2018 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
02.01.2018r. Gmina Krynica-Zdrój Mochnaczka Niżna - dz.nr 380/3, 380/1, 380/2, 379, 374, 373, 170/1, 536, 372/1, 372/3, 372/2, 367/1, 366/2, 366/1, 159/2 budowa sieci elektroenergetycznej 01.03.2018 r. - decyzja sprzeciwu
23.01.2018r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2819/1, 5620 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 479/5, 456, 489/8, 489/7 budowa wodociągu rozdzielczego

01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

30.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Biczyce Górne - dz. nr 158/3, 156, 155, 140, 98, 97, 157/1, 154, 153/4, 153/3, 152/2, 152/1, 151, 148/3, 149, 95, 93, 92, 147/12, 147/10, 147/3, 146, 91/1, 91/3, 143, 142, 141/1, 141/4, 141/3

Trzetrzewina - dz. nr 1008, 214, 153, 196, 733/1, 733/2, 194/10, 194/7, 194/6, 194/3,195/4, 195/3, 194/1, 193/13193/11, 193/9, 194/9, 211, 205, 213/1, 1017/18, 1017/9, 1017/7, 1017/6, 1017/5, 1017/4, 1017/3, 1017/2, 202/2, 210/7, 210/8, 203, 190/3, 191/1, 190/2, 190/1, 189, 1017/16, 1017/17, 1017/15, 1017/14, 1017/13, 1017/1, 210/6, 200/1, 187, 186/2, 186/1, 185/1, 185/5, 185/12, 1017/12, 1017/11, 209/14, 208, 210/5, 199, 197/18, 197/19, 197/17, 197/16, 197/12, 197/13, 197/11, 197/21, 197/10, 197/20, 197/22, 182/6, 182/1, 182/2, 180, 169, 168

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa strefowej przepompowni ścieków wraz z jej zalicznikowym zasilaniem energetycznym 14.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
31.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1361/73, 1361/116, 1361/118, 1361/130 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przepompownią ścieków 01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
07.02.2018r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1631/9, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/7, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1631/1, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 21.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.02.2018r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 975, 976, 980, 981, 985/3 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.02.2018r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 481/2, 482/1, 484/1, 485/5, 485/6, 485/7 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24 rozbudowa sieci wodociągowej 28.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
16.02.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łącku

Łącko - dz. nr 579

budowa sieci wodociągowej 12.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.02.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Wronowice - dz. nr 27

Żbikowice - dz. nr 105, 104

Łyczanka - dz.nr 33/1, 34/1, 34/2

budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 15.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.02.2018r. Stanisław Bobowski Tropie - dz.nr 335/9 rozbudowa budynku mieszkalnego 08.03.2018r. - decyzja sprzeciwu
27.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Naściszowa - dz. nr 100/3, 99/1, 77, 67/10, 67/9, 67/8, 67/6, 67/4, 66, 64, 62, 61, 60, 67/11, 67/12 budowa sieci wodociagowej 26.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
28.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wola Marcinkowska - dz. nr 89/2, 84 rozbudowa sieci wodociągowej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wnisieniu sprzeciwu
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr 823/5, 823/4, 921/3,  826/16, 826/5, 921/5 budowa sieci elektroenergetycznej n.n. 19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr  823/5, 823/4, 921/3, 826/16, 826/5, 823/6, 921/5 budowa sieci energetycznej kablowej n.n. 19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
05.03.2018r. Edward Stelmach Bogusza - dz. nr 434/6 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20.03.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
09.03.2018r. Gmina Grybów Ptaszkowa - dz. nr 360/2, 359/6, 359/7, 359/5, 358, 357/1, 357/2, 356, 353/3, 353/1 rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami 14.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1312/11, 1312/17, 1312/19, 1829/1, 2075, 2076, 2102/1, 2103/3, 2103/5, 2104/3, 2104/5, 2109/2, 2105/1, 2105/2, 2107, 2108, 2156/1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 30.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 319 budowa sieci kanalizacji deszczowej 29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 432/8, 432/25, 432/44, 460/3

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścików 27.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
20.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 75/1, 79, 83, 82, 117, 124 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n. 30.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 556, 553/3, 553/2, 553/1, 548/2, 539, 538/3 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n. 09.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
27.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 266/1, 266/6, 277/1, 319/1, 276, 272, 68, 181/2 rozbudowa sieci wodociagowej 13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
29.03.2018r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 36/32, 36/57, 38/7, 39/6, 44/6, 45/6, 47/5, 48/5, 51/3, 52/3, 97/2, 245/6, 246, 248/2, 250/4, 251/2, 253/2, 255/6,256/5, 257/5, 258/8, 1161, 3927/4 budowa sieci wodociagowej 05.06.2018r. - decyzja sprzeciwu
29.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Nawojowa - dz. nr 269/16, 269/17, 269/18, 269/25, 269/7 budowa sieci elektroenergetycznej n.n. 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
30.03.2018r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 299, 319, 372 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa -dz. nr 822, 823/2, 823/1, 815 budowa kanalizacji sanitarnej 18.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.04.2018r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - dz.nr 445/29, 445/28, 449/7, 448, 422/3, 423 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 18.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
06.04.2018r. Gmina Stary Sącz Moszczenica Niżna - dz. nr 379/5, 379/7, 379/13 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 09.07.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
06.04.2018r. Małgorzata Górszsczyk Wola Kurowska - dz.nr 317 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 17.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
12.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Wielogłowy - dz. nr 590/14, 593/5, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 651/5, 651/6

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Wyskitna - dz. nr 287/8, 287/7, 287/4 budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 24.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
16.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Moszczenica Wyżna - dz. nr 457, 464, 469, 472, 475, 479

Przysietnica - dz. nr 706/2, 714, 729

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 14.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2018r. Marta i Tomasz Gierczyk Czerniec - dz. nr 209/4, 209/5 budowa sieci wodociągowej wraz z przył. wod-kan 25.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
19.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Sucha Struga - dz.nr 219, 220, 215, 637/4, 128/6 budowa sieci elektroenergetycznej 12.07.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
19.04.2018r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 479/5 budowa sieci elektroenergetycznej 23.05.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
24.04.2018r. Janina Giera Stary Sacz - dz.nr 1684 nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 07.05.2018r. -  decyzja sprzeciwu
25.04.2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój - dz. nr 702/1, 703/4, 703/5, 704/1, 704/2,704/3, 806 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi 04.04.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2018r. Gmina Rytro Rytro - dz. nr 141/8, 135, 134, 165/4, 1101/5 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 05.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.04.2018r. Marek Zelek Chomranice - dz. nr 293 rozbudowa budynku mieszkalnego 15.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Zabrzeż - dz. nr 1338, 1337, 1336, 1335, 1334 budowa sieci energetycznej 16.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.05.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Powroźnik - dz. nr 446/7 i 166 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 28.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.05.2018r. Dorota Bugajska-Marzec Roznów - dz. nr 188/3 przebudowa budynku mieszkalnego 24.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.05.2018r. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św.Ojca Papczyńskiego Podegrodzie - dz. nr 554/2, 554/1, 557, 558, 758 budowa sieci elektroenergetycznej 09.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.05.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Stadła - dz. nr 10/1, 11, 62, 727/3, 727/4, 1/1 budowa sieci kablowej nn 02.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
17.05.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Florynka - dz. nr 132/19, 132/20, 132/21

budowa sieci kablowej nn 28.05.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
17.05.2018r. Adam Smoter Kunów - dz.nr 237/5 budowa wodociągu rozdzielczego 18.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.05.2018r. Gmina Grybów Kąclowa - dz. nr 912, 925/1, 926/3, 926/4, 927/3, 927/4, 932, 933, 935, 937/2, 937/3, 937/4, 938/1, 939/3, 939/5, 939/6, 940, 941, 942, 943/3, 943/5, 943/6, 944/4,945/5, 945/6, 945/7, 948, 949/1, 949/2, 950, 952/1, 952/4, 953/1, 953/4, 953/7, 953/8, 953/9, 953/10, 954, 955, 956/2, 956/4, 957/1, 957/2, 957/3, 958/4, 958/5, 958/6, 959/4, 960/4, 963/14, 967, 968, 970, 972, 973/1, 973/2, 974/2, 975, 976/3, 976/4, 976/8, 976/9, 977/1, 978/3, 978/4, 979/1, 979/2, 980/1, 980/2, 981, 982/1, 983, 985/1, 986, 987/6, 1101/3, 1101/4, 1102, 1103, 1104, 1105, 1124/5, 1124/7, 1124/8, 1124/9, 1124/10, 1124/11, 1125, 1127/1, 1128/1, 1128/3, 1128/7, 1128/8, 1132, 1133, 540, 609, 953/5, 956/5 budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 17.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.05.2018r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 31/4, 31/5, 33/2, 33/3, 33/4, 33/8, 33/9, 34, 38/1, 38/2, 38/3, 38/10, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 41/4, 42/6, 42/9, 42/10, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53, 57/7, 57/12, 57/14, 57/15, 57/21, 57/23, 57/25, 58/4, 59/18, 59/20, 59/21, 59/23, 59/27, 59/29, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/3, 77/4, 78, 87/5, 87/9, 86/14, 167/10, 167/11, 171/1,171/2, 314/1, 315/1, 316/1, 317/3, 317/8, 319, 320, 321/1, 321/6, 321/7, 322, 323, 324/3, 325/1, 328, 330/1, 330/2, 331, 332, 333, 334, 337/1, 337/2, 338/5, 338/6, 339/2, 339/3, 339/4, 339/5, 340/2, 340/4, 341/1, 343/2, 344/1, 345,346/4, 347/4, 348/4, 349/3, 349/10, 350, 353/4, 354/1, 355/2, 358/2, 358/3, 358/4, 429/1, 466/7, 467/7, 468/1, 470/1, 471/9, 472/7, 472/8, 473/7, 474/1, 475/2, 476/12, 476/15, 476/23, 487/2, 487/3, 487/4, 491/5, 491/13, 491/16, 492/4, 493/4, 493/5, 494/1, 495/5, 495/6, 495/9, 495/10, 495/11, 495/12, 496/2, 496/6,496/5, 496/7, 497/4, 498/5, 499/9, 499/10, 500/1, 501/2, 501/3, 502/2, 503, 505/4, 506/24, 507/6,507/10, 507/11, 507/12, 508/1, 509/1, 510/3, 511/3, 511/4, 513/1, 514/1, 516/4, 516/5, 518/1, 520/1, 522/1, 524/1, 526/1, 528/1, 530/1, 530/3, 582/8, 582/10, 582/11, 582/12, 582/13, 593/9, 593/10, 594/3, 594/4, 608/2, 608/5, 654/6, 654/8, 654/10, 656/2, 656/3, 656/4, 659, 661/4, 667/3, 691,692/1, 692/2 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 13.06.2018r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.05.2018r. Gmina Grybów

Siołkowa - dz. nr 1894/5, 1904, 1893/7, 1893/2, 1894/8, 1894/9, 1893/3, 1894/7, 1893/5, 1894/4, 1893/6, 1895, 2012, 1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/5, 1912/6, 1912/7, 1915/2, 1918, 1851, 1920/6, 1920/1, 1920/5, 1921, 2027/1, 2024, 2023/1, 2021/3, 2022/1, 2026, 2027/2, 2007, 1783, 2054, 2299, 2300, 2059, 2058, 2057, 1917, 2011/3, 1902, 1900, 1890, 1887/3, 1887/2, 1887/1, 1888, 1886, 1879, 1870/3, 1870/2, 1880, 1882, 1881/4, 1881/3, 1881/1, 1873/2, 1872/1, 1871/1, 1882, 1876, 1782, 1866/2, 2013/3, 2002, 1933, 2003, 1983, 1968/1, 1967, 2011/3, 1966/1, 1930/4, 2011/2, 1946/3, 1931/3, 1930/2, 1044, 1043, 1042, 2011/1, 1017/1, 1041, 1040, 1012, 944, 186, 2290/12, 2290/13, 2290/9, 2290/3, 2290/8, 2290/7, 2287/6, 2290/4, 2290/1, 2291, 2283, 2289/4, 2289/8, 2289/6, 2281/2, 2281/1, 2287/2, 2287/4, 2062, 2286/1, 2285/1, 2284/1, 2282, 2278/2, 2279/2, 2288, 1859, 1861, 2234, 1858, 1857, 1850, 1849, 1848/1, 1854, 1853, 2257, 2266/1, 2256/3, 2256/2, 2256/1, 2254, 2234, 2229/3, 2229/2, 2229/1, 2227, 1848/3, 1846, 1845, 1844, 2231, 2228, 1826/2, 1827/2, 1830, 1831, 1829, 1808, 1832, 1834, 1825, 1824/2, 1824/1, 1823, 1354/1, 1810/1, 1811, 1731, 1726/1, 1653, 1629, 1652/1, 1781, 1725/1, 1729, 1712/1, 1727, 1730, 1725/3, 1696/2, 1696/3, 1761, 1772/1, 1772/2, 1772/3, 1773/8, 1773/1, 1773/7, 1773/6, 1774/2, 1737, 1736, 157, 2300, 1749, 1771, 1762, 1801/5, 1801/6, 1801/2, 1801/3, 1801/4, 1779/2, 1779/5, 1779/4, 1779/3, 1778/6, 1612, 1606/1, 1606/2, 1608, 1607/3, 1653, 1644, 1601/1, 1600, 1599, 1604, 1539, 1532, 1517, 1516/2, 1516/1, 1534, 1604, 1594, 1541/1, 1541/2, 1546, 1807/1, 1667/2, 1667/1, 1514, 1345, 1346, 1344, 1481, 1483/3, 1483/2, 1487, 1486, 1329, 1328, 1289, 1301/2, 1298, 1350, 1349, 1484, 1348, 1301/4, 1297, 1296/3, 2197/1, 2157, 2197/2, 2198, 2199/1, 2199/2, 2199/3, 1840, 2167/5, 1837, 1839, 1841/1, 1841/2, 1843, 1842, 2138/2, 1462/1, 1835, 2139, 2167/8, 2167/6, 2138/1, 2167/7, 2167/4, 2166/3, 2166/2, 2165/1, 1461/1, 1460/1, 1459/1, 1457/3, 1459/2, 1452, 1456/3, 1456/7, 1453, 1455/1, 1456/6, 1456/5, 1457/2, 2137, 2136, 2135, 1447, 1440/1, 1442/4, 1442/5, 1440/1, 2103/1, 1450/1, 1451, 1355, 1356/1, 1352, 1449, 1448/1, 1444, 1432/2, 1432/1, 1433/2, 1435, 1433/1, 1431, 1062, 1246/3, 1249/1, 1246/5, 1208/5, 1245/1, 2102, 2101, 2100, 2098/2, 2098/1, 1243/1, 1430/1, 1420, 1419, 1418, 1411/2, 1417, 1421, 1425, 1424/2, 1424/1, 1423, 1422, 1208/3, 1209, 1207/1, 1416/2, 1416/1, 1411/1, 1410, 1409/1, 1408/3, 1404, 1408/2, 1408/1, 1406, 1402, 1415, 1414, 1413, 1182, 1181, 1180, 1177, 1176, 1173, 1566/1, 1105/9, 1105/10, 1084/3, 1085, 1061/1, 1084/2, 1082, 1081, 1079/2, 1060, 1079/3, 1077, 1076/2, 1076/3, 1076/1, 1072, 1057/4, 1056/1, 1058/1, 1045/2, 1045/3, 1045/4, 983, 984/2, 1057/3, 982/2, 982/1, 836/1, 1057/2, 984/1, 979, 928, 976, 1057/1, 926, 996/2, 994/5, 994/4, 994/3, 995, 913, 992/6, 992/5, 992/4, 966/3, 966/6, 972, 973/3, 974, 973/1, 1061/2, 1053/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1393, 1374, 1372/2, 1372/5, 1369, 1485, 1372/3, 1371, 1373/1, 1370, 1368/1, 1367, 1366, 1365, 1363/2, 1364, 1360, 1359, 449/9, 449/7, 449/10, 449/4, 448/11, 449/1, 448/2, 448/6, 447, 446/8, 446/6, 446/3, 448/3, 446/9, 446/5, 446/2, 350, 445/1, 444, 443, 442, 441, 440/1, 435, 434/4, 433/4, 433/3, 432/1, 431/2, 430/5, 430/4, 450, 426/5, 422/6, 427/2, 430/3, 430/2, 430/1, 1393, 1399, 1471, 1398, 1295/1, 1291, 1272/2, 1272/4, 1294/5, 1293, 1292/2, 1284, 1290/3, 1270, 1269, 1266/2, 1263, 1264, 1268/1, 713, 1267/1, 714, 711, 790, 701/1, 700/2, 708/1, 1254, 540, 696, 1396, 1395, 1394, 1392/2, 1392/3, 1391/2, 1390, 1389, 1387/2, 1387/1, 1386, 1385, 1383, 790, 712, 703/2, 702, 703/1, 788, 568, 621/6, 621/8, 1376/3, 1377/1, 1376/2, 620/3, 620/7, 598, 620/2, 620/4, 599, 595/2, 595/1, 544/2, 525, 593, 491, 541/1, 541/2, 490/3, 490/1, 489/2, 489/1, 488, 487, 452, 419, 418/8, 417/3, 417/6, 417/1, 418/2, 414/4, 415/7, 415/6, 414/3, 418/6, 417/5, 414/1, 418/5, 418/3, 409/4, 409/3, 412/4, 407, 412/6, 412/5, 412/2, 410, 411, 776/1, 422/12, 422/11, 426/12, 426/10, 426/9, 426/6, 421/4, 422/9, 423/4, 423/3, 423/2, 423/1, 409/4, 408/3, 408/2, 408/1, 405/2, 401, 406/1, 2303/3, 404/3, 406/5, 216, 16, 18/2, 15, 2305, 2301, 10, 398/2, 8/1, 8/2, 57, 52, 6/4, 6/6, 6/7, 5, 21/1, 6/5, 6/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/1, 392/4, 392/2, 392/3, 394, 396/4, 399/8, 393/2, 399/10, 393/4, 399/11, 399/12, 399/5, 420/3, 421/5, 421/6, 420/1, 420/4, 606, 603/1, 604/3, 604/1, 604/2, 580, 603/2, 216, 177, 176, 175, 174, 182, 190/5, 171, 190/7, 168/2, 190/8, 190/9, 190/10, 190/1, 78/2, 78/1, 33/1, 33/2, 161/1, 161/2, 46/2, 46/1, 43/7, 43/8, 43/10, 42, 84/3, 84/4, 83/2, 84/5, 83/4, 82, 35, 36/3, 36/2, 30/4, 30/1, 36/1, 25/3, 86/2, 49, 70/1, 76, 74/1, 73/2, 66/1, 183, 68/1, 67, 62, 65/2, 65/1, 184/2, 58, 188/3, 188/4, 189, 205, 204/1, 204/2, 203/1, 203/2, 188/6, 188/1, 200, 187, 201, 199/1, 199/3, 198, 197/3, 242/2, 244, 243, 219, 214, 215, 190/3, 190/6, 242/1, 239/1, 212, 209/2, 207, 213, 241, 240, 294/1, 230, 234, 224/3, 224/2, 224/1, 221/4, 221/2

 

Krużlowa Wyżna - dz.nr 885, 874, 865, 677, 884/4, 884/3, 883/2, 883/1, 859, 860, 857/2, 857/1, 766/3, 818/1, 818/2, 823/5, 766/2, 765/1, 553, 916/4, 913/2, 913/1, 814, 823/1, 822/2, 822/5, 822/6, 764, 762, 761/1, 761/2, 843/2, 843/3, 760/6, 553, 738/2, 738/1, 737, 736, 734/7, 730, 718, 758/2, 758/1, 733, 546, 745/9, 745/3, 745/7, 745/6, 745/11, 745/13, 745/14, 745/1, 747, 748, 749/1, 749/2, 767, 918/3, 918/2, 918/1, 918/5, 918/6, 773, 782/2, 797/2, 797/3, 736, 788/2, 788/1, 791/4, 618, 809/1, 789/1, 790/5, 794, 744, 743/3, 743/2, 743/1, 741/3, 741/4, 741/2

 

Stara Wieś - dz. nr  688/2, 689/1, 690/5, 688/3, 688/5, 688/6, 688/7, 741/1, 741/2, 740/1, 663, 662, 660/5, 660/2, 660/1, 667/2, 659, 654/2, 657/3, 654/1, 655/2, 660/4, 646/1

 

Chodorowa - dz. nr  195, 196/1

Biała Niżna - dz.nr 1160/1

Grybów - dz. nr 18/2, 13, 11, 9/1, 10/4, 10/3

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 23.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Maszkowice - dz. nr 249/3, 251/11, 251/26, 251/25, 252/4, 251/23, 251/21, 251/19, 252/28, 252/7, 252/22, 252/23, 252/24, 252/25, 252/26, 252/27, 252/29, 252/30, 252/17, 252/18, 252/19, 251/17, 251/5, 251/15, 251/16, 250/4, 250/3 budowa sieci elektroenergetycznej nn 18.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łososina Dolna - dz. nr 124/5, 124/2, 124/8, 134, 135/7, 135/4, 135/5, 607/1, 607/6, 607/4, 84/1 budowa sieci elektroenergetycznej nn 28.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 598, 620/16, 620/17, , 620/18, 620/20, 620/21 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył. 01.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 126/7, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/11, 135/12, 135/13, 136/1, 136/2, 137, 273/5, 273/12, 273/14, 273/15 rozbudowa kanalizacji sanitarnej 25.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.06.2018r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1697/2, 1696, 1694, 1693, 1692, 1634/8, 1633/13, 1633/12, 1632/6, 1631/9, 1630/6, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/6, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4 rozbudowa sieci wodociągowej 25.07.2018r. - decyzja sprzeciwu
13.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec Chełmiec - dz. nr 58/1, 62/1, 72, 73, 74/2, 74/3, 77/2, 80,81, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 83/1, 83/2, 83/3, 83/6, 83/8, 84, 89/1, 90/2, 91, 92, 98/2, 101/4, 101/8, 102/1, 133/1, 133/3, 153/1, 154, 155/2, 155/4, 164/1, 164/2,164/3, 165/4, 165/6, 165/7, 165/9, 165/10, 165/14, 165/16, 166/1, 166/2, 720, 774, 775/1, 775/2, 775/3 rozbudowa sieci wodociągowej 26.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.06.2018r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 299 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 09.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec Kunów - dz. nr 4/3, 4/4, 21, 643 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 03.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.06.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec Paszyn - dz. nr 935/1, 935/2,936, 903/1,877, 904/1 rozbudowa sieci wodociągowej 25.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Zagorzyn - dz. nr 3, 2, 254/1

Wola Kosnowa - dz. nr 1393/1, 1396, 1395

budowa sieci elektroenergetycznej nn 09.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.06.2018r. Gmina Łososina Dolna Tęgoborze - dz. nr 253/11, 260/1, 253/9, 262, 261/4, 261/3, 313, 263,311, 320/50, 320/49, 261/6 budowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

w dniu 20.08.2018r.-inwestor sprecyzował treść zgłoszenia jest budowa a nie przebudowa sieci

04.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

21.06.2018r. Genowefa Korona Stary Sącz -dz. nr 3856/5, 3856/9 nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 03.07.2018r. -  decyzja sprzeciwu
21.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mogilno - dz. nr 212/3, 212/2, 251, 265, 220, 226, 212/4, 210/4, 210/5 budowa sieci elektroenergetycznej nn 01.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Kunów - dz.nr 75/4, 76, 77/20, 77/19, 77/18 budowa sieci elektroenergetycznej nn 05.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.06.2018r. Paweł Łęczycki, Łukasz Łęczycki, Mirosław Łęczycki, Wioletta i Piotr Skrzymowscy Piątkowa - dz. nr 333/5, 333/2, 333/3, 333/4 budowa sieci elektroenergetycznej nn 06.07.2018r. -  decyzja sprzeciwu
21.06.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Królowa Górna - dz. nr 2783, 940, 2786 budowa sieci elektroenergetycznej nn 27.06.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.07.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1584, 1647/3, 1647/5, 1825, 1847 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 23.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.07.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Paszyn - dz. nr 1638/4, 1638/7, 1636/11, 1636/13, 1643, 1775/1, 1778, 1739/1, 1739/4, 1730, 1729, 1716, 1711, 1710, 1703, 1702, 1701, 1700 budowa sieci wodociągowej 26.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.07.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Jamnica - dz. nr 337/1, 326/1, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 329/1, 331/2, 330/2 budowa sieci elektroenergetycznej nn 13.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.07.2018r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 470, 613/9, 619, 620/2, 750/7 rozbudowa sieci wodociągowej 18.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.07.2018r. Gmina Grybów

Krużlowa Niżna - dz.nr 133/1, 132,133/2, 4, 13/1, 15, 18/5, 17,11, 10, 14, 9, 13/2, 18/6, 18/4, 18/1, 96, 97/2, 97/1, 138/2, 138/1, 99/1, 99/2, 23, 22, 21, 20/4, 20/3, 98, 100, 101, 657, 102/1, 148, 147, 146, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 144/2, 144/1, 143, 149/1, 150, 149/2, 149/3, 103/5, 103/37, 103/16, 107, 111, 112, 115, 116, 109/1, 109/2, 118/2, 103/25, 103/24, 104/1, 103/7, 103/42, 103/3, 104/3, 104/4, 151, 174, 195/3, 194/1, 419/6, 419/5, 419/3, 403/2, 155, 119/1, 119/4, 120/2, 120/3, 131/1, 154, 332/3, 332/5, 332/6, 356, 357, 334, 333, 406, 358, 359, 360/1, 408/2, 360/2, 338/1, 408/1, 410, 396, 397/5, 397/4, 400, 413/2, 397/3, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 415, 474, 416/2, 417, 418, 430/4, 431/3, 431/2, 431/4, 428, 429/2, 429/6, 429/5, 429/4, 430/3, 430/6, 433/4, 430/5, 432, 433/2, 440/1, 440/2, 440/3, 444, 443, 202, 449, 450, 218/3, 218/1, 218/4, 219/1, 207/3, 446/3,446/7, 445/3, 660, 206/1, 206/2, 439, 436, 442, 447, 446/5, 454/3, 454/4, 446/6, 446/2, 451/1, 451/6, 451/3, 452, 464, 473/3, 662, 451/5, 454/2, 473/2, 473/1, 471, 341/3, 341/1, 342/3, 342/7, 342/4, 341/4, 343/7, 343/6, 336/3, 336/5, 343/3, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 362/4, 362/5, 369/4, 370/1, 368/2, 370/2, 369/2, 369/5, 376/1, 379/8, 379/7, 379/6, 288, 291/5, 365/2, 365/3, 364/1, 286, 287, 291/6, 292, 379/4, 379/3, 382/1, 385, 388, 387, 386/2, 386/1, 389, 390, 392, 579, 393, 329, 327, 322,290/2, 290/1, 291/4, 291/2, 326/1, 617/1, 620/3, 620/4, 619/4, 622/16, 622/4, 622/8, 622/9,622/7, 611/12, 622/14, 623/2, 626/4, 626/2, 626/1, 627/6, 634, 632/6, 632/8, 632/2, 627/5, 633/1, 632/3,632/9, 631, 629/2, 630/2, 629/1, 615, 613/1, 612, 611/2, 630/1, 611/1, 610/2, 610/1, 609/1, 637/1, 509/6, 509/4, 509/1, 509/2, 510/1, 508, 507, 502/1, 503/2,522/1, 523/5, 523/3, 524/1, 516, 529/1, 523/4, 487, 527/1, 527/2, 526/3, 479,478, 497/2, 497/3, 497/7, 497/8,491, 490/2, 490/1, 658/1, 489/3, 489/2, 482/2, 482/3, 483, 484, 675/1, 543/3, 543/4, 543/7, 543/6, 543/5, 544/3, 675/3, 675/2,554/5, 549, 548/2,554/3,554/4, 548/3, 638, 641, 642, 654, 653/4, 655/1, 655/2, 652, 646/1, 651, 650, 649, 671/5, 671/1

Krużlowa Wyżna - dz. nr 751/6, 751/3, 717/4, 717/5, 717/3, 716, 715/2, 71/3, 71/2, 72/5, 72/6, 72/3

Chodorowa - dz. nr 3, 192/3

  31.07.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
17.07.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wielogłowy - dz. nr 609, 617, 627/2, 627/5, 627/7, 627/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

05.09.2018r. -  decyzja sprzeciwu

24.07.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Florynka - dz. nr 131/5, 131/14, 131/13 budowa sieci elektroenergetycznej 01.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.07.2018r. Spółka Wodociągowa "Mystków 2" Mystków - dz. nr 978, 979/2, 969, 966/4, 966/3, 966/2, 922/3, 922/2 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 10.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.07.2018r. Marzena Sodolewska Rożnów - dz. nr 223/2, 283/13, 283/14, 284/5, 284/6, 286, 296/3, 296/4, 296/5, 556/5, 556/6, 556/7, 556/8 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 13.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
 31.07.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Grybów - dz. nr 112/6, 112/15, 111, 53/17,52/3, 52/4, 52/2 budowa sieci elektroenergetycznej 20.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.08.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Krynica-Zdrój - dz. nr 820/35, 820/24,820/36, 820/9,822/2, 822/1, 823, 804, 762/2, 764 budowa sieci elektroenergetycznej 18.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
02.08.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Florynka - dz. nr 397/5, 377, 413/3, 412, 411/2, 411/4, 411/1, 410/1 budowa sieci elektroenergetycznej 08.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.08.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dąbrowa - dz.nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/7, 7/8, 10, 18/5, 18/6, 18/7, 20/2,20/3, 20/6, 21/5, 21/7, 21/8, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 30.11.2018r., zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.08.2018r. Andrzej Dudczak Kokuszka - dz. nr 720, 721, budowa sieci wodociągowej z przyłączem 25.10.2018r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.08.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 120/3, 120/2, 120/1, 149, 138, 78, 139/1, 139/3, 139/4, 139/8, 142/1, 144, 145, 85,86, 146/1, 146/6, 157, 147/1, 148, 167, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 314/6 budowa i przebudowa sieci elektronergetycznej 28.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.08.2018r. Mariusz Lachowicz Zbyszyce - dz. nr 5,84, 74/4, 71, 45, 46 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami 17.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.08.2018r. Tomasz Gonciarz Edyta Janik-Gonciarz Świniarsko - dz. nr 349/4 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego 21.08.2018r. -  decyzja sprzeciwu
16.08.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Rdziostów - dz.nr 101/5 i 93

Marcinkowice - dz. nr 557 i 558/21

budowa sieci elektroenrgetycznej 29.08.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.08.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Januszowa - dz.nr 19/4, 20, 21/9, 21/8, 21/7, 21/6, 21/5, 21/4, 21/3, 21/2, 12/12, 12/10, 13, 10 budowa sieci elektroenrgetycznej

w dniu 20.09.2018r.-inwestor sprecyzował treść zgłoszenia jest budowa a nie przebudowa sieci

26.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

30.08.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Dąbrowa - dz.nr 289, 153/1, 150, 154/6, 154/5, 154/3, 154/2, 122/2, 122/3, 122/1, 22, 152/1, 121/1, 120/2, 120/1, 119/2, 119/6, 118/19, 118/17, 118/16, 118/5, 114, 113/19, 113/20 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej  13.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.09.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łącko - dz. nr 1382/2, 1382/1, 1381/7, 1381/8, 1381/6, 1381/5, 1381/9, 1381/10, 1367, 1325, 1324/1, 1323/1 budowa sieci elektroenrgetycznej 18.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.09.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Paszyn - dz. nr 112, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 970/1, 1005/3 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 10.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.09.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wielogłowy – dz. nr 609, 617, 627/2, 627/5, 627/7, 627/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 18.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.09.2018r. Gmina Łososina Dolna Tabaszowa - dz. nr 33/9, 33/10, 33/11, 48/2 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 27.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.09.2018r. Gmina Łososina Dolna Znamirowice - dz. nr 74/4, 74/5, 74/10, 74/13, 76/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/15, 78/24, 78/26, 79/5, 97/1 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 27.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.09.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz.nr 2093/11, 2098/7, 2100/4, 2100/5, 2105/2, 2393/1, 2394/5, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2407/14, 2407/31, 2408/5, 2408/6, 2413/9, 2413/18, 2414/8, 2415/15, 2415/16, 2420/8, 2420/9 budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 01.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.09.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Grybów - dz. nr 1168, 1171, 1159/4, 1159/3 budowa sieci elektroenrgetycznej 07.11.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciw
14.09.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kunów – dz. nr 2, 4/3, 4/4, 21, 643 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 25.09.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.09.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Jamnica – dz. nr 623/1, 399/3, 623/10, 623/9, 623/5, 623/6, 623/7, 623/8 budowa sieci elektroenrgetycznej 04.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.09.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr 1089/11, 1089/10, 1089/9, 1089/8, 1089/7, 1109/2 budowa sieci elektroenrgetycznej 04.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.09.2018r. Krystian Gołąb Moszczenica Niżna - dz.nr 327/2 budowa budynku mieszkalnego 09.10.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
27.09.2018r. Gmina Chełmiec Klimkówka - dz. nr 107 budowa sieci wodociągowej 30.11.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.10.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Bogusza - dz. nr 358/5, 595/4 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 26.10.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu
03.10.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Trzetrzewina-dz. nr 602,603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612/1, 612/2 budowa sieci elektroenrgetycznej 31.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
03.10.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Januszowa - dz. nr 92/2, 93/7, 90 budowa sieci elektroenrgetycznej 16.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.10.2018r. Gmina Łososina Dolna Tęgoborze-Kapłoniec - dz.nr 289, 291/4, 291/7, 291/8, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 292/1, 296/2, 293, 297, 300/2, 300/3, 300/4, 303/4, 418/3, 418/4 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 19.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.10.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 598, 620/16, 620/17, 620/18, 620/20, 620/21 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 17.10.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.10.2018r. Nadleśnictwo Stary Sącz Bilsko  - dz. nr 168/7 przebudowa budynku mieszkalnego 23.11.2018r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.10.2018r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr 430, 401, 112, 457/2, 460/1, 1818, 478/7, 478/3, 879/1, 882, 902, 904/3, 935/1, 936, 1813, 927, 1820, 1817, 877, 446, 460/2, 937 budowa sieci kanalizacji deszczowej 08.11.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.10.2018r. Rafał Budnik Podrzecze - dz. nr 186/2, 460/8 budowa odcinka sieci elektrycznej wraz ze słupem oraz stacją transformatorową 05.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.10.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 1063, 1064, 1065, 1252/1, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1301/2, 1349/1, 1349/2, 1350/1, 1350/2, 1351/2, 1828/1, 1828/2, 1828/3 rozbudowa sieci wodociagu rozdzielczego 18.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.10.2018r. Gmina Łososina Dolna Świdnik - dz. nr 306/3, 306/4, 309/3, 315, 327/2, 329/4, 329/6, 329/7, 330/10, 331/3 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 18.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.10.2018r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - dz. nr 84/1, 103, 120/2, 121/2, 121/3, 122/3, 122/4, 123, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 125/1, 125/2, 126, 127/1, 129/4, 132, 134, 135/4, 135/6, 236/1, 236/2, 607/1, 607/2, 607/5, 609, 618 rozbudowa wodociągu rozdzielczego 19.08.2019r. -  dzecyzja sprzeciwu
08.11.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 1086, 1087/1, 1087/6, 1088, 1089, 1091, 1092, 1094, 1097, 1116, 1125, 1126, 1127, 1131, 1132/2, 1132/3, 1117/6, 1129 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 27.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.11.2018r. Gmina Grybów Siołkowa - dz. nr 406/4, 406/5, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 409/1, 409/4, 412/4 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 21.11.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.11.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 678, 692/1, 692/2, 692/3, 693, 694, 695, 696/3, 696/5, 696/6, 696/7, 697 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 27.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.12.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.

Świniarsko - dz. nr 434/1, 434/2, 434/3, 490/2

Niskowa - dz. nr 786/2, 786/5

Podrzecze - dz. nr 1/2, 1/3, 1/6, 25/2, 26/1, 26/2, 27/1, 28/1, 29/1

budowa sieci wodociągowej 27.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.12.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice - dz. nr 39, 54, 55/2, 56, 61/2 rozbudowa wodociągu  27.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.12.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Bilsko - dz. nr 372/16, 372/11 budowa sieci elektroenergetycznej 20.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
17.12.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łęka Siedlecka - dz. nr 276/9, 264, 262, 258/2, 263/2251, 250/2, 250/3 budowa sieci elektroenergetycznej 21.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.12.2018r. Gmina Chełmiec Trzetrzewina - dz. nr 938/1, 944, 945/1, 945/2, 964/1, 972, 973/1, 973/2, 973/3, 974/1 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 02.01.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.12.2018r. Gmina Gródek nad Dunajcem Zbyszyce - dz. nr 232/8, 232/10, 201, 203/2, 236/6, 1/82, 232/11, 229, 200/4, 204/9, 204/6 budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego 31.12.2018r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.12.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Witowice Górne - dz. nr 206/4, 160 budowa sieci kablowej elektroenergetcznej 22.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.12.2018r. Sadeckie Wodociagi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2541, 3338/5, 3338/6, 3340/1, 3340/2, 3342/1, 3342/2, 3343/1, 3343/3, 3343/5, 3343/6, 3343/7, 3344, 3347/1, 3347/2, 3348/1, 3348/2, 3352/5, 3355/5, 3358/6, 3361 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej wraz z przyłączami 20.02.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

 

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2020-12-04 | 12:43
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-04 | 12:43