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6,218/7, 218/8, 218/9, 219/2, 222, 229/11, 231/1, 232, 233, 234/1, 237, 238/3, 238/5,238/6, 242, 243, 244,245/1, 245/2, 247/3, 249, 250, 265/1, 268, 269/1, 272/1, 272/2, 272/3, 273, 276, 277/3, 277/4,279, 281/2,281/3, 282/1,282/2,284, 285/1, 285/3, 285/6,285/7, 285/8, 285/9, 285/10, 285/12, 285/13, 285/14, 286/1, 286/4, 287/1, 287/2, 288, 289, 290, 292, 293/2, 293/3, 293/5, 294/1, 294/2, 294/5, 295/2, 295/3, 295/4, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 297/1, 297/4, 299/2, 299/5, 301/6, 301/7, 302/1, 304/1, 304/2, 307, 310, 323/2, 326, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 327/9, 328, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 330/3, 330/4, 337/3, 338/2, 338/3, 339, 340, 341, 343, 344, 345/1, 346/1, 346/2, 346/7, 347/2, 355/3, 355/4, 360/3, 360/4, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 363/7, 363/8, 363/9,363/10, 364, 365/2, 365/5, 365/6, 365/7,366, 367/1, 378/4, 378/5, 378/6, 378/8, 378/9, 378/10, 380/2, 381/1, 381/2, 382/1, 382/3, 383/2, 383/3, 382/4, 383/4, 383/5, 384/3, 385, 386/1, 386/2,386/3, 387/1, 389/1, 389/2, 391/3, 391/4, 391/5, 393, 396, 397, 399/1 i 401/4 budowa sieci kanalizacji sanitrnej w   24.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
08.03.2017r. Gmina Nawojowa Żeleźnikowa Mała - dz. nr  9/7, 9/9, 9/10, 9/13, 9/19, 9/21 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   21.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.03.2017r. Gmina Nawojowa Nawojowa - dz. nr 176, 177/13, 177/15, 234/2, 338/3 budowa sieci wodociągowej   21.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.03.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Królowa Polska - dz.nr 207/5, 207/6, 207/7, 207/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   30.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.03.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Szczawnik - dz.nr 422/2, 422/4, 422/18, 420, 419/12, 439/1 budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej   21.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.03.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Marcinkowice - dz. nr 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 106, 107, 108, 115, 117, 120, 121, 123, 124, 100/3, 100/4, 100/6, 101/10, 101/2, 101/6, 101/7, 101/8, 101/9, 102/1, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/18, 102/19, 102/20, 102/22, 102/23, 102/25, 102/26, 102/27, 102/29, 102/31, 102/32102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 103/1, 104/1, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 110/1, 110/2, 113/1,114/2,116/1,116/2, 118/1, 118/2, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 122/1, 122/3, 125/2, 223/24, 223/37, 90/1, 95/1, 95/2, 95/3, 97/2, 97/5, 97/7, 98/1, 98/10, 98/12, 98/6, 98/7, 98/8, 99/1

Klęczany - dz. nr 60, 61, 59/1, 59/2, 62/1, 62/2, 63/1, 81/1, 82/3, 82/4

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinka wodociągu   28.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.03.2017r. Gmina Łososina Dolna Tęgoborze - dz. nr 372/3, 113/27 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   22.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.03.2017r. Gmina Grybów Siołkowa - dz. nr 2289/5,2289/8, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2290/4,2290/5,2290/6, 2290/7, 2290/8, 2290/9, 2290/10, 2290/11, 2290/12, 2290/13 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyączami   29.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
31.03.2017r. Miasto i Gmina Piwniczna-zdrój Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2587, 2599, 2612 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   25.05.2017 r. - decyzja sprzeciwu
03.04.2017r. Gmina Nawojowa Żeleźnikowa Mała - dz. nr 121/3 budowa sieci wodociągowej   24.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
19.04.2017r. Gmina Stary Sącz Łazy Biegonickie - dz. nr 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   25.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.04.2017r. Gmina Rytro Rytro - dz. nr 1053, 902/1, 903/12, 903/11, 903/8, 903/7, 823/1, 822, 821, 820, 903/6, 817/2, 903/5, 811/4, 903/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   02.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
25.04.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz.nr 223/6, 223/4, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14, 222/15, 226 rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami   11.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.04.2017r. Andrzej Sromek    i Krystian Sosna Zbyszyce - dz. nr 13/1, 13/4, 41, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/11, 44/14, 44/19, 44/21,44/15, 65, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/2, 67/3, 68/3, 5 rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami   12.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.04.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1881, 1888, 1889/1, 1890/2, 1890/3, 1910/2, 3704 i 1902 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   18.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.05.2017r. Gmina Stary Sącz Moszczenica Niżna - dz. nr 9/5, 9/13, 9/14, 11, 12/8, 16/3, 17/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/4, 24, 27, 28/1, 29/1, 29/4, 30/2, 30/4, 34/5, 34/10, 35/10, 35/14, 35/23, 42/5, 48/5, 48/26, 50/7, 51, 53, 54, 68/1, 68/8, 68/10, 70/2, 73/7, 77/1, 77/2, 99/1, 79/2, 80/1, 87/11, 87/12, 87/13, 89/2, 89/4, 89/7, 89/8, 89/14, 89/15, 94/2, 94/4, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 113/1, 113/5, 113/8, 113/10, 114/2, 116/4, 116/5, 116/9, 117/2, 123/2, 124/3, 124/9, 124/10, 124/16, 124/18, 125/1, 126/1, 126/2, 127, 129, 130, 131/2, 131/3, 131/5, 133/8, 134/3, 134/5, 135, 136/2, 136/12, 137/1, 137/3, 137/8, 138/5, 138/8, 139/1, 140/2, 140/5, 141/1, 142/1, 143/1, 143/2, 143/3, 146, 151, 153, 154/8, 155, 189/3, 190/4, 190/5, 191/1, 192, 193/4, 193/9, 202/2, 202/5, 203/1, 203/2, 204, 205/7, 205/13, 207/9, 207/13, 211/1, 212/8, 212/10, 215/5, 215/6, 216/1, 217/5, 219/2, 219/3, 219/6, 219/8, 219/10, 219/11, 219/13, 220/2, 220/5, 220/10, 225/3, 227/6, 229/5, 229/8, 229/11, 230/1, 231/1, 239/2, 240/10, 243, 246/2, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 248, 250/1, 251/12, 251/13, 251/20, 251/21, 251/22, 272, 274, 275/1, 275/2, 276/2, 276/6, 300/3, 300/4, 301/4, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12, 301/22, 302/7, 306/13, 306/14, 308, 309/4, 309/5, 320/7, 378/11, 378/15, 379/5, 381/1, 382, 383/3, 442, 443, 446, 447/1, 447/2, 460/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

21.06.2017r. - zmiana kwalifikacji zgłoszonych robót - zgłoszenie dotyczy przyłącza kanalizacji sanitarnej (nie sieci) - przyjęte bez sprzeciwu

09.05.2017r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 255 budowa sieci oświetlenia terenu i sieć monitoringu przy szkole podstawowej   24.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.05.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Łącko - dz. nr 1526/12, 1526/13, 1522/1, 1583/6, 1582, 1581/1, 1581/3, 1579/1, 1579/2, 1564, 1569, 1562/9, 1568/1, 1562/8, 598, 1562/13, 1567, 1565/1 budowa sieci energetycznej   12.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
11.05.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Powroźnik - dz. nr 313 i 315 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w dn. 23.05.2017r. inwestor sprecyzował zgłoszenie. dot. budowy sieci

30.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

15.05.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 679/5, 680/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 690/2, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7                                   Świniarsko - dz. nr 69/1, 71/7, 71/10 i 696 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   04.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.05.2017r. Henryk Osowski Maszkowice - dz. nr 527/7 budowa sieci energetycznej   05.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
19.05.2017r. Gmina Grybów Krużlowa Niżna - dz. nr 96, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 273/1, 273/2, 273/3, 283/2, 283/3,283/4, 286, 287, 291/5, 291/7, 292, 364/1, 365/2, 365/3, 379/6, 383, 384, 385, 392, 670/1, 670/3 i 670/4, 274 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i hydrofornią   02.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
24.05.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Królowa Górna - dz. nr 369/5, 369/6, 369/9, 370/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   07.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
26.05.2017r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr 112, 1447/1, 936, 1416 rozbudowa sieci wodociągowej   12.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.05.2017r. Alicja i Bartosz Prochowscy Żeleźnikowa Mała - dz. nr 82/7 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

26.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

02.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 229/3, 197/6, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24, 197/2, 196, 194/8, 194/7, 194/9,193/1, 231, 191/2, 277, 232 rozbudowa sieci wodociągowej   05.02.2017r. - decyzja sprzeciwu
05.06.2017r. Danuta i Piotr Jagiełka Nowa Wieś - dz. nr 47/3 budowa budynku mieszkalnego   29.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.06.2017r. Gmina Łososina Dolna

Łososina Dolna - dz. nr 251/2, 252/7, 252/5, 253, 254/2, 255/1, 256, 257/9, 257/6, 257/4,258, 259/1, 259/2, 260/3, 260/1, 260/2, 260/4, 261/2, 261/1, 262, 263/5, 263/3, 263/1, 264, 265/1, 267/5, 267/6, 267/9, 266/1, 267/10, 268/1, 269/1, 272, 276/2, 271/5, 271/1, 271/4, 271/3, 293/3, 292/2, 292/7, 293/2, 293/4, 294/3, 295, 296, 311/7, 311/5, 311/4, 312/2, 312/1, 312/4, 312/5, 463/6, 463/4, 464, 465, 466/9, 466/7, 466/2, 466/4, 466/3

Witowice Górne - dz. nr 42/3, 41/4, 41/6, 42/16, 42/20, 42/18, 42/5, 42/14

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   27.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku Maszkowice - dz. nr 246/3, 248/6, 248/7, 249/4, 251/5, 251/11, 252/12,  252/13, 252/14, 254, 261/1, 263, 585/7 rozbudowa sieci wodociągowej   28.06.2017 – pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 140, 104/3, 108/10, 112/2, 108/3, 108/6 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   04.10.2017r. - decyzja sprzeciwu
09.06.2017r. Gmina Kamionka Wielka Jamnica - dz. nr 438/2, 399/2, 409/2, 409/3, 407/8, 407/6, 440/4, 440/3, 440/6, 441/2, 664/1.664/3, 664/4, 452/2 rozbudowa sieci wodociągowej   23.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 319, 299, 509/6, 508/1, 727, 506, 505/1, 504/1, 501, 500/9, 500/1, 499/13, 498/1, 496/1, 497/1 rozbudowa sieci wodociągowej  

w dn. 09.06.2017r.- inwestor sprecyzował zgłoszenie., dot. rozbudowy sieci wodociągowej

02.05.2017 – pismo nie wnoszące sprzeciwu

22.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Dolne - dz. nr 208, 187, 188, 207/10, 189, 207/9 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   11.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
26.06.2017r. Krzysztof Górski Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 414/2 budowa budynku mieszkalnego  

07.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

27.06.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 778, 779/7, 779/9, 791, 800/1, 800/2, 801/1, 801/6, 801/7, 801/8, 801/11, 801/12, 802/2, 802/6, 802/7, 2935/4, 2935/8, 2935/9 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   05.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.06.2017r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 753, 754/10, 758, 759, 763, 764, 765, 766/3, 767, 768/3, 768/4, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 779/2, 780, 782, 800/3, 822/4, 823/3, 824/1, 826/7, 826/8, 827/1, 827/2, 828/1, 4269/3, 4297 rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej   01.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu
30.06.2017r. PBM Południe Tour sp. z o.o. Rytro - dz. nr 452/3 i 452/13 rozbudowa sieci oświetlenia terenu i rozbudowa sieci monitoringu   18.07.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu
30.06.2017r. Orange Polska S.A. Milik - dz. nr 109/408 budowa sieci telekomunikacyjnej   19.09.2017r.-decyzja sprzeciwu
06.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Wielogłowy - dz. nr 142/13, 144,  142/9, 142/8, 142/6, 142/4, 142/5, 142/2, 142/1, 141/3, 141/1, 141/3, 140, 136/1, 136/3, 136/6, 138, 136/5, 135/2, 137, 132/7, 133, 132/5, 132/3, 132/2, 132/10, 131/12, 131/7, 131/6, 131/13, 131/14, 131/3, 131/11, 313/9, 131/4, 221/1, 220, 232/9, 232/6, 145/4, 145/6, 219/7, 216/8, 216/9, 219/5, 219/6, 216/10, 215/6, 219/7, 215/5, 215/1, 214/7, 214/11, 219/8, 216/2, 216/1, 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10, 217/1, 217/2, 217/4, 216/6, 219/3, 216/8, 216/4, 214/5, 213/1, 212/11, 212/10, 212/9, 212/12, 212/16, 212/14, 212/15, 190, 207, 199/2, 199/1, 202/5, 202/4, 202/3, 202/2, 202/5, 208/1, 208/9, 208/10, 208/5, 208/8, 208/6, 208/1, 198/1, 198/2,206, 205/1, 205/2, 204, 201/4, 71, 160/7, 160/5, 160/4, 160/9, 160/8, 160/3, 159/19, 159/15, 159/18, 159/15, 159/17, 159/16, 159/14, 159/8, 201/2, 200, 187/1, 159/7, 159/6, 159/5, 159/2, 187/6, 159/1, 159/19, 158/2, 187/5, 187/4, 158/1, 156/1, 156/3, 187/2, 188, 189/8, 189/3, 189/1, 189/2, 160/10, 655/3, 655/2, 655/1, 655/4, 654/2, 656/5, 656/2, 353, 222, 223, 146, 239, 235/2, 355/6, 356/5,355/3, 356/11, 235/3, 235/4, 356/10, 356/12, 356/9, 354, 352, 356/8, 356/4, 235/3, 235/4, 236, 237/1, 237/6, 237/2, 234, 224/3, 224/2, 225/2, 225/1, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 181, 656/3, 180/1, 656/1, 180/2, 180/3, 185/1, 185/5, 185/4, 182, 185/2, 184, 302, 272/4, 331/14

Dąbrowa - dz. nr 93, 98, 99, 102/1, 94/12, 104/10, 104/12,  104/13, 104/3, 94/11, 105, 94/2, 94/10, 94/3, 107/4, 107/7, 108/7, 108/4, 108/8, 108/6, 151, 283, 96/2, 284, 289, 158/1, 158/4, 286, 285, 25/2, 150, 159, 93

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   04.10.2017r. - decyzja sprzeciwu
06.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chomranice - dz.nr 204, 205/2, 205/1, 206, 251, 431/1, 431/3, 231/2, 431/4, 213, 216/6, 261/1, 261/2, 261/11, 259/3, 258, 259/4, 259/2, 259/1, 254/6, 254/5, 254/3, 257, 256, 214, 212/4, 212/3, 212/5, 212/1, 217, 218/10, 218/8, 212/2, 438/2, 438/5, 216/1, 209/9, 209/5, 209/8, 209/7, 209/12, 209/4, 209/6, 209/3, 222, 218/1, 218/3, 218/7, 218/9, 219/3, 220, 252, 226/2, 226/3, 228/1, 226/2, 263/3, 264/2, 230, 231, 239, 240, 236/7, 242, 235, 244, 243, 245, 237, 236/7, 236/5, 236/6, 234, 233, 232/1, 236/1, 236/2, 236/4, 245, 241, 246/1, 248, 268/2, 268/1, 267, 266, 265, 264/1, 269, 271, 270/1, 272/2, 250, 350/1, 350/2, 350/3, 351/3, 351/4, 352/1, 341/2, 341/1, 341/2, 342, 231, 203/12, 203/8, 146/10, 59, 98, 146/9, 146/2, 146/5, 146/6, 146/3, 146/4, 97, 144/5, 144/4, 145/1, 144/3, 144/2, 143, 141, 140/2, 148/2, 151, 150/1, 154/4, 154/5, 155/1, 156, 146/7, 146/8, 142, 154/2, 147, 132/2, 133, 132/1, 131/12, 313/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/69, 131/7, 131/8, 131/9, 130/6, 130/4, 130/3, 130/2, 130/1, 126, 123, 122, 121/4, 342, 343, 344, 345/1, 345/4, 346,203/12, 326/6, 326/5, 326/4, 346, 347, 349, 361/5, 361/9, 361/8, 353, 354, 355/4, 356, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/10, 362, 422, 423/7, 423/6, 423/4, 423/3, 423/1, 424, 427, 428, 418/7, 418/6, 418/2, 418/5, 418/4, 417, 415/4, 415/1, 415/8, 415/7

Wola Marcinkowska - dz. nr 163, 8, 7, 65/4

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   06.09.2017r.-decyzja sprzeciwu
14.07.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Tylicz - dz. nr 1111, 103, 118/3, 745 budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej   01.09.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
14.07.2017r. Krzysztof Oleksy Zbyszyce - dz. nr 128/8 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   02.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
14.07.2017r. Janusz Ziółkowski Podole-Górowa  - dz. nr 9/1 budowa budynku mieszkalnego   26.07.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
18.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Obidza - dz. nr 500, 502,  581, 512/3, 512/2, 395 budowa i przebudowa sieci energetycznej wraz z budową przył. i stacją transformatorową  

28.07.2017 r. - zmiana kwalifikacji:  zgłoszenie dotyczy przebudowy sieci i budowy przyłączy ze stacją transformatorową - przyjęte bez sprzeciwu 

18.07.2017r. Stanisława Wastag Mostki - dz. nr 324/1 przebudowa budynku mieszkalnego   04.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
25.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Krużlowa Niżna - dz. nr 382/1, 379/3, 379/4, 385, 379/6, 386/1, 392, 391, 384 budowa sieci energetycznej z przył.   16.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
27.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 239/3, 239/4, 239/6, 239/7, 239/8, 239/10, 239/18, 323/1 rozbudowa sieci wodociągowej   25.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
28.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Muszyna - dz. nr 1170, 1148/54, 1148/27 budowa i przebudowa sieci energetycznej nn   08.08.2017 r. - zmiana kwalifikacji:  zgłoszenie dotyczy przebudowy sieci  
28.07.2017r. Bernadeta Wielocha Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1068/1, 1102, 1112 przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   10.08.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
28.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Krasne Potockie - dz. nr 111/1 rozbudowa sieci wodociągowej   31.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
     03.08.2017 Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 752, 776, 777, 2935/8, 2935/9 budowa rurociągu tłocznego   18.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
     04.08.2017 Gmina Grybów

Stara Wieś - dz. nr 2/4, 2/5, 3, 8/1, 9, 10/3, 13, 14/2, 14/3, 15/2, 15/3,, 15/4, 15/5, 16, 22, 23, 28, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 34/1, 34/2, 35/1, 46, 49/2

Krużlowa Wyżna - dz. nr 36/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 50, 55, 60, 63, 64/2, 64/3, 65/1, 81, 82, 83, 84, 85/5, 85/6, 85/9, 85/10, 86/1,  97/3, 97/4, 98/1, 99/1, 99/2, 101, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 106, 107, 113, 114/1, 115/5, 115/6, 115/8, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/11, 117/13, 117/15, 117/17, 117/18, 119/2, 119/7, 120/2, 120/5, 121/3, 121/8, 122/1, 123, 124/1, 129/2, 131/1, 132, 134, 136, 137, 144/1, 145, 146, 149, 150/5, 176/1, 176/2, 181/2, 181/3, 181/5, 181/6, 182/1, 183, 185/2, 185/3, 186, 197/1, 197/2, 199, 200, 204/5, 204/6, 206, 207/1, 207/2, 208, 216/1, 217/1, 218, 223/2, 225/1, 225/8, 226, 227, 231/4, 231/5, 250/5, 253, 254, 255, 266, 267, 271, 278, 280, 289, 293, 294, 322/4, 348/1, 349/1, 349/10, 349/11, 362/1, 364/2, 364/3, 364/7, 364/8, 364/9, 364/10, 364/11,364/12, 364/13, 364/14, 364/16, 368/3, 368/4, 369, 371, 372/1, 372/2, 373, 401, 405, 406, 407, 408, 418/1, 418/2, 419, 899, 900/3, 900/4, 900/5, 901, 902, 903/1, 904/1,904/2, 904/3, 904/4, 904/5, 906, 922 i 923

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   18.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
     08.08.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 447, 448/1, 448/6, 452/2, 455, 459/3, 459/5, 460/3, 475/6, 475/8, 475/9, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/3, 479/5, 479/7, 479/9, 479/10, 479/12, 479/12,479/16, 480/1, 480/2, 480/3, 480/5, 480/6, 480/8, 480/9, 482/1, 482/5, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9, 483/10,  483/13, 483/14, 483/15, 483/18, 483/19, 486/3, 487/3, 487/5, 487/6, 487/9, 488/1, 488/7, 488/8, 488/12, 489/4, 489/5, 490/2, 490/6, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 492/1, 492/2, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/8, 494/7, 495/3, 495/5, 495/11, 497/1, 545, 547/1, 547/5, 547/6, 548/1, 548/2, 548/4, 549/2, 549/4, 598, 599/3, 599/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 683/3, 683/6, 684/2, 684/4, 687/4, 688/3, 688/4, 689/1, 689/7, 689/8, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7, 690/9, 691/7, 692, 745, 746, 752/2, 756, 757, 761, 765, 766, 768

Świniarsko - dz. nr 8, 39/3, 39/5, 40, 27, 57, 98, 1361/73, 1361/114

rozbudowa sieci wodociągowej   31.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
14.08.2017 Gmina  Nawojowa Nawojowa - dz. nr 153/1, 153/2, 153/4 rozbudowa sieci wodociągowej   25.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
16.08.2017 Spółka Wodociągowa w Cieniawie Cieniawa - dz.nr 478/3, 480/1, 481/1, 482, 494, 495, 503, 505/4, 508, 517, 519, 603 budowa sieci wodociągowej   22.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
18.08.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Szczawnik - dz. nr 279/5, 279/6, 299, 320/6, 320/7, 320/8 budowa sieci wodociągowej z przyłączami   19.09.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
28.08.2017r. Janusz Studziński Marcinkowice - dz. nr 341/6 i 343/4 przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego   07.09.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
30.08.2017r. Halina Szot Piwniczna - dz. nr 3562, 5356, 3302, 3303, 3553 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   23.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
31.08.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1361/1, 1362/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/8, 1361/9, 1361/10, 1361/11, 1361/12, 1361/13, 1361/14, 1361/15, 1361/16, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23,  1361/24, 1361/25, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/34, 1361/35, 1361/36, 1361/37, 1361/38, 1361/39, 1361/40, 1361/41, 1361/42, 1361/43, 1361/44, 1361/45, 1361/46, 1361/47, 1361/48, 1361/49, 1361/50, 1361/51, 1361/52, 1361/53, 1361/54, 1361/55, 1361/56, 1361/57, 1361/58, 1361/59, 1361/60, 1361/61, 1361/62, 1363, 1361/64, 1361/65, 1361/66, 1361/67, 1361/68,1369/69, 1361/70, 1361/71, 1361/72, 1361/73, 1361/74, 1361/75, 1361/76, 1361/77, 1361/78, 1361/79, 1361/80, 1361/81, 1361/82, 1361/83, 1361/84, 1361/85, 1361/86, 1361/87, 1361/88, 1361/89, 1361/90, 1361/91, 1361/92, 1361/93, 1361/94, 1361/95, 1361/69, 1361/97, 1361/98, 1361/99, 1361/100, 1361/101, 1361/102, 1361/103, 1361/104, 1361/105, 1361/106, 1361/107, 1361/108, 1361/109, 1361/110, 1361/111, 1361/112, 1361/113, 1361/114, 1361/115, 1361/117, 1361/118, 1361/119, 1361/120, 141/2, 142/2, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami   18.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
01.09.2017r. Kopalnia surowców Skalnych Klęczany sp. z o.o. Klęczany - dz. nr 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/65, 57 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   27.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
04.09.2017r. Naleśnictwo Piwniczna Milik - dz. nr 109/408 budowa sieci telekomunikacyjnej   05.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
12.09.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 598, 785/19, 785/18, 785/1, 785/17, 785/2, 785/16, 785/3, 785/15, 785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785/11, 785/7, 785/8, 785/10, 785/9 budowa wodociągu rozdzielczego   11.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
22.09.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice - dz. nr 103/1, 115, 116/2, 114/2, 117 rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami   09.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
25.09.2017r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 1092/6, 1094/2, 1101/3, 1106, 1110, 1111/1, 1111/2, 1112 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami - etap II   16.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
04.10.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Szczawnik - dz. nr 146/5, 269, 270, 271/3, 272/1, 273, 299 budowa sieci wodociągowej z przył.   17.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
05.10.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój,obręb Krynica-Wieś - dz. nr 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 526/6, 526/7, 559, 1730/2 budowa sieci wodociągowej   17.10.2017r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
09.10.2017r. Gmina Rytro Rytro - dz.nr 445/2, 470, 476/2, 476/1, 484, 483/3, 507/3, 486, 475, 487, 473, 1077/1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   19.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
18.10.2017r. Gmina Korzenna Trzycierz - dz.nr 57/5, 57/4, 66, 75, 76/5, 76/7, 219, 239/1, 84/2, 85, 90/2, 381, 91, 148, 147, 146/3, 146/6 rozbudowa sieci wodociągowej   08.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
18.10.2017r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz.nr 542, 520/6, 618/3, 618/7,618/8, 618/10, 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745, 746/1, 748/2, 748/4, 748/5, 750/2, 750/3, 750/5, 750/7, 750/8, 760, 761, 762, 773, 1351, 1373, 1378, 1379, 1972/1, 1972/5, 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1980, 1981/3, 1981/4, 1982/5, 1984/1, 1999 rozbudowa sieci wodociągowej wraz zhydrofornią i przyłączami   03.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.10.2017r. Gmina Podegrodzie Podegrodzie - dz.nr 579/34, 579/32, 676/3, 737/2, 741, 740/2, 740/1, 279/4, 733/2, 939/37, 750, 751, 752, 753, 754/3, 754/1, 939/86, 939/34, 939/31 rozbudowa sieci wodociagowej   29.11.2017r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.10.2017r. Gmina Podegrodzie

Stadła - dz. nr  93/1, 87/1, 92/6, 92/5, 92/3, 91/1, 90/1, 325/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 386/1, 385/1, 384/1, 383/1, 382/1, 381/1, 380/1

Brzezna - dz.nr 880, 878/8, 881/4, 881/18, 881/19, 879/27, 879/26, 879/8, 879/9, 879/21, 879/17

rozbudowa sieci wodociagowej   29.11.2017r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
26.10.2017r. Ryszard Florek Złockie - dz. nr 9/3 budowa stacji transformatorowej z przył.   22.12.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
30.10.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 1037, 1036, 1035, 1034, 401, 400, 408/2, 399, 692, 755, 1692/7, 1692/6, 1692/3, 1684, 1683, 1681/1, 1682, 1677 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   15.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
30.10.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 840/5, 840/4, 840/3, 832/5, 832/4, 840/6, 840/1, 839, 324, 831, 712, 762/4, 823/2, 824, 828/2, 828/1, 841/3, 841/5, 841/2, 841/4, 1113/6, 1110, 1111/1, 1138, 1140/5, 1140/4, 1183/3, 1183/2, 1141, 1144, 1142/2, 1142/1, 1140/1, 1139/1, 1145/6, 1145/5, 1113/7, 1147, 1182, 1184/3, 1183/4, 1185/1, 1184/1, 1187, 1188, 1169/1,1191/15, 1191/1, 1186/1, 405/1, 1150, 1145/4, 1146, 1148, 1189, 1190/4, 1436/1, 1439/6, 1439/10, 1438/2, 1440/1, 1436/3, 1399/7, 1400, 1394,1382, 1384/5, 1384/3, 1384/4, 1366/11, 1366/7, 1366/3, 1334, 1366/10, 1335/5, 1335/8, 1335/7, 1335/1, 1384/2, 1378/1, 1376/1, 1376/2, 1376/3, 1365, 1804, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1332, 1333/7, 1333/8, 1333/9, 1333/5, 1333/4, 1333/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   15.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
31.10.2017r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Klęczany - dz.nr 100/1 i 99 rozbudowa sieci wodociagowej   16.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.11.2017r. Renata Lis Tęgoborze - dz. nr 52, 11 budowa odcinka sieci wodociągowej   11.01.2018 r. - decyzja sprzeciwu  
08.11.2017r. Grzegorz Łazarz Jasienna - dz. nr 205, 249, 188, 186, 187 budowa sieci energetycznej  

w dniu 24.11.2017r.,inwestor sprecyzował zgłoszenie - zgłoszenie dotyczy budowy sieci (nie przebudowy)

29.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

 
09.11.2017r. Gmina Grybów Ptaszkowa - dz. nr 825/5, 894/1, 895, 1638/4, 1638/5 budowa sieci oświetlenia tras biegowych wraz z siecią hydrantową naśnieżania   19.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
13.11.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Krynica-Zdrój - dz. nr 1421/2, 1421/1, 1423, 1420/1, 1424/1, 1404/1, 1403/1 budowa stacji transformatorowej z przył.   27.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
15.11.2017r. Gmina Łososina Dolna

Bilsko - dz. nr 109, 151/7, 151/8, 151/12, 151/13, 151/14, 152/3, 153/1, 153/9, 155/1, 155/2, 156, 163/1, 163/3, 185/1, 186/1, 190/14, 190/15, 190/16, 192/1, 192/2, 194, 195, 196, 197/3, 197/4, 198, 199, 200, 218, 219, 220, 247, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 257

Łososina Dolna - dz. nr 38, 45/2, 45/10, 45/16, 48/2, 48/3, 48/4, 48/7, 49/3, 56/1, 56/2, 58, 59/9, 59/11, 59/13, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 63/4, 63/6, 64, 65/1, 65/2, 106/1, 147, 149/4, 156/2, 158/4, 159/2, 159/4, 160/1, 163, 164/2, 164/3, 165/3, 183, 188, 190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193/1, 193/2, 193/5, 193/6, 194/3, 194/4, 194/5, 196/2, 196/5, 197/1, 197/2, 197/3, 200, 202/1, 202/2, 203/2, 204, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 227/1, 229/1, 229/6, 230/6, 230/7, 326, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 327/9, 342, 343/2, 343/3, 343/4

Łyvzanka - dz. nr 263/6, 263/7, 263/8, 263/10, 263/13, 263/14, 263/15, 264/1, 264/2, 265/2

Rąbkowa - dz. nr 74/4, 74/6, 74/7, 75/7, 75/9, 75/12, 75/13, 77/2, 77/4, 77/5, 78/9, 82/9, 82/10, 82/11, 156/6, 163/1, 163/7, 164/1, 164/2, 166/1

Skrzętla Rojówka - dz. nr 153/1, 153/7, 153/9, 176, 197/1, 197/2, 270, 271/2, 272, 276/3, 276/6, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 289, 290/1,290/5, 290/6, 290/11, 290/13, 290/16, 295, 296, 300

Świdnik - dz. nr 9/4, 75, 155, 178/4, 197/1, 199/6, 201/3, 201/4, 204/13, 204/14, 209/5, 249/1, 252

Tabaszowa - dz. nr 17, 48/2, 49/5, 49/6, 50, 76, 86/3, 88, 89, 113/1, 113/2, 114/1, 123, 124, 125/6, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 138/12, 138/13, 138/16, 138/18, 138/23, 139, 143, 144/3, 144/4, 145, 152/3, 152/5, 153, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 201/6, 201/7

Tęgoborze - dz. nr 56/2, 63, 64, 68, 74, 75/1, 76/4, 81, 105/1, 105/8, 105/14, 105/11, 108/1, 108/6, 109, 110, 111/2, 113/8, 113/27, 140/12,140/13, 140/14, 141/1, 144, 150/3, 158/4, 158/5, 158/6,158/7, 158/9, 158/10, 158/13, 158/15, 158/16, 159, 160/1,160/2, 162/1162/2, 164, 168,191/7, 191/7, 191/9, 191/10, 191/11,192/5, 193, 195/1,276,272/11, 277/1, 277/2,277/3, 278, 279, 321/10, 321/11, 321/14, 321/26,321/27, 321/28, 321/29, 325, 326/6, 326/7, 326/7, 326/8, 326/9, 326/10, 326/11, 326/26, 326/27, 326/35, 326/36, 326/37, 327, 333/7, 333/10, 333/10, 333/11, 333/12, 333/14, 333/16, 333/17, 333/21, 359/1, 422/1, 422/2, 422/6, 422/7

Zawadka - dz. nr 46, 59, 60, 61/3, 61/6, 61/7, 62, 63, 64, 65/1, 65/3, 66, 70, 71, 72, 74/1, 74/3, 124/14, 127/2, 128, 133/1, 133/15, 133/16, 133/17, 150/3, 151, 152/1

Znamirowice - dz. nr 12/1, 12/2, 12/3, 20/7, 20/17, 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 21/7, 25/8, 25/12, 26/2, 30/1, 32/1, 34, 42/2, 42/8, 42/41, 42/72, 46/6, 53, 54, 55, 76/1, 76/2, 76/3, 77, 97/1, 114/1, 119

rozbudowa sieci wodociągowej   05.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
16.11.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Mszalnica - dz. nr 1338/1, 1277, 1470, 1471, 1478,1477, 1476, 1358/6, 1357, 1255/1, 1259, 1258/1, 1261, 1263/1, 1239/1, 1237, 1234/2, 1253, 1257 budowa sieci energetycznej   30.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
17.11.2017r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Piwniczna - dz. nr 2599 i 2612 budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   12.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
22.11.2017r. Miasto Grybów Grybów - obr. 1 dz. nr 29/1 budowa sieci oświetlenia ulicznego   16.02.2018r.-decyzja sprzeciwu  
27.11.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna - dz. nr 864, 1211 budowa sieci wodociągowej   27.12.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
01.12.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 82, 138/4, 138/5, 138/6, 139/2, 139/9, 139/10, 139/11, 139/15, 139/16, 139/20, 139/21, 139/23, 139/24, 139/25, 139/26, 139/27, 139/29 rozbudowawodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej   15.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.12.2017r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 910/3 budowa sieci elekrtoenergetycznej oraz demontaż odcinka istniejącej sieci elektronergetycznej   27.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.12.2017r. Tauron Dystrybucja S.A.

Jazowsko - dz. nr 738/1

budowa sieci elektroenergetycznej oraz remont sieci i przyłącza energetycznego   27.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
08.12.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Niskowa - dz. nr 27 i 28/2 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   19.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
15.12.2017r. Gmina Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem - dz. nr 343, 392, 393/1, 393/3, 396/1, 396/2, 399 budowa sieci kanalizacji deszczowej   15.01.2018 r. - zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
18.12.2017r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Muszyna - dz. nr 864, 1211/1 budowa sieci wodociagowej   27.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
19.12.2017r. Gmina Łososina Dolna Tęgoborze - dz. nr 52, 11 budowa sieci wodociagowej   05.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.12.2017r. Józef Sęk Stary Sącz - dz.nr 3156/5, 3158/5 budowa budynku mieszkalnego   15.02.2018 r. -  decyzja sprzeciwu  
20.12.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Binczarowa - dz.nr 237, 292/4, 292/5 budowa sieci energetycznej nn   01.03.2018r. - decyzja sprzeciwu  
28.12.2017r. Spółka Wodociągowa "Mystków 2" Mystków - dz. nr 574/9, 574/12, 574/13, 574/14, 575/1, 574/7, 578, 579/2, 579/3, 580, 581/15, 590, 591, 594, 595, 626/1, 626/2, 632/1, 632/5, 643, 645, 660, 676/7, 676/9, 676/10, 676/13, 676/19, 676/20, 676/21, 680, 855/1, 933/1, 949/2, 949/5 rozbudowa wodociagu rozdzielczego   30.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  

 

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2020-12-04 | 12:43
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-04 | 12:43