Zgłoszenia budowy 2015-2017 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zgłoszenia budowy 2015-2017


Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu     Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
01.07.2015r. Gmina Łabowa 

 

 

Łabowa – dz. nr 43, 40/17, 40/25, 40/26, 414/1, 420, 421/4, 421/5, 421/6, 424/4, 424/5, 424/6, 424/8, 424/9, 425, 426, 432/3 i 432/9

rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami    31.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.07.2015r.

Barbara i Andrzej Tokarczyk

Przysietnica – dz. nr 290/3

rozbudowa budynku mieszkalnego o drugi lokal mieszkalny wraz z infrastrukturą techniczną

  27.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.07.2015r.

Jarosław Górka

Chomranice – dz. nr 138

budowa budynku mieszkalnego

  20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.07.2015r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Marcinkowice

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  05.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.07.2015r. Aneta Hełmecka Łyczana - dz.nr 202 rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    29.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.07.2015r. Małgorzata i Rafał Leśniak Trzetrzewina - dz. nr 845/3 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną   27.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.07.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Dąbrowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej   27.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.07.2015r. Sylwia i Kazimierz Bagniccy Rytro - dz. nr 37/1 rozbudowa budynku mieszkalnego   04.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
10.07.2015r. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1429/5, 1429/14, 1429/15 i 1431/9 budowa kanalizacji sanitarnej    24.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.07.2015r. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Królowa Górna - dz. nr 922/4 i 483/3 budowa kanalizacji sanitarnej    29.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
15.07.2015r. Gmina Grybów Ptaszkowa rozbudowa sieci oświetlenia tras biegowych wraz z siecią  wodociągową   29.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.07.2015r. Gmina Łącko Wola Kosnowa budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego    06.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.07.2015r. Gmina Łącko Łącko budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego    06.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.07.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Krynica-Wieś budowa linii elektroenergetycznej zasilającej budynek mieszkalny    27.07.2015r. - decyzja sprzeciwu
17.07.2015r. Tomasz Cebula Łęki - dz. nr 341/1 budowa budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną    27.07.2015r. - decyzja sprzeciwu
20.07.2015r. Karolina i Jakub Robel Kamianna - dz. nr 45/4 rozbudowa budynku mieszkalnego    29.07.2015r. - decyzja sprzeciwu
 24.07.2015r.  Tauron Dystrybucja S.A. Zabrzeż  budowa sieci napowietrznej SN z przyłączem    07.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
 24.07.2015r. Iwona i Adam Krępa Krynica-Wieś - dz. nr 402/2 budowa budynku mieszkalnego    20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
 24.07.2015r. Magdalena Moń-Tojka i Łukasz Tojka Piwniczna-Zdrój - dz. nr 4265/3 i 4265/5 budowa budynku mieszkalnego    25.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
 24.07.2015r. Karolina Kaniewska Szczawnik - dz. nr 323/3, 338/6 i 434/1 budowa budynku mieszkalnego    04.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
27.07.2015r. Edward Sulicz Marcinkowice - dz. nr 141/6 budowa budynku mieszkalnego    24.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
29.07.2015r. Marcin Bogaczyk Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2504/3 i 6056/5 budowa budynku mieszkalnego    20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.07.2015r. Robert Smoter Tylicz budowa sieci telekomunikacyjnej    05.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
03.08.2015r. Maria i Marian Hasior Krasne Potockie - dz. nr 169/1 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   17.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
05.08.2015r. Jolanta Faron Muszyna - dz. nr 1932/1 budowa budynku mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi   10.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
07.08.2015r. Anna Zwolińska-Wieczorek
Andrzej Wieczorek
Wola Marcinkowska - dz. nr 67/4 budowa budynku mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi   20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.08.2015r. Marcin Grzegorz Ziemnik, Trzetrzewina - dz. nr 299/3 i 299/4 budowa sieci elektroenergetycznej nn    01.09.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
17.08.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Muszyna - dz. nr 1386/4, 1362/1, 1308/8,1308/17, 3642/3, 1348/1, 3643/2, 3643/3, 1336/1 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn    01.09.2015r. - decyzja sprzeciwu
18.08.2015r. Joanna i Wojciech Gargaś Brzezna - dz. nr 537/2 budowa budynku mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi    26.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
18.08.2015r. Małgorzata i Wojciech Gal Mochnaczka Wyżna - dz. nr 81 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego    27.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
21.08.2015r. Waldemar Piekarski Rdziostów - dz. nr 19/1, 22/1, 32/1, 32/2, 32/4, 32/5 budowa sieci wodociągowej z przyłączami    14.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
24.08.2015r. Gabriela Obrębska Florynka - dz. nr 353/4 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego    15.09.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.08.2015r. Karolina i Wojciech Gądek Rytro - dz. nr 926/2 budowa budynku mieszkalnego    19.10.2015r. - decyzja sprzeciwu 
28.08.2015r. Dunajec Sp. z o.o. Bartkowa Posadowa - dz. nr 521/1 i 521/3 budowa sieci kanalizacyjnej     13.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
28.08.2015r. Małgorzata Bocheńska Librantowa - dz. nr 475/9 budowa budynku mieszkalnego    06.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
01.09.2015r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Powroźnik - dz. nr 398, 399, 393/5, 400, 438/21, 439/3, 430 i inne budowa sieci elektroenergetycznej nn do oświetlenia traktu pieszo-jezdnego     20.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
03.09.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 224/4, 223/7, 222/4, 221/9 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami    22.09.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.09.2015r. Karolina i Jakub Robel Kamianna - dz. nr 45/4 rozbudowa budynku mieszkalnego   30.10.2015r. - decyzja sprzeciwu 
07.09.2015r. Marcin Ziemnik Trzetrzewina - dz. nr 299/3 budowa budynku mieszkalnego   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
08.09.2015r. Mariusz Garwol
Natalia Garwol
Przysietnica - dz. nr 179/9 budowa budynku mieszkalnego    25.09.2015r. - decyzja sprzeciwu
09.09.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów - dz. nr 50/3, 49/4, 643 i 21 rozbudowa sieci wodociągowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.09.2015r. Robert Wolak Muszynka - dz. nr 200/3 budowa budynku mieszkalnego    01.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
18.09.2015r. Gmina Nawojowa Nawojowa budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa-Podkamienne-Żeleźnikowa Wielka-Działy   09.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.09.2015r. Wojciech Barankiewicz Dąbrowa - dz. nr 140/16 budowa budynku mieszkalnego   06.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.09.2015r. Jan Biernat Krynica-Zdrój - dz. nr 276 rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
   13.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.09.2015r. Paulina i Daniel Jabroccy Stadła - dz. nr 363/10 budowa budynku mieszkalnego    07.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
23.09.2015r. Anna i Piotr Chojeccy Tęgoborze - dz. nr 101/10 nadbudowa budynku mieszkalnego    12.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
23.09.2015r. Krzysztof Liber Barcice - dz. nr 242, 241/2 i 241/1 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej    10.11.2015r. - decyzja sprzeciwu
25.09.2015r. Gmina Podegrodzie Stadła - dz. nr 356, 357/8, 360/10, 360/11, 360/12, 362/5, 363/2, 363/4, 363/10, 363/11, 363/12, 363/13 i 363/14 rozbudowa sieci wodociągowej    07.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.09.2015r. Gmina Nawojowa Frycowa - dz. nr 822 i 864/2 oraz Homrzyska - dz. nr 27 budowa oświetlenia drogi Frycowa-Złotne    09.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.09.2015r. Małgorzata i Dariusz Kmak Kamionka Wielka - dz. nr 755/3 budowa budynku mieszkalnego    29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
01.10.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Czyrna - dz. nr 52/6, 154, 163/1 budowa sieci wodociągowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
05.10.2015r. Jadwiga i Maksymilian Bołoz Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 575/16 budowa budynku mieszkalnego   27.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
05.10.2015r. Jan Biernat Krynica Słotwiny - dz. nr 276 przebudowa budynku mieszkalnego    23.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
06.10.2015r. Agnieszka i Rafał Basiaga Kamionka Wielka - dz. nr 75/1, 75/2, 76/4, 76/5, 76/7 budowa sieci elektroenergetycznej    14.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.10.2015r. Irena Oleksy Krasne Potockie - dz. nr 137/1, 137/2, 139 budowa sieci wodociągowej z przyłączami   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
09.10.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Krużlowa Niżna budowa sieci energetycznej z przyłączami    23.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.10.2015r. Krzysztof Bereś
Januszowa - dz. nr 241/5
budowa budynku mieszkalnego   02.11.2015r. - decyzja sprzeciwu 
14.10.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielogłowy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    04.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
14.10.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów budowa sieci kanalizacji sanitarne wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym    16.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
15.10.2015r. Gmina Podegrodzie Mokra Wieś - dz. nr 633/1, 632, 631/3, 631/1, 629/1, 627, 626, 625/4, 625/3, 624/1, 623, 622, 618/1, 875/2 budowa sieci oświetlenia ulicznego    23.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.10.2015r. Spółka Wodno-Kanalizacyjna w Rytrze Rytro budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa zbiornika na wodę pitną    16.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
16.10.2015r. Barbara i Tomasz Duszyńscy
Młodów - dz. nr 40
rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   04.11.2015r. - decyzja sprzeciwu 
21.10.2015r. Gmina Podegrodzie Mokra Wieś - dz. nr 120/2, 120/3, 120/4, 121/1, 121/2, 122, 128, 129, 130, 134 i 135 budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami   05.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
21.10.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Biała Niżna budowa sieci energetycznej   13.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
27.10.2015r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu Żeleźnikowa Wielka budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.10.2015r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu Żeleźnikowa Mała budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.10.2015r. Waldemar Piekarski Rdziostów - dz. nr 19/1, 22/1, 32/5, 32/4, 32/1, 32/2 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   20.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
03.11.2015r. Karolina i Wojciech Gądek Rytro - dz. nr 926/2 budowa budynku mieszkalnego    30.12.2015r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu  
03.11.2015r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Jastrzębik i Złockie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    22.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
03.11.2015r. Bogumiła i Zbigniew Stasz Tylicz - dz. nr 1217/10 budowa budynku mieszkalnego    09.11.2015r. - decyzja sprzeciwu
04.11.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Korzenna budowa sieci energetycznej wraz z przyłączami   15.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
06.11.2015r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna rozbudowa sieci wodociągowej    16.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
06.11.2015r. Jadwiga i Maksymilian Bołoz Żeleźnikowa Wielka budowa budynku mieszkalnego   18.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
09.11.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne i Trzetrzewina budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa strefowej przepompowni ścieków wraz z zalicznikowym zasilaniem energetycznym    20.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
17.11.2015r. Leszek Rutkowski Piwniczna-Zdrój  - dz. nr 3383 i 3385 budowa odcinka sieci energetycznej   01.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
19.11.2015r. Miasto i Gmina w Piwnicznej-Zdroju Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1283/5, 1277/1, 1277/2 i 893 budowa sieci oświetlenia ulicznego     27.11.2015r. - decyzja sprzeciwu
19.11.2015r. Anna i Jerzy Adamczyk Tylicz - dz. nr 678/3 budowa budynku mieszkalnego   08.12.2015r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu  
19.11.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - Nowe Osiedle rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   09.02.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu   
25.11.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - Zajezdnia Autobusowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   15.02.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu  
02.12.2015r. Sylwia Tokarczyk Piorunka - dz. nr 89 budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną   29.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.12.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - ul. Łączna rozbudowa kanalizacji sanitarnej   15.03.2016r. - decyzja sprzeciwu  
03.12.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Januszowa - dz. nr 55/1, 55/8, 48, 52/5, 52/2 rozbudowa sieci wodociągowej    28.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.12.2015r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna -dz. nr 997/2, 1218, 886/2, 894/2, 1212, 864, 1211/1, 887, 888/2, 889/1, 874, 1163/1, 1194, 997/2, 811/2, 806/7 i 806/6 budowa sieci wodociągowej wraz z remontem   15.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.12.2015r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Cieniawa - dz. nr 1241/1, 1242, 1243, 1244/1 i 1271 budowa kanalizacji sanitarnej   15.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.12.2015r. Józef Sułkowski Podegrodzie - dz. nr 678/2 przebudowa budynku mieszkalnego     24.12.2015r. - decyzja sprzeciwu 
09.12.2015r. Bernardyna Petryla Krynica-Zdrój - dz. nr 245/4 przebudowa budynku mieszkalnego   07.01.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.12.2015r. Elżbieta i Bogdan Biroś Jazowsko - dz. nr 777/4 budowa budynku mieszkalnego    25.01.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
11.12.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne budowa sieci wodociągowej   18.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
13.01.2016r. Adam Ciastoń Tylicz - dz. nr 779/3 budowa budynku mieszkalnego   26.01.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
14.01.2016r. Michał Maślanka Barcice - dz. nr 73/2 budowa budynku mieszkalnego    12.02.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
27.01.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Biała Niżna - dz. nr 520/6 i 515/1 budowa słupowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej nn   10.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu  
29.01.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Przysietnica rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami     24.02.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
08.02.2016r. Łukasz Ruchała Niskowa - dz. nr 28/2 budowa budynku mieszkalnego    18.02.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
10.02.2016r. Danuta i Tomasz Porosło Krynica-Zdrój, obr. Krynica-Wieś  - dz. nr 1623/2 budowa budynku mieszkalnego      18.02.2016r. - decyzja sprzeciwu 
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3667, 3664/6, 3665/3, 3664/9, 3663/7 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   07.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu   
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz – dz. nr 4001, 4291/1, 4291/3 i 3676 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   07.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu   
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.  Stary Sącz – dz. nr 3738/6, 3739/10, 3739/5, 3740/6, 3742/2 i 3667 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.    07.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
10.02.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.  Stary Sącz – dz. nr 3445/3 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   07.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu   
12.02.2016r. Alicja i Bogdan Kajzer Zawadka  - dz. nr 230/11 budowa budynku mieszkalnego   09.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu   
16.02.2016r. Iwona i Tomasz Gądek Łącko - dz. nr 694/11 budowa budynku mieszkalnego   08.03.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu    
17.02.2016r. Gmina Łososina Dolna Świdnik, Michalczowa, Tęgoborze, Łososina Dolna rozbudowa wodociągu rozdzielczego   07.04.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu     
23.02.2016r. Piotr Winter Rytro - dz. nr 926/1 przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   21.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu 
26.02.2016r. Wojciech Nalepa i Gabriela Czop-Nalepa Gostwica - dz. nr 835/4 budowa budynku mieszkalnego   10.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu 
26.02.2016r. Robert Rams Stary Sącz - dz. nr 258/1,252,257/1, 256/1,3927/1 i 254 rozbudowa sieci wodociągowej   15.03.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu  
29.02.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Kadcza - dz. nr 639/7, 504/13, 504/6, 359/1, 236, 237... budowa linii energetycznej wraz z przył.   05.04.2016r. – pismo nie wnoszące sprzeciwu 
01.03.2016r. Agnieszka Gródek Chełmiec - dz. nr 95/3, 95/7 i 95/4 budowa sieci wodociągowej   15.04.2016r. - zmiana kwalifikacji zgłoszonych robót - zgłoszenie dotyczy przyłącza wodociągowego (nie sieci) - przyjęte bez sprzeciwu
23.03.2016r. Katarzyna i Wiktor Juszczak Rytro - dz. nr 480/17, 480/30, 480/38, 480/1, 480/34, 480/36, 480/37 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   21.04.2016r. – pismo nie wnoszące sprzeciwu  
29.03.2016r.  Zofia i Wiesław Czop Rogi - dz. nr 25/1 budowa budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym   13.04.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
31.03.2016r. Maria i Krzysztof Knap Zabrzeż - dz. nr 586/1 i 587/3 budowa odcinka sieci energetycznej    28.04.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
01.04.2016r. Gmina Stary Sącz Barcice - dz. nr 173 budowa sieci oświetlenia boisk i terenu     29.04.2016r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu    
04.04.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec ul. Łączna - dz. nr 433/12,433/10, 433/20,433/24, 433/23, 432/35, 432/46, 432/44, 432/42, 432/19, 431/18, 431/16, 475/16, 460/3, 438, 432/25, 465/14, 465/13, 465/17, 465/18, 465/12, 465/19 i 466/4 rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej   19.04.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu 
04.04.2016r. Agata i Marek Citak Skrudzina - dz. nr 388 budowa budynku mieszkalnego   20.04.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu   
14.04.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - Zającówka - dz . nr 115, 116, 117/1, 118/2, 123, 137 i 244 rozbudowa sieci wodociągowej   06.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu    
21.04.2016r.  Renata Majocha-Reeves i Peter Reeves  Złotne - dz. nr 22 przebudowa budynku mieszkalnego   10.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
26.04.2016r. Łukasz Drożdż Łabowa - dz. nr 274/12, 274/14 i 272/1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej    25.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
02.05.2016r. Agnieszka i Rafał Basiaga Kamionka Wielka - dz. nr 75/2, 76/4 i 76/7 budowa budynku mieszkalnego      10.05.2016r. - decyzja sprzeciwu  
06.05.2016r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - Sadowa na dz.  nr 338, 339/2, 342, 354/7, 354/9, 354/10, 355/4, 355/5, 355/7, 355/8, 356/1, 356/3, 356/4, 357/1, 358/3, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 359, 360/5, 360/6, 362/1, 362/2, 365, 366/1, 366/7, 368/1, 372, 374/1, 374/2, 374/3, 375/2, 375/3, 375/5, 376, 377/1, 377/3, 414/1, 417/1, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/11 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   19.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
10.05.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Trzetrzewina - dz. nr 747/2, 747/1, 781, 748/1, 784, 813, 817, 823, 828, 827, 830, 831/3, 867, 857 rozbudowa sieci wodociągowej   20.05.2016r. - pismo nie       wnoszące     sprzeciwu       
12.05.2016r. Gmina Stary Sącz Łazy Biegonickie - dz. nr 106/12 rozbudowa sieci oświetlenia   19.07.2016r. - pismo nie      wnoszące     sprzeciwu      
12.05.2016r. Gmina Stary Sącz Łazy Biegonickie - dz. nr 92/1, 276, 106/12, budowa odcinka sieci wodociągowej   19.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
13.05.2016r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Mochnaczka Wyżna - dz. nr 201/2, 201/7, 201/15, 201/16, 201/35, 202/42, 202/56, 202/59, 202/60 i 202/77 budowa sieci wod-kan   20.05.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
18.05.2016r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Powroźnik - dz. nr 430, 431, 442/2, 444, 445/1, 452/1, 453/1 i 455/1 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia traktu pieszo-jezdnego   02.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu     
25.05.2016r. Bogdan Matusik Korzenna - dz. nr 799/1, 798/1 i 795/1 budowa sieci elektroenergetycznej   02.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
30.05.2016r. Gmina Łososina Dolna Bilsko - dz. nr 108/2, 109, 115/6, 116/2, 116/18, 124/7, 137/2, 138/5, 139, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 154/4, 154/5, 154/6, 161/5, 164/1, 164/4, 164/5, 164/6, 165/4, 165/7, 165/8, 165/10, 165/11, 165/13, 165/18, 165/21, 166/2, 168/5, 168/7, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 172, 173/2, 175/9, 176/1, 177/2, 177/6, 177/7, 180/4, 181, 187, 188, 230, 236/1, 236/2, 236/3, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 245, 246/2, 246/3, 246/4, 248, 269/1, 283/1, 402/3, 402/6, 402/9, 402/11, 402/12 rozbudowa sieci wodociągowej    20.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
03.06.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice- dz. nr 574, 408/11 i 411//8 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   13.06.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu      
20.06.2016r. Andrzej Sromek i Krystian Sosna Zbyszyce - dz. nr 13/1, 13/4, 41, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/11, 44/14, 44/19, 44/21, 44/22, 65, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/2, 67/3, 68/3, 5 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   16.09.2016 r. - decyzja sprzeciwu
20.06.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice - dz. nr 206/1, 238/2, 236/3, 236/7, 239/1, 235, 236/10, 236/5, 248/3, 237, 248/2, 158/2, 164/6, 164/1, 164/3, 164/4, 256/3, 256/1, 252/4,257/4, 253, 241, 240, 242/2, 243/3, 242/1, 243/5, 243/4, 245, 244, 246/9, 246/2, 246/6, 246/5, 177/79, 177/66, 246/3, 246/1, 262/2, 262/1, 263/3, 265/2, 265/4, 265/3, 264/1, 309, 314, 317/13, 317/14, 317/1, 324, 232/5, 323/4, 323/3, 320, 316, 325/1, 319/3, 319/4, 343/1, 329/4, 340/1, 263/4, 317/12, 164/2, 321/3, 321/4 i 236/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   09.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu       
24.06.2016r. Ewa i Robert Kaliccy Biczyce Dolne - dz. nr 20/4 budowa budynku mieszkalnego      15.07.2016r. - decyzja sprzeciwu   
27.06.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn-Rzeki - dz. nr 258, 264, 266, 243, 219, 245/1, 245/2, 245/3, 245/5, 245/6, 244, 270/2, 271/14, 271/13, 271/10, 271/19, 271/18, 271/20, 287/2, 271/1, 287/1, 287/3 i 271/5 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   08.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu 
28.06.2016r. Gmina Łącko Zabrzeż - dz. nr 74, 233/9, 294, 317/1, 331/1, 331/2, 331/6, 333, 335/2, 335/3, 335/13, 336/1, 337, 338, 339, 344/2, 344/3 i inne budowa sieci kanalizacji sanitarnej   26.09.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
01.07.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Siołkowa - dz. nr 449/4, 448/2, 448/11, 448/10, 448/3, 447, 446/8, 446/6, 446/3, 446/2, 449/8, 448/6, 446/9 i 445/1 budowa sieci energetycznej nn   18.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu    
01.07.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Barnowiec - dz. nr 220, 142, 203/6, 198, 303, 327, 320/7, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4 i 320/5 budowa sieci energetycznej nn    
22.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
 
07.07.2016r. Gmina Grybów Cieniawa - dz. nr 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1312/1 i 1313 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    22.07.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu    
11.07.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Dąbrowa - dz. nr 122/10, 122/15, 122/16, 122/18, 134, 148/6, 148/8, 148/9 i 149 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej     11.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
18.07.2016r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój - dz. nr 2105, 2108, 2109, 2110 budowa kanalizacji sanitarnej    17.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
20.07.2016r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 2025/1, 841 budowa sieci oświetlenia i monitoringu terenu      09.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
20.07.2016r. Gmina Łącko Zagorzyn - dz. nr 31/2, 30 budowa sieci oświetlenia i monitoringu terenu     09.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
21.07.2016r. Michał Żytkowicz Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1118 budowa budynku mieszkalnego       17.08.2016r. - decyzja sprzeciwu   
29.07.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Łazy Biegonickie - dz. nr 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6,  106/7, 106/8, 106/9 i 106/10 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami    23.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
01.08.2016r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 80/1, 81/1, 81/2, 82/2, 83/1, 85/6 i inne na terenie miejscowości Florynka rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami    10.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
03.08.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.

Przysietnica - dz. nr 64, 123/1, 175, 195, 196, 197, 198, 199/4, 512, 534, 537, 538, 539, 540/2, 541            

Barcice - dz. nr 408/1, 408/6, 420/4, 420/5, 716, 717, 718/1, 724

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami      29.08.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu  
04.08.2016r. Karolina i Szymon Gąsiorowscy Rytro - dz. nr 50/2 budowa budynku mieszkalnego  

    12.09.2016r. - decyzja sprzeciwu   

08.08.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielogłowy - dz. nr 617, 625/2, 616, 603, 614, 612/1, 612/2, 619/3, 619/1, 602/2, 601, 610/3, 596/4, 609, 539 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej      25.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
08.08.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Niskowa - dz. nr 310, 311, 791/2 i 991/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej     25.08.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
09.08.2016r. Andrzej Pajor Bilsko - dz. nr 158/3, 158/4, 158/1 budowa odcinka sieci energetycznej      29.08.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu  
19.08.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 425, 426, 559/14, 559/12, 559/11, 559/10, 560/5, 561/5, 561/6, 563/5, 225/7, 276, 282, 277, 278/9, 278/5, 285, 284/13, 284/14 Marcinkowice-dz. nr 501, 486, 473/2, 473/3, 473/4, 473/6, 473/7, 473/8, 482/1              

  Biczyce Dolne - dz. nr 213/2, 214/1 i 214/2

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej      14.10.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu dla części inwestycji
22.08.2016r. Gmina Łabowa Łabowa - dz. nr 115/1, 113/4, 114/3, 114/2, 117 i 113/1 rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łabowej       06.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
22.08.2016r. Kazimierz Leśniak Podrzecze - dz. nr 165 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego      05.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
23.08.2016r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Skrudzina - dz. nr 423, 424,427 i 455 budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków       05.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu  
23.08.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Piorunka - dz. nr 70, 29, 69/1, 69/2, 66, 56/1, 68, 67/6, 67/2, 61, 64/2, 63/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/17, 60/6, 60/15, 60/16, 60/14, 59/1, 11 i 22/1 budowa i remont sieci energetycznej      31.08.2016r. - pismo,  nie wnoszące sprzeciwu  
24.08.2016r. Gmina Łososina Dolna Bilsko - dz. nr 109, 158/3 i 162/1 rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej      01.09.2016r. - pismo,  nie wnoszące  sprzeciwu  
25.08.2016r. Magdalena i Wojciech Wójtowicz oraz Wiesław Długosz Wierchomla Mała - dz. 8/3 przebudowa budynku mieszkalnego   16.09.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeci wu
29.08.2016r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św.Marcina Mogilno - dz. nr 315, 306, 305/5, 305/4 budowa sieci kanalizacji deszczowej      12.09.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
08.09.2016r. Stacja Narciarska Tylicz sp. z o.o. budowa odcinka sieci wodociągowej - dz. nr 1855/2, 1862, 1868, 1861 budowa odcinka sieci wodociągowej      05.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
22.09.2016r. Gmina Podegrodzie Gostwica - dz. nr 14, 98, 179/1, 185, 191, 196, 197, 207/1, 207/4, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216/2, 216/3, 216/5, 216/6, 219, 220/2, 220/1, 221, 223, 224/2, 225, 226/3, 226/4, 226/5, 228/1, 228/2, 229/1, 230, 231, 232, 233, 234, 235/4, 235/5, 235/6, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259/1, 267, 269/1, 269/2, 271/2, 280/1, 281/1, 281/2, 283, 284/2, 284/3, 284/5, 284/6, 184/7, 284/9, 284/10, 285, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 289, 290/1, 290/2, 292, 293/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 305, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319/3, 319/6, 319/7, 472, 473, 474, 475, 476, 543/1, 543/2, 586, 587, 1135, 1176 i 1189 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami      11.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
22.09.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Dolne - dz. nr 208, 187 i 188 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej      14.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
26.09.2016r. Gmina Łososina Dolna

Zawadka  -dz. nr 192/2, 192/3 i 208             

Chomranice  -  dz. nr 278, 434/1, 434/2 i 435

budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią      11.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
27.09.2016r. Raimondas Sestakauskas i Jolanta Miskinyte  Sestakauskiene Rytro - dz. nr 563/40 rozbudowa budynku mieszkalnego  

   14.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu

27.09.2016r. Tauron Dystrybucja S.A. Berest - dz. nr 136/2, 136/1, 135, 140, 20, 134/4, 134/5 i 134/2 budowa i remont sieci energetycznej       02.11.2016r. - decyzja sprzeciwu   
27.09.2016r. Tauron Dystrybucja S.A.

Maciejowa - dz. nr 302, 327, 320/2, 225, 317/4, 319/6, 319/3, 319/4, 319/1, 318 i 297

Składziste - dz. nr 41, 223, 39/4, 39/3, 30, 35, 32/11, 32/4, 32/3, 32/8, 27 i 39/2

budowa linii energetycznej z przyłączami     26.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
28.09.2016r. Ewelina i Michał Udziela Stary Sącz - dz. nr 1126 przebudowa budynku mieszkalnego      12.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
03.10.2016r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 2025/1 i 84 budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej      21.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
10.10.2016r. Gmina Grybów

Stróże - dz. nr 547, 730, 740, 743, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 756/2, 756/3, 757/1, 757/2, 774, 776/4, 783, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788, 789, 790, 791, 795/1, 795/2, 795/3, 796, 797, 799/1, 799/2, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 820, 825, 844, 845/1, 846, 848, 918, 919, 920, 921/1, 958/1, 958/2, 960/1, 960/2         

Biała Niżna - dz. nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 12/2, 12/3 i 12/4

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami      28.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
10.10.2016r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 1972/2, 1972/4, 1972/5, 1991/1, 1992/1, 1994, 1996/1, 2008/4, 2008/5, 2009, 2031/1, 2042/3, 2054/3, 2054/5, 2054/6, 2054/10, 2054/11, 2055/1, 2057/1, 2058/1, 2058/2, 2058/4, 2060/1, 2060/2, 2061/2, 2062/2, 2063/3, 2063/4, 2064/2, 2064/4, 2064/5, 2070/1, 2272, 2274, 2275/1, 2275/2, 2284, 2413/1, 2427, 2428, 2429, 2435, 2436, 2437/1, 2438/2, 2439, 2441, 2442/1, 2454, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2463, 2469/2, 2470/2 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami      24.10.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
12.10.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Piątkowa - dz. nr

822, 823/2, 823/1, 815, 814/1, 813, 810/5, 810/1, 810/2, 810/3, 808/2, 808/1, 809/5, 809/4, 825/2, 825/1, 826, 827/9, 827/10, 827/11, 827/6, 827/5, 827/3, 828, 829, 809/3, 805/6, 805/10, 805/9, 805/7, 805/8, 803/2, 803/3, 833, 802/3, 802/2, 802/6, 802/7, 802/5, 801/4, 801/3, 801/2, 791/2, 791/1, 796/1, 796/2, 796/4, 792/1, 792/2, 792/8, 795, 794, 707, 793/3, 793/2, 760/4, 760/3, 757/1, 757/2, 789/4, 789/2, 790, 789/1, 756, 788, 762, 832/3, 832/4            

 

Paszyn - dz. nr

1399/12, 1399/13, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1398, 1399/11, 1399/9, 1399/7, 1401, 1402/3, 1403/2, 1405, 1404/4, 1404/5, 1404/1, 1406, 1407/1, 1407/2, 1408/1, 1409, 324, 1410, 1374/1, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1361, 1360, 1064, 1308/8, 1308/7, 1308/6, 1308/4, 1308/3, 1308/2, 1310, 1030, 1374/2, 1814, 1331/2, 1331/3, 112, 1328/1, 1324/2, 1324/1, 1319, 1323/1, 1317, 1316/6, 1316/7, 1316/8, 1316/3, 1314/1, 1316/1, 1323/5, 1323/4, 1575, 1322/3, 1322/1, 1321, 1313, 986, 1079/4, 1079/3, 1079/2, 1081, 1080/1, 1077/1, 1311/13, 1080/2, 1078/3, 1010, 1051/2, 1053, 1051/1, 1052, 1050/3, 1050/2, 1050/1, 1049/2, 1049/1, 1009/2, 1006, 1005/2, 1005/4, 1005/3, 1008/1, 1007/5, 1007/4, 1007/1, 996/6, 996/5, 996/3, 996/7, 996/9, 992, 1037, 1447/1, 964/3, 970/1, 964/6, 1822, 964/5, 964/4, 927, 877, 1813, 936, 900, 881, 873, 876, 510/2, 508/6, 508/10, 508/9, 878/2, 508/3, 878/1, 508/1, 478/8, 478/10, 478/11, 478/5, 475/2, 446, 475/3, 459/3, 456, 1820, 1121/3, 1122, 1417/1, 1121/5, 1417/3, 1121/4, 1121/9, 1821/2, 1821/3, 1431/1, 1086, 1431/4, 1431/6, 1431/8, 1431/9, 1431/14, 1120/1, 1119/3, 1119/5, 1119/6, 1119/7, 1119/10, 1119/12, 1119/13, 1118, 1117/2, 1818, 803, 756/1, 805/1, 807, 806, 1085/3, 1085/4, 805/4, 1087/3, 1087/1, 1123, 810/8, 811, 810/4, 780, 787, 782, 781, 783, 790, 460/2, 460/1, 460/3, 774/1, 692, 747/1, 748/2, 748/3, 748/1, 749/4, 749/3, 749/2, 749/1, 751/2, 752/1, 752/2, 736/10, 736/7, 734, 721/5, 721/2, 721/4, 721/3, 721/6, 455/1, 455/5, 455/3, 455/2, 401, 454, 429/5, 428, 416, 430, 418/1, 418/3, 418/5, 417/3, 1576/3, 1574/1, 1573, 1571, 1570/6, 1570/5, 1569/5, 1569/4, 1823/1, 1568/1, 1823/3, 1569/6, 1823/2, 1604, 1625/3, 1625/2, 1627, 1628, 1587, 1579, 1582/1, 1581/1, 1553/2, 1553/1, 1526, 1553/7, 1553/5, 1415, 1619, 1617, 1614, 1615, 1616, 1590, 1588, 1589/4, 1554, 1539/1, 1555/4, 1556/2, 1534/1, 1535/2, 1555/8, 1555/11, 1555/12, 1555/2, 1536/1, 1532, 1527/2, 1499, 1500/2, 1500/1, 1501/1, 1503/2, 1503/3, 1501/3, 1502, 1504, 1505/8, 1471, 1505/9, 1505/1, 1505/6, 1468/3, 1468/2, 1468/4, 1501/4, 1501/5, 1466/5, 1467/2, 1466/3, 1439/3, 1466/1, 1440/2, 440/3, 1467/1, 1440/12, 1440/13, 1440/6, 1440/11, 1440/7, 1440/10, 1439/1, 1440/5, 1440/14, 1436, 1217, 1441/2, 1191/15, 1191/16, 1191/4, 1191/6, 1219/1, 1219/5, 1191/10, 1223/5, 1223/3, 1221/5, 1199/1, 1224, 1225/1, 1444/5, 1444/6, 1444/7, 1444/3, 1445/2, 1445/3, 1445/6, 1621, 1620, 1593/2, 1591/2, 1589/1, 1618, 1591/1, 1593/3, 1599/2, 1592, 1594, 1557/4, 1557/2, 1557/1, 1555/13, 1536/10, 1536/13, 1536/9, 1538, 1597, 1622, 1624/2, 1624/1, 1623/1, 1623/4, 1601, 1636/15, 1635, 1634, 1638/6, 1635/5, 1639, 1641, 1724, 1723, 1236, 1541/9, 1541/17, 1541/16, 1722, 1716, 1725, 1734/2, 1541/15, 1518/6, 1518/4, 1701, 1700, 1696/1, 1696/2, 1693, 1697, 1704/1, 1704/2, 1694, 1690, 1484/1, 1483, 1482/1, 1481/1, 1446/5, 1446/2, 1678/2, 1678/7, 1678/8, 1678/9, 1226/6, 1226/4, 1644, 1273/6, 1273/2, 1647/2, 1273/4, 1274/4, 1647/4, 1646/1, 1636/17, 1636/9, 1635/4, 1635/3, 1636/16, 1636/7, 1636/1, 1636/5, 1640, 1636/11, 1636/6, 1636/13, 1643, 1775/2, 1778, 1805/1, 1805/8, 1805/9, 1805/7, 1805/4, 1805/3, 1781/3, 1782, 1781/4, 1781/2, 1787/6, 1786, 1783/1, 1787/3, 1784/5, 1784/3, 1788, 1752/1, 1752/2, 1739/8, 1751/1, 1750/1, 1750/2, 1753/4, 1753/3, 1784/6, 1785/1, 1785/2, 1790/6, 1790/8, 1790/10, 1791/4, 1791/3, 1791/2, 1791/1, 1795, 1796/3, 1796/4, 1796/5, 1796/2, 1796/1, 1760, 1758, 1757, 1756, 1751/2, 1759, 1719, 1772, 1771, 1773, 1769, 1768/2, 1768/1, 1770, 1765, 1764, 1762, 1720/2, 1720/3, 1720/7, 1720/6, 1715/1, 1707/3, 1707/2, 1699, 1692/4

 

Mystków - dz. nr

11/2, 14, 15/2, 71/5, 71/4, 72/1, 111, 106/4, 106/7, 105/2, 74/3, 73, 69/2, 66/4, 66/3, 66/1

budowa sieci kanalizacji sanitarnej      10.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
21.10.2016r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2350/8, 2350/9, 2371/2, 2373/2, 2375/1 i 2382 budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej      13.01.2017r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
26.10.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Biczyce Górne - dz. nr 242, 303/1, 284, 237, 215, 235, 285/1, 286/5, 258/3, 258/2, 258/1, 287, 288, 289, 260, 261, 292, 291, 216/1, 224/1, 224/2, 225, 226, 216/3, 216/2, 209/1, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 329/1, 331/1, 331/4, 331/3, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 236/1, 238/2, 239/3, 239/5, 239/2, 239/9, 241/4, 241/3,335/1, 335/17, 335/14, 238/1, 335/16, 325/1, 327/2, 327/3, 326, 312, 311, 294/1, 293/1, 295/2, 313, 314, 315/2, 315/1, 310, 309, 308/2, 308/1, 307, 302, 306, 305, 304, 300, 272/7, 272/5, 298/1, 295/3, 285/2

Trzetrzewina - dz. nr 989, 990/5, 976/3, 976/4, 976/5, 976/10, 990/1, 990/2, 990/16, 990/17, 990/7, 990/9, 990/10, 990/12, 990/15, 990/14, 990/13, 999, 977, 988, 987/5, 987/4, 987/2, 986

Niskowa - dz. nr 155/1, 261, 146, 154, 166/3, 166/1, 145/1, 145/2, 184/5, 156/3, 156/4, 156/1, 157

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej      28.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
31.10.2016r Gmina Stary Sącz Skrudzina - dz. nr 16/10, 16/23, 16/24 i 468 budowa sieci kanalizacji deszczowej      28.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
31.10.2016r Tauron Dystrybucja S.A. Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 228, 233/2, 233/5, 573/6 i 233/6 budowa sieci energetycznej z przył.      29.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
02.11.2016r. Gmina Nawojowa Nawojowa - dz. nr 133, 134/1, 134/2, 134/5, 134/3, 134/4, 134/6, 135, 137, 138, 136, 303/1, 303/2, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/10, 307/3, 307/4, 307/5, 307/8, 307/10, 307/11, 307/15,310/9, 310/11, 310/12, 310/13, 310/14, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/19, 310/20, 310/21, 312/6, 312/8, 312/9, 313, 314, 315, 316, 317, 318/4, 320/2, 320/4, 320/10, 320/11, 320/12, 321/1, 321/4, 321/8, 321/9, 321/10, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 323, /1, 323/2, 323/3, 323/5, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/5, 326/1, 326/2, 329/1, 329/2, 330/3, 330/5, 330/9, 330/15, 1300/1 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami      25.11.2016r. - pismo nie wnoszące     sprzeciwu
04.11.2016r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 1800/1, 1800/2, 1801/1, 1801/2 i 1803 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   25.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 801/2 i 801/4 rozbudowa sieci wodociągowej   05.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Januszowa - dz. nr 315/2 i 316

Piątkowa - dz. nr 210/6, 210/1, 211/12, 211/13 i 211/8

rozbudowa sieci wodociągowej   05.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Januszowa - dz. nr 354/8 i 354/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   05.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.11.2016r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 946, 950/2 i 950/5 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku szkoły   18.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.11.2016r. Tauron Dystrybucja S.A.

Niskowa - dz. nr 50, 53, 794, 795, 58/4, 59/3, 59/4, 60, 260/1, 62, 45, 44, 28/4, 66, 68, 30/4, 70/4, 71/3, 791/3

Chełmiec - dz. nr 461/5, 461/14, 461/13, 461/6, 461/12,461/21, 461/22, 461/24, 461/32, 461/10, 462/12, 462/22 i 462/25

budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn   25.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.11.2016r. Maria i Marek Rychlec Kicznia - dz. nr 884/5 budowa budynku mieszkalnego   07.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
15.11.2016r. Marian Zaremba

  Powroźnik - dz. 174/3, 157/18

 

budowa sieci kanalizacji opadowej   09.01.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Krasne Potockie - dz. nr 1,2, 3, 4, 5, 7/7, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9/4, 10/4,11/1, 11/4, 11/5, 14, 15/1, 15/2, 17/5, 35/1, 35/2, 40/2, 40/3,41/1, 41/13, 51/3, 51/4, 52/2, 53, 54, 55/2, 56/4, 56/8, 56/9, 56/10, 56/13, 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 58, 59/1, 59/2, 62, 63/1, 63/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/6, 65/7, 65/11, 65/12, 65/14, 65/15, 66/3, 67/1, 68/3, 68/4, 69/17, 69/19, 69/20, 69/23, 69/25, 69/26, 69/28, 69/29, 71/1, 71/2, 76/4, 77, 79/5, 79/9, 80/2, 81/2, 82/4, 82/8, 82/9, 82/10, 83/2, 83/4, 84, 85, 86/2, 86/3, 88/1, 88/2, 111/1, 112/1, 112/4, 134, 136, 137/1, 137/2, 139, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 146, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 167, 168/2, 168/3, 169/1, 170, 171, 172, 173/1, 174, 214/5, 214/6 i 236

Krasne Potockie - dz. nr 259/3

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   18.01.2017r. - decyzja sprzeciwu
18.11.2016r. Gmina Grybów Florynka - dz. nr 272/4, 420/3, 421/2, 674/2 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem   28.11.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
29.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Klęczany - dz. nr 100/1 i 99

 

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem   16.02.2017r.- decyzja sprzeciwu
29.11.2016r. Anna Lupa-Sekuła Krynica- Zdrój - dz. nr 2473, 2217/2, 2218/12 i 2218/5 budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami   16.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Trzetrzewina - dz. nr 231/1, 967/2,967/17, 967/16, 967/15, 968, 967/3,967/4,967/5, 967/13,967/9, 967/10, 967/12, 967/19 budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap I   14.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 245/1, 245/2, 246/6, 246/1,246/2, 244, 249, 251/1, 254/3, 254/2, 254/1 i 257/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   14.12.2016 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Gmina Grybów

Ptaszkowa - dz. nr 53, 51,50/1, 48/1, 48/2, 123/2, 9, 44/4, 44/3, 61/1, 64, 60/1, 15, 41, 16,43, 42, 2568, 40/5, 19/2, 19/5, 18/6, 20, 18/4, 18/10, 18/11, 40/7, 39, 37/1, 35/1, 36/1, 37/7, 37/8, 23/4, 23/10, 23/11, 22/3, 22/5, 24, 21, 28/1, 32, 38/3, 38/4, 38/6, 68/3, 68/4, 69/7, 69/3, 69/17, 37/8, 69/16, 69/23, 37/9, 69/24, 69/25, 69/27, 69/26, 71/1, 71/5, 71/7, 71/8, 70/1, 168/1, 169/1, 167/1, 172/1, 173/2, 173/1, 84, 83/2, 82, 79/3, 79/4, 79/5, 79/8, 79/9, 79/10, 78/7, 77, 76/1, 74, 214/13, 214/9, 214/11, 214/12, 214/8, 214/7, 178, 179, 177, 175, 174/2, 171/1, 174/1, 165/4, 165/3, 165/2, 70/1, 134, 163/1, 151, 142, 141, 163/2, 160, 186/3, 186/2, 186/1, 198/1, 197/1, 188, 157/1, 156/3, 156/1, 155/1, 155/7, 155/6, 154, 220/2, 153, 189/1, 152,293, 292/2, 292/3, 291/2, 291/2, 291/1, 226, 47, 45/2, 18/3, 69/6, 165/5, 176, 214/12, 79, 162, 186/4,197/2, 220/1,  537/2

Stara Wieś - dz.nr 733, 638, 537/1, 541/2, 251, 543/17, 543/16, 543/14, 543/12, 543/6, 539/1, 472, 538/1, 538/2, 539/2, 542/6, 542/5, 542/3,  544/1

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   09.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.11.2016r. Gmina Grybów Chodorowa - dz. nr 2, 15, 3, 13, 14, 4, 7, 6, 192/3, 192/5, 192/4, 198/1, 198/2, 192/3, 199, 200, 201, 203/2, 205, 207, 206, 215, 228, 227, 224, 225, 175, 250/3, 248, 249/2, 249/3, 254/9, 252, 254/3, 253, 169, 173, 254/8, 191, 254/9, 254/6, 170/2, 170/1, 168, 162, 20/49, 20/48, 20/47, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/36, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/27, 30/1, 30/3, 31/1, 29/1, 31/1, 33/2, 53/3, 53/1, 54/1, 57, 61, 63/2, 63/1, 55, 65/2, 128, 124, 107, 105, 104, 103, 98/2, 98/5, 98/6, 125/12, 125/11, 125/3, 125/7, 262/4, 262/3, 262/1, 79/3, 92, 91,90, 260, 89, 86, 96, 130/5, 130/4, 129/1, 161, 130/7, 163, 164/4, 164/5, 165/1, 139/1, 140/1, 140/2, 124, 118/5, 116/2, 116/1, 122/1, 117, 261, 64, 31/2, 203/1, 202 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   09.05.2017r. - decyzja sprzeciwu
02.12.2016r. Gmina Grybów

Krużlowa Niżna - dz. nr 133/1, 133/2, 1,132, 4, 13/2, 13/1, 10, 14, 11, 17, 18/5, 18/6, 18/4, 18/1, 97/2, 97/1, 138/1, 138/2, 132, 96, 99/1, 99/2, 98, 23, 22, 21, 20/4, 20/3, 100, 101, 657, 102/1, 148, 143, 144/1, 144/2, 145/5, 145/4, 145/3, 1452, 146, 147, 149/1, 149/2, 149/3, 103/5, 103/37, 103/16, 107, 111, 112, 115, 116, 109/1, 109/2, 118/2, 103/25, 103/24, 104/1, 103/7103/42, 103/3, 104/3, 104/4, 150, 151, 155, 403/1, 419/5, 419/3, 174, 195/3, 119/1, 119/4, 120/2, 120/3, 131/1, 154, 332/3, 332/5, 332/6, 356, 357, 333, 334, 358, 359, 360/1, 338/1, 408/2, 360/2, 408/1,410, 400, 396, 397/5, 413/2, 397/4, 397/3, 397/2, 398, 399/2, 399/1, 218/3, 218/1, 218/4,219/1, 207/3, 436, 439, 202, 206/1, 206/2, 660, 445/3, 446/7, 447, 446/5, 454/3, 454/4, 446/6, 446/2, 449, 443, 444, 450, 471, 473/2, 473/3, 464, 454/2, 451/5, 662,474, 451/6, 451/3, 451/1, 440/3, 440/1, 440/2, 194/1, 434/1, 432, 431/4, 671/1, 671/5, 194/1, 428, 429/2, 429/6, 429/5, 429/4, 430/3, 430/6, 433/4, 431/2, 431/3, 430/4, 417, 416/2, 415, 509/6, 509/4, 509/2, 509/1, 510/1,508, 507, 502/1, 503/2, 522/1, 523/5, 523/3, 516, 529/1, 523/4, 524/1, 527/1, 527/2, 526/3, 524/1, 487, 479, 478, 342/7, 341/3, 341/4, 336/3, 336/5, 343/7, 343/6, 352, 353, 354/2, 354/1, 353, 355, 362/4, 362/5, 369/4, 370/1, 368/2, 370/2, 369/2, 369/5, 292, 291/6, 287, 286, 364/1, 365/2, 365/3, 365/1, 379/6, 379/7, 291/5, 288, 379/8, 379/4, 379/3, 376/1, 382/1, 387, 388, 386/1, 386/2, 291/2, 291/4, 290/1, 290/2, 327, 385, 393, 392, 390, 389, 497/2, 497/3, 497/7, 497/8, 491, 490/2, 490/1, 658/1, 489/2, 489/3, 658/1, 493/1, 487, 482/3, 482/2, 483, 487, 579, 617/1, 620/3, 620/4, 619/3, 619/4, 622/16, 622/8, 622/9, 622/7, 622/12, 623/2, 626/4, 626/2, 626/1, 627/6, 609/1, 610/1, 610/2, 611/1, 615, 630/1, 629/1, 611/2, 612, 613/1, 629/2, 633/1, 630/2, 631, 632/9, 632/3, 627/5, 632/2, 632/8, 637/1, 554/5, 549, 554/3, 554/4, 548/2, 548/3, 675/2, 675/3, 544/3, 543/5, 543/7, 543/4, 543/3, 638, 641, 642, 654, 655/2, 655/1, 653/4, 652, 646/1, 651, 650, 649, 442, 419/6, 15, 9, 406, 418, 430/5, 473/1, 446/3, 341/1, 342/3, 343/3, 484, 634, 632/6, 378/2, 329, 622/4, 622/14

Krużlowa Wyżna - dz. nr 715/7, 715/6, 715/5, 715/4, 715/2, 717/5, 717/3, 717/4, 751/3, 751/6, 716, 72/3, 72/6, 72/5, 71/2, 71/3

Chodorowa - 3, 192/3

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   19.05.2017r.-decyzja sprzeciwu
09.12.2016r. Gmina Łabowa

Nowa Wieś - dz.nr 9/2/11, 10/5/210/1,, 10/9/10, 10/22, 10/30, 10/31, 10/34, 10/35, 10/38, 10/40, 10/41, 10/49, 19/1, 19/2, 20/7, 21/66, 22/2, 24/1, 28/2, 28/5, 31,32, 39/2, 39/9, 40, 41/1, 45/1, 45/2, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 49/1, 49/2, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/16, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 50/7,  50/8, 50/11, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/18, 50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/31, 50/33, 50/33, 50/35, 50/36, 50/37, 50/39, 50/45, 50/46, 50/47, 50/50, 50/56, 50/58, 50/62, 50/64, 50/66, 50/67, 50/76, 50/79, 50, 55/3, 72/1, 73/2, 88, 98/2, 102/5, 104/12, 105/15, 150/149/10, 105/2, 113/7, 113/10, 114/1, 114/2, , 115/4, 115/5, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133/2, 133/3, 135/1, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 139, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 145/2/113, 145/3/113, 145/4/113, 145/5/113, 146/1, 147, 158/3, 162/1, 162/3, 163/1, 164, , 165/1, 166/4, 167/2, 167/6, 167/9, 168/1, 177, 184, 187/1, 187/2, 187/4, 187/7, 187/15, 187/19, 187/20, 188, 189, 190, 192, 195, 196/4, 196/6, 196/7, 196/8, 197/1, 198, 202/1, 205, 213, 214/1, 217, 218/1, 218/2, 219, 220, 222/4, 223/1/265/2, 223/2/265/2, 224, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 229, 233, 234, 235, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 237/1, 237/3, 237/4, 241, 242/1, 242/2, 243/2, 244/1, 247/4, 248/1, 2451/1, 252, 253, 254, 257/1, 258, 259/2, 260, 263/3, 263/4, 264/1, 264/2, 264/3, 268/3, 268/4, 268/6, 269, 271/1/289/4, 272, 272/2/289/4, 273/2, 274, 276/1, 276/2, 276/7, 276/11, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 282/6, 282/14, 282/15, 282/29, 28/2/30, 282/34, 282/36, 282/39, 282/40, 282/44, 283/2, 283/4, 283/7, 283/8, 283/9, 286/2, 286/7, 286/8, 287/3, 288/6, 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, 291/1, 291/2, 291/3, 201/3, 303, 305, 310/1, 310/4, 310/6, 310/7, 311/2, 311/4, 311/5, 311/7, 312/2, 314/1, 314/3, 314/4, 317/1, 317/2, 318/2, 318/4, 321, 323, 324/2, 325, 328/4, 328/5, 329/2, 330, 336/2, 337, 338/2, 338/4, 338/5, 338/6, 341/11, 342/121/313/2, 342/122/313/2, 342/123/313/2, 342/124/313/2, 342/129/313/2, 343/1,343/2, 343/3, 346, 347/2, 347/3, 347/5, 347/6, 348/2, 351/2, 351/3, 351/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/4, 356, 358/3, 361/3, 362/3, 365/3, 365/5, 366/4, 366/7, 366/8, 366/9, 368/1, 368/2, 369/1, 369/2, 372, 373/1, 373/2, 375/1, 375/5, 375/6, 376/1, 376/2, 376/3, 378, 379, 380, 382, 383, 410/11, 434/1, 434/5,435, 438/1, 439/2, 439/7, 440/6, 440/7, 440/9, 441/1, 442, 443, 444/2, 444/3, 445/1, 445/8, 446, 447, 448/2, 449, 451, 453, 454, 455/1, 457, 471, 473/1, 476/6, 474/1, 475/1, 477/22, 479/1, 482/9, 482/17, 483/3, 486/5, 486/6, 487/3, 487/10, 487/19, 490/5, 491/4, 491/6, 491/13, 493/1, 493/2, 495/4, 496/1, 498/2, 500, 504/16, 504/16, 504/17, 508, 509/2, 509/3, 511/265/4, 513/5, 513/6, 513/9, 513/17, 513/18, 513/20, 513/22, 513/23, 515, 516,517/2, 517/3, 519, 520/3, 521/1, 522, 524/7, 525, 526/1, 526/2, 527/2, 527/4, 528/7, 528/8, 528/12, 530, 531/11, 531/13, 552/1, 555/2, 555/4, 595/1, 598, 602/2, 602/3, 602/4, 602/5, 604, 605/1, 605/2, 609, 610 

Roztoka Wielka - dz. nr 5/1, 5/2, 7/6, 7/7, 7/9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/2, 15/1, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 27/1, 33/1, 33/2, 33/5, 33/7, 33/12, 33/13, 33/14, 34/1,34/2

Łabowa - dz. nr 442/4, 442/7, 442/8, 442/9, 444/2, 445, 446/2, 446/5, 447/4, 448/3, 450/2, 451/3, 451/4, 668/1, 668/2, 668/4, 668/5

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   05.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
12.12.2016r. Gmina Grybów

Stróże - dz. nr 958/1, 958/2, 960/1, 960/2, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 975, 976, 977, 978, 999, 1000, 1004/1, 1004/3, 1004/6, 1004/7, 1007, 1010, 1011, 1013, 1015, 1016, 1021, 1022/2, 1022/3, 1023/1, 1026,1027

Biała Nizna - dz. nr 285/9, 400, 442, 446/1, 447/1, 449/6, 449/11, 450/1, 450/9, 451/1, 452/2, 452/3, 452/10, 452/12, 452/17, 452/18, 452/20, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 452/28, 452/30, 452/31, 452/32, 452/33, 452/34, 452/35, 452/37, 452/40, 452/41, 452/43, 452/47, 452/49, 452/50, 452/51, 452/52, 452/53, 452/54, 452/55, 452/56, 452/57, 452/58, 452/59, 452/60, 452/61, 470, 471/13, 471/14, 471/25, 471/28, 471/42, 471/43, 471/44, 476, 478/5, 478/8, 478/9, 478/12, 479/1,479/2, 480, 481/1,481/2, 481/3, 485/1, 485/4, 485/8,486/1, 486/2, 513, 515/1, 518/1, 520/6, 520/12, 2554/2, 2552

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   01.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
13.12.2016r. Gmina Grybów

Stara Wieś - dz.nr 10/3, 14/2, 14/3, 9, 30/5, 30/4, 30/2, 30/1, 35/1, 34/1, 34/2, 13, 118/1, 118/2, 117/3, 117/4, 118/3, 117/2, 124, 125, 151, 126/2, 130, 128, 267/1, 266/2, 533/7, 533/4, 532/2, 532/1, 251, 551/1, 551/2, 531/2, 268, 340/5, 340/7, 339/2, 563/10, 563/15, 563/20, 563/22, 563/27, 563/24, 251, 563/18, 339/1, 564/3, 566/5, 563/29, 563/28, 566/1, 588, 608/7, 608/6, 608/9, 608/8, 589/1, 335/1, 332/1, 331, 324, 332/2, 334/2, 337/3, 327, 328, 322/1, 322/2, 318/1, 317, 324, 323, 305, 304/2, 303/3, 304/1, 630/6, 630/13, 630/12, 638, 724/1, 722/2, 723, 721/1, 721/2, 724/2, 719/2, 719/1, 712/1, 713, 714/2, 715/1, 715/2, 716/4, 716/3, 670/1, 690/5, 691/3, 692/2, 692/3, 693, 696/3, 696/4, 793/3, 793/1, 700, 701, 704/5, 704/4, 704/3, 672/8, 672/16, 705/4, 674, 669/5, 669/9, 672/14,  672/22, 672/23, 672/9, 672/12, 615/2, 601/3, 601/6, 600/4, 600/3, 600/1, 601/4,601/3, 615/9, 603/4, 603/6, 603/5, 602/5, 602/6, 595/7, 595/6, 595/5, 595/10, 595/4, 596/1, 405/2, 408/2, 408/3, 409/1, 598/2, 598/1, 410/5, 410/4, 597/3, 409/2, 413/1, 415/1, 417/2, 417/5, 417/4, 417/3, 283/8, 282, 281, 280/2, 279, 274/2, 272, 271/2, 396, 395/1, 395/2, 288/6, 303/5, 379/4, 379/3, 380/6, 380/5, 382/5, 381, 384, 376/4, 378/1, 376/1, 375/4, 377/1, 375/8, 375/12, 375/11, 375/5, 375/12, 357, 360, 355/21, 355/19, 355/17, 355/15, 355/13, 355/12, 355/20, 250/11, 252/2, 252/1, 250/6, 250/8, 265/6, 264/3, 261, 257, 256, 248, 254, 255, 253, 640, 389, 459, 384, 458/1, 365, 366/1, 366/4, 368, 370/5, 370/4, 370/3, 370/2, 370/1, 371/1, 356, 355/6, 360, 352/1, 361, 437, 436/8, 436/1, 436/7, 436/6, 436/5, 440, 439/1, 438, 421, 433, 432, 431, 429, 432, 434, 442, 443, 367, 535, 451, 340/8, 563/11, 589/6, 316/3, 591/2, 590, 591/2, 589/5, 265/5, 262/2, 413/2, 595/2, 738, 597/2, 410/6, 410/3, 597/2, 672/2, 672/11, 669/13, 705/5, 705/3, 720, 716/1, 694, 672/21,118/4, 739/4, 739/2, 669/11, 597/5, 597/6, 372/1, 427, 428, 717/2, 670/2

Krużlowa Wyżna - dz.nr 277, 485, 487, 687/1, 685/1, 681/3, 489, 681/2, 681/4, 708, 869/1, 869/2, 869/3, 864/1, 706, 870/1, 870/2, 488/1, 483, 681/5, 682, 680/1, 684, 701/8, 688/3, 701/7, 482/5, 679, 74, 677, 917/7, 863/1

Siołkowa - dz. nr 968/4, 2294/1, 2295/2, 2295/1, 2295/3, 2295/4, 970/2, 913, 2294/2, 992/9, 992/10, 992/7, 992/3, 968/1, 968/4, 968/7, 968/6, 972, 967, 966/5, 966/4, 966/5, 966/1, 966/3,966/6,  968/5

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   08.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
21.12.2016r. Karolina i Szymon Gąsiorowscy Rytro - dz.nr 50/2 budowa budynku mieszkalnego   23.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.12.2016r. Miasto Grybów Grybów -dz.nr 353/5, 25, 269/1, 269/2 budowa odcinka sieci wodociągowej   07.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.12.2016r. Miasto Grybów Grybów - dz. nr 464/1, 449, 518, 495, 496 budowa odcinka sieci wodociągowej   07.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.12.2016r. Miasto Grybów Grybów - dz. nr 353/4 i 617 budowa odcinka sieci wodociągowej z infrastrukturą techniczną   09.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.12.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku Maszkowice - dz nr 246/3, 248/6, 248/7, 249/4, 251/5, 251/11, 252/12, 252/13, 252/14, 254, 261/1, 585/7 rozbudowa sieci wodociągowej   14.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.12.2016r. Małgorzata i Marian Rapacz Rytro - dz. nr 1098 budowa budynku mieszkalnego   13.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
04.01.2017. Gmina Grybów

Stara Wieś - dz. nr 129/1, 130, 131/4, 132/3, 132/6, 132/7, 136,137, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/5, 150/1, 153, 16, 2/4, 22, 23, 3, 4, 46, 49/2, 8/1, 9

Krużlowa Niżna - dz nr 502/1, 503/2, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/4, 509/6, 510/1, 516, 522/1, 523/3, 523/4, 523/5, 524/1, 526/3, 527/1, 527/2, 529/1

Krużlowa Wyzna - dz. nr 101, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108/1, 108/3, 110, 125/1, 129/2, 132, 133, 134, 135, 136, 144/1, 144/5, 145, 146, 172/1, 175, 176/1, 179/1, 181/2, 181/3, 181/5, 181/6, 182/1, 183, 184, 185/2, 185/3, 185/4, 186, 193/4, 193/5, 194, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202, 204/3, 204/4, 204/6, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 210, 211, 212, 216/1, 217/1, 223/2, 225/1, 225/8, 225/9, 227, 231/10, 231/13, 231/4, 231/5, 231/6, 236/2, 236/3, 236/4, 237, 238/2, 239, 245/4, 246/2, 249/3, 250/2, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253, 254, 255, 263, 264, 267, 268, 269/1, 270/1, 271, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 296, 300/1, 301/1, 302/2, 302/3, 302/4, 303/2, 304/2, 304/3, 305/2, 305/3, 305/4, 306, 307/2, 307/3, 307/4, 308, 309, 310/1, 310/5, 311, 312/1, 312/3, 312/5, 312/6, 313, 314, 315/3, 315/4, 315/6, 316/1, 316/2, 317/3, 317/4, 317/5, 318/3, 318/5, 319/2, 319/4, 319/5, 319/6, 319/7, 320, 321, 322/1, 322/4, 328/12, 328/13, 328/15, 328/4, 328/5, 328/6, 329, 333/1, 334, 336/13, 336/14, 336/15, 336/18, 336/19, 336/20, 336/22, 336/23, 336/24, 336/26, 336/27, 337, 344/1, 345/4, 346/1, 348, 349/1, 349/10, 349/11, 355/1, 356, 362/1, 362/2, 363/2, 634/14, 364/2, 364/3, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 368/1, 368/4, 371, 372/1, 372/2, 373, 385/3, 385/5, 386/1, 390/1, 397/2, 397/3, 398, 399, 400/1, 400/2, 401, 404/2, 405, 406, 410, 418/1, 418/2,419, 450, 456, 461, 462, 464/5, 465/1, 465/2, 48, 493, 494/2, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2,496, 497, 50, 513/1, 513/4, 513/6, 516/1, 516/2, 523, 524/6, 527/4, 527/8, 527/9, 533, 540, 542, 544/4, 544/7, 544/9, 545/2, 545/3, 545/4, 546, 547, 548, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 553, 554/2, 554/4, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 558/1, 559/2, 561/5, 562/3, 566, 567, 571/1, 571/3, 571/4, 573, 574, 575, 576, 580/2, 581/4, 583/1, 584, 586, 590/1, 591/1, 592/1, 594/1, 594/1, 594/3, 599/2, 600/1, 607, 608,609, 610, 611/1, 611/2, 612/5, 612/6, 612/7, 613/2, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7, 618, 619623/1, 623/4,624/2, 624/3, 626, 627/1, 646/2, 653/3, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 655/2, 655/4, 655/5,655/6, 657, 670/1, 677, 695/1, 695/5, 695/6, 695/8, 701/4,2, 701/3, 701/4, 701/6,701/8, 71/2, 71/3, 715/2, 715/4, 715/5, 715/6, 715/7, 716, 717/3, 717/4, 717/5, 717/7, 717/8, 718, 72/3, 72/5, 72/6, 725/2, 726, 727/3, 727/4, 728/3, 728/4, 728/5, 730, 731/3, 731/3, 731/4, 732/1, 732/2, 732/3, 733, 734/2, 734/5, 734/6, 734/7, 734/8, 736, 737, 738/1, 738/2, 739/1, 74, 741/2, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745/1, 745/11, 745/13,745/14, 745/3, 745/6, 745/7, 745/9, 747, 748,749/1, 749/2, 751/3, 751/6, 758/1, 758/2, 760/6, 761/1, 761/2, 762, 764, 765/1, 766/2, 766/3, 767, 773, 782/2, 788/1.788/2, 789/1, 790/5, 791/4, 794, 797/2, 797/3, 809/1, 818/1, 818/2, 822/2, 822/5,823/1, 823/5, 823/6, 83, 84, 843/2, 843/3,85/4, 85/5, 85/6, 857/1, 857/2, 859,860, 882/5, 882/6, 883/1, 883/2, 884/3, 884/3, 89, 899, 900/3, 900/6, 901, , 902, 903/1, 904/5, 909/2, 910, 913/2, 916/4, 917/10, 917/4, 917/5, 917/7, 917/8, 917/9, 918/1, 918/2, 918/3, 918/5, 918/6, 919, 920, 922, 923, 926, 927, 95, 97/2, 97/3, 97/4, 98, 99/1, 99/2

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   20.03.2018 r. - pismo nie wnoszace sprzeciwu
12.01.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 53/3, 54, 112, 133/3, 94/4, 95/8, 95/5, 95/3, 95/4, 96/3, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 101/5, 101/6, 101/7, 103, 150/2, 149/1, 147/1, 129/7, 101/8, 149/2 i 148

 

rozbudowa sieci wodociągowej   27.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
17.01.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz.nr 425, 502/2, 421/4, 427/3, 427/7, 421/3, 424/2, 422/1, 421/2, 424/1, 423/2, 404/1, 404/2, 403/1, 839, 402/1, 392/4, 392/6, 392/10, 392/5, 392/8, 396/1, 391/11, 391/6, 391/12, 392/9, 391/10, 391/9, 388/1 budowa sieci wodociągowej   30.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

25.01.2017r.

Gmina Korzenna Koniuszowa - dz. nr 443/9, 372, 595 budowa sieci oświetlenia ulicznego   31.01.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
26.01.2017r. Gmina Grybów Kąclowa - dz. nr  85, 86/1, 87/3, 87/4, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 90, 91, 92/4, 93, 94, 95, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/7, 99/2, 99/3, 100, 101/5, 101/6, 343/2, 344/1, 344/2, 345, 361/1, 361/2, 362, 364, 372, 373, 390/2, 390/3, 390/4, 399, 401/1, 402/6, 402/10, 402/3, 402/8, 402/9, 403/1, 403/3, 403/4, 404/3, 404/5, 405/2, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2,407,408, 409/1, 409/4, 410/1, 410/5, 411/1, 412/1, 412/2, 413, 414/3, 415/10, 415/11, 415/2, 415/5, 415/7, 415/9, 418/10, 418/3, 418/8, 418/9, 419, 420, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/2, 425/3, 425/4, 426/1, 428/2, 428/5, 429, 430/1, 430/3, 430/4, 431, 435, 439/10, 439/11, 439/14, 439/15, 439/17, 439/19, 439/5, 440/11, 440/12, 440/15, 440/19, 440/21, 440/22, 440/9, 441, 442/1, 442/3, 442/5, 442/6, 442/7, 442/8, 443/7, 443/8, 444, 445/1, 448/10, 448/3, 448/9, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453 ,454, 456, 457, 458/3, 458/5, 458/6, 459/10, 459/11, 459/12, 459/13, 459/14, 459/15, 459/16, 459/4, 459/9, 460/1, 461, 462/2, 462/4, 462/6, 463/1, 463/2, 464/4, 464/5, 464/6, 465/3, 465/4, 466/2, 466/3, 466/5, 466/6, 466/7, 467/2, 467/3, 468/1, 469/1, 491/3, 491/4, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 496/9, 496/10, 496/2, 496/5, 496/6, 496/8, 497/3, 497/7, 498, 500/10, 500/5, 500/7, 500/8, 500/9, 504/1, 505/11, 505/12, 506/2, 506/3, 507/1, 507/3, 509/1, 510/1, 510/3, 510/4, 510/5, 511, 512, 517/4, 518/10, 518/11, 518/12, 518/17, 518/19, 518/2, 518/21, 518/23, 518/6, 518/9, 519/1, 519/3, 519/5, 523, 524/11, 524/12, 524/2, 524/6, 524/9, 525/10, 525/11, 525/2, 525/3, 525/5, 526/1, 528/3, 528/4, 529/11, 529/14, 529/15, 529/16, 529/17, 529/21, 529/9, 530/5, 530/8, 530/9, 532/3, 532/7, 533/3, 534/6, 534/7, 534/8, 535/3, 535/4, 536/1, 537/3, 538/4, 538/5, 539/1, 539/7, 539/8, 540, 606, 607, 894, 913/4, 913/6, 914, 916/2, 916/4, 917/2, 917/3, 917/4, 918/1, 918/3, 918/4, 919/1, 919/3, 919/4, 920/1, 921/4, 921/6, 921/8,  922/4, 922/5, 923, 924/1, 928/1, 928/2, 962, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14, 963/15, 963/16, 963/4, 963/6, 963/9, 964/2, 964/5, 966 budowa sieci kanalizaji sanitarnej   09.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
01.02.2017r. Jan Więcławek Kicznia - dz. nr 624/1 budowa budynku mieszkalnego   16.02.2017r. - decyzja sprzeciwu
01.02.2017r. Stanisław Wnęk Maszkowice - dz. nr 269 budowa budynku mieszkalnego   16.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
02.02.2017r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2592, 2599, 2612, 2631, 2569/6 budowa sieci wod-kan z przyłączami   07.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.02.2017r. Bożena Świętoń-Basiaga Januszowa - dz. nr 90 przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   15.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.02.2017r. Gmina Stary Sącz Barcice - dz. nr 289, 288, 279, 278, 276, 275, 272/1, 269, 262/4, 262/3, 262/2, 283 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej orazprzebudowa sieci wodociągowej   22.02.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.02.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 104/1, 108/10,104/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   27.04.2017r. - decyzja sprzeciwu
08.02.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 140, 104/3, 108/10, 104/2 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   27.04.2017r. - decyzja sprzeciwu
08.02.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 791, 812/1, 813, 834, 838, 850/4, 850/11, 850/12, 850/14, 869/4,869/5, 890/1, 891, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 903, 904, 1041/2, 1041/4, 1041/5, 1041/8, 1041/10, 1041/13, 1041/15, 1147/5, 1147/6, 1172/1, 1172/4, 1173/1, 1211/3, 1211/4, 1254, 1256/2, 1258/41258/6, 1258/8, 1259, 1307, 1311/4, 1311/6, 1312, 1313, 1314, 1380, 1392, 1408/1, 1409, 1410, 1411/2, 1419, 1421, 1430, 1501/2, 1501/3, 1505/9, 1505/11, 1527, 1529/1, 1529/2, 1530/1, 1530/4,1530/5, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1536/4, 1536/6, 1537, 1538/1, 1538/2, 1538/6, 1538/7, 1540/2, 1541/1, 1542, 1543, 1544/1, 1544/2, 1546, 1655, 1670, 1673/1, 1673/2, 1674, 1747, 1748/1, 1748/2, 1757/4, 1935, 2214, 2301, 2302, 2323, 2327/8, 2328/1, 2328/5, 2330, 2331/2, 2335/3, 2335/5, 2336/2, 2336/3, 2339, 2528/1, 2528/4, 2528/7, 2528/8, 2533/7, 2532, 2551/1, 2551/2, 2926/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   08.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
15.02.2017r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Muszyna - dz. nr 1193/2,1193/1, 740/7, 1208/1, 843/3, 844/5, 845, 1210/2, 1210/1, 860, 861, 862, 855, 853/1 budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami   30.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
20.02.2017r. Jan Więcławek Kicznia - dz. nr 624/1 budowa budynku mieszkalnego   03.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
23.02.2017r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Muszyna - dz.nr 1218, 1212, 997/3, 997/2, 885/2, 886/2, 999/2, 998/2, 894/2, 1219/3, 1015/2, 925/2, 893/2, 892/2, 892/1, 923/4, 888/1, 922/4, 890/2, 922/7, 919/4, 919/3, 919/6, 889/2, 918/1, 917/5, 918/2, 920/6, 920/5, 889/1, 888/2, 887, 893/1, 998/1, 997/4, 924/1, 919/5 budowa i remont sieci oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznej wraz z przyłączami   15.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu (w dniu 23.02.2017r. -inwestor sprecyzował zgłoszenie, że dot. budowy odcinka sieci)
28.02.2017r. Gmina Korzenna

Trzycierz - dz. nr 116/11, 116/5, 118/3, 118/4, 153/6, 154/2, 154/4, 156/1, 156/2, 156/5, 156/7, 158/3, 158/4, 159/10, 159/11, 159/3, 159/7, 160, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10, 51, 50/2

Korzenna -dz. nr 188/4, 188/8, 189/2, 190/1, 366/58, 366/60, 366/61, 366/77, 532/20, 532/28, 860/8, 860/9,532/15, 532/14,860/6

rozbudowa sieci wodoiągowej i kanalizacji sanitarnej   16.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
02.03.2017r. Zofia Sobczak Przysietnica - dz. nr 582/11 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   14.03.2017r. - decyzja sprzeciwu
06.03.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Klęczany - dz.nr 42, 44, 45, 47/4,49/2,49/3,49/4,49/5, 49/7,49/8, 49/10, 49/11,49/12, 51/4,51/9, 51/10,51/12, 51/15, 52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,53/1, 53/2,54/1, 54/2,76/5, 76/6,77/3,77/4, 78/2,78/3, 78/4, 79/1, 80,81/1, 81/2,83/2, 84,85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1,88/1, 89/6, 90, 91/1,91/2, 94/3, 95, 101/4, 101/5, 101/6, 103/1, 103/4, 104, 105/1, 105/2, 106/1, 107/2, 107/3, 107/5, 108/1, 108/3, 109/2, 109/3, 109/4, 111, 112/1, 112/5, 112/6, 113, 115/1, 116/3, 117/4, 117/6, 117/10, 117/15, 120, 121/2, 121/4, 121/7, 122, 123/3, 126/1, 126/2, 127, 129, 131/1, 131/3, 131/4, 131/4, 131/8,133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143/4, 143/5, 143/6,143/7, 144/1, 144/2, 145, 146,147/1,148,150/3, 150/4, 150/5, 154, 155/1, 155/3, 155/7, 156/1, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 157/1,157/3, 157/5, 157/6, 157/7, 158/1, 158/3, 159, 161/1, 161/10, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/6, 166/7, 166/12, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172/2, 172/4, 175/1, 175/2, 176/1, 179/1, 182, 183/1, 183/2, 185, 186/1, 188/4, 188/5, 188/7, 189, 190/1, 190/2, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 192/6, 195/4, 196, 204, 205/1, 206/6, 206/7, 208/1, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2,210/3, 211, 212,216/1, 216/4, 217, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6,218/7, 218/8, 218/9, 219/2, 222, 229/11, 231/1, 232, 233, 234/1, 237, 238/3, 238/5,238/6, 242, 243, 244,245/1, 245/2, 247/3, 249, 250, 265/1, 268, 269/1, 272/1, 272/2, 272/3, 273, 276, 277/3, 277/4,279, 281/2,281/3, 282/1,282/2,284, 285/1, 285/3, 285/6,285/7, 285/8, 285/9, 285/10, 285/12, 285/13, 285/14, 286/1, 286/4, 287/1, 287/2, 288, 289, 290, 292, 293/2, 293/3, 293/5, 294/1, 294/2, 294/5, 295/2, 295/3, 295/4, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 297/1, 297/4, 299/2, 299/5, 301/6, 301/7, 302/1, 304/1, 304/2, 307, 310, 323/2, 326, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 327/9, 328, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 330/3, 330/4, 337/3, 338/2, 338/3, 339, 340, 341, 343, 344, 345/1, 346/1, 346/2, 346/7, 347/2, 355/3, 355/4, 360/3, 360/4, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 363/7, 363/8, 363/9,363/10, 364, 365/2, 365/5, 365/6, 365/7,366, 367/1, 378/4, 378/5, 378/6, 378/8, 378/9, 378/10, 380/2, 381/1, 381/2, 382/1, 382/3, 383/2, 383/3, 382/4, 383/4, 383/5, 384/3, 385, 386/1, 386/2,386/3, 387/1, 389/1, 389/2, 391/3, 391/4, 391/5, 393, 396, 397, 399/1 i 401/4 budowa sieci kanalizacji sanitrnej w   24.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
08.03.2017r. Gmina Nawojowa Żeleźnikowa Mała - dz. nr  9/7, 9/9, 9/10, 9/13, 9/19, 9/21 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   21.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.03.2017r. Gmina Nawojowa Nawojowa - dz. nr 176, 177/13, 177/15, 234/2, 338/3 budowa sieci wodociągowej   21.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.03.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Królowa Polska - dz.nr 207/5, 207/6, 207/7, 207/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   30.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.03.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Szczawnik - dz.nr 422/2, 422/4, 422/18, 420, 419/12, 439/1 budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej   21.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.03.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Marcinkowice - dz. nr 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 106, 107, 108, 115, 117, 120, 121, 123, 124, 100/3, 100/4, 100/6, 101/10, 101/2, 101/6, 101/7, 101/8, 101/9, 102/1, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 102/18, 102/19, 102/20, 102/22, 102/23, 102/25, 102/26, 102/27, 102/29, 102/31, 102/32102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 103/1, 104/1, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 110/1, 110/2, 113/1,114/2,116/1,116/2, 118/1, 118/2, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 122/1, 122/3, 125/2, 223/24, 223/37, 90/1, 95/1, 95/2, 95/3, 97/2, 97/5, 97/7, 98/1, 98/10, 98/12, 98/6, 98/7, 98/8, 99/1

Klęczany - dz. nr 60, 61, 59/1, 59/2, 62/1, 62/2, 63/1, 81/1, 82/3, 82/4

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinka wodociągu   28.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.03.2017r. Gmina Łososina Dolna Tęgoborze - dz. nr 372/3, 113/27 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   22.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.03.2017r. Gmina Grybów Siołkowa - dz. nr 2289/5,2289/8, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2290/4,2290/5,2290/6, 2290/7, 2290/8, 2290/9, 2290/10, 2290/11, 2290/12, 2290/13 rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyączami   29.03.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
31.03.2017r. Miasto i Gmina Piwniczna-zdrój Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2587, 2599, 2612 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   25.05.2017 r. - decyzja sprzeciwu
03.04.2017r. Gmina Nawojowa Żeleźnikowa Mała - dz. nr 121/3 budowa sieci wodociągowej   24.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
19.04.2017r. Gmina Stary Sącz Łazy Biegonickie - dz. nr 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   25.04.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.04.2017r. Gmina Rytro Rytro - dz. nr 1053, 902/1, 903/12, 903/11, 903/8, 903/7, 823/1, 822, 821, 820, 903/6, 817/2, 903/5, 811/4, 903/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   02.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
25.04.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz.nr 223/6, 223/4, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14, 222/15, 226 rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami   11.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.04.2017r. Andrzej Sromek    i Krystian Sosna Zbyszyce - dz. nr 13/1, 13/4, 41, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/11, 44/14, 44/19, 44/21,44/15, 65, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/2, 67/3, 68/3, 5 rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami   12.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.04.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1881, 1888, 1889/1, 1890/2, 1890/3, 1910/2, 3704 i 1902 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   18.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.05.2017r. Gmina Stary Sącz Moszczenica Niżna - dz. nr 9/5, 9/13, 9/14, 11, 12/8, 16/3, 17/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 23/4, 24, 27, 28/1, 29/1, 29/4, 30/2, 30/4, 34/5, 34/10, 35/10, 35/14, 35/23, 42/5, 48/5, 48/26, 50/7, 51, 53, 54, 68/1, 68/8, 68/10, 70/2, 73/7, 77/1, 77/2, 99/1, 79/2, 80/1, 87/11, 87/12, 87/13, 89/2, 89/4, 89/7, 89/8, 89/14, 89/15, 94/2, 94/4, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 113/1, 113/5, 113/8, 113/10, 114/2, 116/4, 116/5, 116/9, 117/2, 123/2, 124/3, 124/9, 124/10, 124/16, 124/18, 125/1, 126/1, 126/2, 127, 129, 130, 131/2, 131/3, 131/5, 133/8, 134/3, 134/5, 135, 136/2, 136/12, 137/1, 137/3, 137/8, 138/5, 138/8, 139/1, 140/2, 140/5, 141/1, 142/1, 143/1, 143/2, 143/3, 146, 151, 153, 154/8, 155, 189/3, 190/4, 190/5, 191/1, 192, 193/4, 193/9, 202/2, 202/5, 203/1, 203/2, 204, 205/7, 205/13, 207/9, 207/13, 211/1, 212/8, 212/10, 215/5, 215/6, 216/1, 217/5, 219/2, 219/3, 219/6, 219/8, 219/10, 219/11, 219/13, 220/2, 220/5, 220/10, 225/3, 227/6, 229/5, 229/8, 229/11, 230/1, 231/1, 239/2, 240/10, 243, 246/2, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 248, 250/1, 251/12, 251/13, 251/20, 251/21, 251/22, 272, 274, 275/1, 275/2, 276/2, 276/6, 300/3, 300/4, 301/4, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12, 301/22, 302/7, 306/13, 306/14, 308, 309/4, 309/5, 320/7, 378/11, 378/15, 379/5, 381/1, 382, 383/3, 442, 443, 446, 447/1, 447/2, 460/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

21.06.2017r. - zmiana kwalifikacji zgłoszonych robót - zgłoszenie dotyczy przyłącza kanalizacji sanitarnej (nie sieci) - przyjęte bez sprzeciwu

09.05.2017r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 255 budowa sieci oświetlenia terenu i sieć monitoringu przy szkole podstawowej   24.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.05.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Łącko - dz. nr 1526/12, 1526/13, 1522/1, 1583/6, 1582, 1581/1, 1581/3, 1579/1, 1579/2, 1564, 1569, 1562/9, 1568/1, 1562/8, 598, 1562/13, 1567, 1565/1 budowa sieci energetycznej   12.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
11.05.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Powroźnik - dz. nr 313 i 315 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w dn. 23.05.2017r. inwestor sprecyzował zgłoszenie. dot. budowy sieci

30.05.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

15.05.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 679/5, 680/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 690/2, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7                                   Świniarsko - dz. nr 69/1, 71/7, 71/10 i 696 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   04.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.05.2017r. Henryk Osowski Maszkowice - dz. nr 527/7 budowa sieci energetycznej   05.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
19.05.2017r. Gmina Grybów Krużlowa Niżna - dz. nr 96, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 273/1, 273/2, 273/3, 283/2, 283/3,283/4, 286, 287, 291/5, 291/7, 292, 364/1, 365/2, 365/3, 379/6, 383, 384, 385, 392, 670/1, 670/3 i 670/4, 274 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i hydrofornią   02.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
24.05.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Królowa Górna - dz. nr 369/5, 369/6, 369/9, 370/8 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   07.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
26.05.2017r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr 112, 1447/1, 936, 1416 rozbudowa sieci wodociągowej   12.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.05.2017r. Alicja i Bartosz Prochowscy Żeleźnikowa Mała - dz. nr 82/7 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

26.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

02.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 229/3, 197/6, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24, 197/2, 196, 194/8, 194/7, 194/9,193/1, 231, 191/2, 277, 232 rozbudowa sieci wodociągowej   05.02.2017r. - decyzja sprzeciwu
05.06.2017r. Danuta i Piotr Jagiełka Nowa Wieś - dz. nr 47/3 budowa budynku mieszkalnego   29.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.06.2017r. Gmina Łososina Dolna

Łososina Dolna - dz. nr 251/2, 252/7, 252/5, 253, 254/2, 255/1, 256, 257/9, 257/6, 257/4,258, 259/1, 259/2, 260/3, 260/1, 260/2, 260/4, 261/2, 261/1, 262, 263/5, 263/3, 263/1, 264, 265/1, 267/5, 267/6, 267/9, 266/1, 267/10, 268/1, 269/1, 272, 276/2, 271/5, 271/1, 271/4, 271/3, 293/3, 292/2, 292/7, 293/2, 293/4, 294/3, 295, 296, 311/7, 311/5, 311/4, 312/2, 312/1, 312/4, 312/5, 463/6, 463/4, 464, 465, 466/9, 466/7, 466/2, 466/4, 466/3

Witowice Górne - dz. nr 42/3, 41/4, 41/6, 42/16, 42/20, 42/18, 42/5, 42/14

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   27.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku Maszkowice - dz. nr 246/3, 248/6, 248/7, 249/4, 251/5, 251/11, 252/12,  252/13, 252/14, 254, 261/1, 263, 585/7 rozbudowa sieci wodociągowej   28.06.2017 – pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 140, 104/3, 108/10, 112/2, 108/3, 108/6 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   04.10.2017r. - decyzja sprzeciwu
09.06.2017r. Gmina Kamionka Wielka Jamnica - dz. nr 438/2, 399/2, 409/2, 409/3, 407/8, 407/6, 440/4, 440/3, 440/6, 441/2, 664/1.664/3, 664/4, 452/2 rozbudowa sieci wodociągowej   23.06.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 319, 299, 509/6, 508/1, 727, 506, 505/1, 504/1, 501, 500/9, 500/1, 499/13, 498/1, 496/1, 497/1 rozbudowa sieci wodociągowej  

w dn. 09.06.2017r.- inwestor sprecyzował zgłoszenie., dot. rozbudowy sieci wodociągowej

02.05.2017 – pismo nie wnoszące sprzeciwu

22.06.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Dolne - dz. nr 208, 187, 188, 207/10, 189, 207/9 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   11.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
26.06.2017r. Krzysztof Górski Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 414/2 budowa budynku mieszkalnego  

07.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

27.06.2017r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 778, 779/7, 779/9, 791, 800/1, 800/2, 801/1, 801/6, 801/7, 801/8, 801/11, 801/12, 802/2, 802/6, 802/7, 2935/4, 2935/8, 2935/9 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   05.07.2017 r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.06.2017r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 753, 754/10, 758, 759, 763, 764, 765, 766/3, 767, 768/3, 768/4, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 779/2, 780, 782, 800/3, 822/4, 823/3, 824/1, 826/7, 826/8, 827/1, 827/2, 828/1, 4269/3, 4297 rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej   01.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu
30.06.2017r. PBM Południe Tour sp. z o.o. Rytro - dz. nr 452/3 i 452/13 rozbudowa sieci oświetlenia terenu i rozbudowa sieci monitoringu   18.07.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu
30.06.2017r. Orange Polska S.A. Milik - dz. nr 109/408 budowa sieci telekomunikacyjnej   19.09.2017r.-decyzja sprzeciwu
06.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Wielogłowy - dz. nr 142/13, 144,  142/9, 142/8, 142/6, 142/4, 142/5, 142/2, 142/1, 141/3, 141/1, 141/3, 140, 136/1, 136/3, 136/6, 138, 136/5, 135/2, 137, 132/7, 133, 132/5, 132/3, 132/2, 132/10, 131/12, 131/7, 131/6, 131/13, 131/14, 131/3, 131/11, 313/9, 131/4, 221/1, 220, 232/9, 232/6, 145/4, 145/6, 219/7, 216/8, 216/9, 219/5, 219/6, 216/10, 215/6, 219/7, 215/5, 215/1, 214/7, 214/11, 219/8, 216/2, 216/1, 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10, 217/1, 217/2, 217/4, 216/6, 219/3, 216/8, 216/4, 214/5, 213/1, 212/11, 212/10, 212/9, 212/12, 212/16, 212/14, 212/15, 190, 207, 199/2, 199/1, 202/5, 202/4, 202/3, 202/2, 202/5, 208/1, 208/9, 208/10, 208/5, 208/8, 208/6, 208/1, 198/1, 198/2,206, 205/1, 205/2, 204, 201/4, 71, 160/7, 160/5, 160/4, 160/9, 160/8, 160/3, 159/19, 159/15, 159/18, 159/15, 159/17, 159/16, 159/14, 159/8, 201/2, 200, 187/1, 159/7, 159/6, 159/5, 159/2, 187/6, 159/1, 159/19, 158/2, 187/5, 187/4, 158/1, 156/1, 156/3, 187/2, 188, 189/8, 189/3, 189/1, 189/2, 160/10, 655/3, 655/2, 655/1, 655/4, 654/2, 656/5, 656/2, 353, 222, 223, 146, 239, 235/2, 355/6, 356/5,355/3, 356/11, 235/3, 235/4, 356/10, 356/12, 356/9, 354, 352, 356/8, 356/4, 235/3, 235/4, 236, 237/1, 237/6, 237/2, 234, 224/3, 224/2, 225/2, 225/1, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 181, 656/3, 180/1, 656/1, 180/2, 180/3, 185/1, 185/5, 185/4, 182, 185/2, 184, 302, 272/4, 331/14

Dąbrowa - dz. nr 93, 98, 99, 102/1, 94/12, 104/10, 104/12,  104/13, 104/3, 94/11, 105, 94/2, 94/10, 94/3, 107/4, 107/7, 108/7, 108/4, 108/8, 108/6, 151, 283, 96/2, 284, 289, 158/1, 158/4, 286, 285, 25/2, 150, 159, 93

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   04.10.2017r. - decyzja sprzeciwu
06.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chomranice - dz.nr 204, 205/2, 205/1, 206, 251, 431/1, 431/3, 231/2, 431/4, 213, 216/6, 261/1, 261/2, 261/11, 259/3, 258, 259/4, 259/2, 259/1, 254/6, 254/5, 254/3, 257, 256, 214, 212/4, 212/3, 212/5, 212/1, 217, 218/10, 218/8, 212/2, 438/2, 438/5, 216/1, 209/9, 209/5, 209/8, 209/7, 209/12, 209/4, 209/6, 209/3, 222, 218/1, 218/3, 218/7, 218/9, 219/3, 220, 252, 226/2, 226/3, 228/1, 226/2, 263/3, 264/2, 230, 231, 239, 240, 236/7, 242, 235, 244, 243, 245, 237, 236/7, 236/5, 236/6, 234, 233, 232/1, 236/1, 236/2, 236/4, 245, 241, 246/1, 248, 268/2, 268/1, 267, 266, 265, 264/1, 269, 271, 270/1, 272/2, 250, 350/1, 350/2, 350/3, 351/3, 351/4, 352/1, 341/2, 341/1, 341/2, 342, 231, 203/12, 203/8, 146/10, 59, 98, 146/9, 146/2, 146/5, 146/6, 146/3, 146/4, 97, 144/5, 144/4, 145/1, 144/3, 144/2, 143, 141, 140/2, 148/2, 151, 150/1, 154/4, 154/5, 155/1, 156, 146/7, 146/8, 142, 154/2, 147, 132/2, 133, 132/1, 131/12, 313/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/69, 131/7, 131/8, 131/9, 130/6, 130/4, 130/3, 130/2, 130/1, 126, 123, 122, 121/4, 342, 343, 344, 345/1, 345/4, 346,203/12, 326/6, 326/5, 326/4, 346, 347, 349, 361/5, 361/9, 361/8, 353, 354, 355/4, 356, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/10, 362, 422, 423/7, 423/6, 423/4, 423/3, 423/1, 424, 427, 428, 418/7, 418/6, 418/2, 418/5, 418/4, 417, 415/4, 415/1, 415/8, 415/7

Wola Marcinkowska - dz. nr 163, 8, 7, 65/4

budowa sieci kanalizacji sanitarnej   06.09.2017r.-decyzja sprzeciwu
14.07.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Tylicz - dz. nr 1111, 103, 118/3, 745 budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej   01.09.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
14.07.2017r. Krzysztof Oleksy Zbyszyce - dz. nr 128/8 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   02.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
14.07.2017r. Janusz Ziółkowski Podole-Górowa  - dz. nr 9/1 budowa budynku mieszkalnego   26.07.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
18.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Obidza - dz. nr 500, 502,  581, 512/3, 512/2, 395 budowa i przebudowa sieci energetycznej wraz z budową przył. i stacją transformatorową  

28.07.2017 r. - zmiana kwalifikacji:  zgłoszenie dotyczy przebudowy sieci i budowy przyłączy ze stacją transformatorową - przyjęte bez sprzeciwu 

18.07.2017r. Stanisława Wastag Mostki - dz. nr 324/1 przebudowa budynku mieszkalnego   04.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
25.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Krużlowa Niżna - dz. nr 382/1, 379/3, 379/4, 385, 379/6, 386/1, 392, 391, 384 budowa sieci energetycznej z przył.   16.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
27.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 239/3, 239/4, 239/6, 239/7, 239/8, 239/10, 239/18, 323/1 rozbudowa sieci wodociągowej   25.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
28.07.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Muszyna - dz. nr 1170, 1148/54, 1148/27 budowa i przebudowa sieci energetycznej nn   08.08.2017 r. - zmiana kwalifikacji:  zgłoszenie dotyczy przebudowy sieci  
28.07.2017r. Bernadeta Wielocha Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1068/1, 1102, 1112 przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego   10.08.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
28.07.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Krasne Potockie - dz. nr 111/1 rozbudowa sieci wodociągowej   31.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
     03.08.2017 Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 752, 776, 777, 2935/8, 2935/9 budowa rurociągu tłocznego   18.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
     04.08.2017 Gmina Grybów

Stara Wieś - dz. nr 2/4, 2/5, 3, 8/1, 9, 10/3, 13, 14/2, 14/3, 15/2, 15/3,, 15/4, 15/5, 16, 22, 23, 28, 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 34/1, 34/2, 35/1, 46, 49/2

Krużlowa Wyżna - dz. nr 36/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 50, 55, 60, 63, 64/2, 64/3, 65/1, 81, 82, 83, 84, 85/5, 85/6, 85/9, 85/10, 86/1,  97/3, 97/4, 98/1, 99/1, 99/2, 101, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 106, 107, 113, 114/1, 115/5, 115/6, 115/8, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/11, 117/13, 117/15, 117/17, 117/18, 119/2, 119/7, 120/2, 120/5, 121/3, 121/8, 122/1, 123, 124/1, 129/2, 131/1, 132, 134, 136, 137, 144/1, 145, 146, 149, 150/5, 176/1, 176/2, 181/2, 181/3, 181/5, 181/6, 182/1, 183, 185/2, 185/3, 186, 197/1, 197/2, 199, 200, 204/5, 204/6, 206, 207/1, 207/2, 208, 216/1, 217/1, 218, 223/2, 225/1, 225/8, 226, 227, 231/4, 231/5, 250/5, 253, 254, 255, 266, 267, 271, 278, 280, 289, 293, 294, 322/4, 348/1, 349/1, 349/10, 349/11, 362/1, 364/2, 364/3, 364/7, 364/8, 364/9, 364/10, 364/11,364/12, 364/13, 364/14, 364/16, 368/3, 368/4, 369, 371, 372/1, 372/2, 373, 401, 405, 406, 407, 408, 418/1, 418/2, 419, 899, 900/3, 900/4, 900/5, 901, 902, 903/1, 904/1,904/2, 904/3, 904/4, 904/5, 906, 922 i 923

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   18.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
     08.08.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 447, 448/1, 448/6, 452/2, 455, 459/3, 459/5, 460/3, 475/6, 475/8, 475/9, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/3, 479/5, 479/7, 479/9, 479/10, 479/12, 479/12,479/16, 480/1, 480/2, 480/3, 480/5, 480/6, 480/8, 480/9, 482/1, 482/5, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9, 483/10,  483/13, 483/14, 483/15, 483/18, 483/19, 486/3, 487/3, 487/5, 487/6, 487/9, 488/1, 488/7, 488/8, 488/12, 489/4, 489/5, 490/2, 490/6, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 492/1, 492/2, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/8, 494/7, 495/3, 495/5, 495/11, 497/1, 545, 547/1, 547/5, 547/6, 548/1, 548/2, 548/4, 549/2, 549/4, 598, 599/3, 599/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 683/3, 683/6, 684/2, 684/4, 687/4, 688/3, 688/4, 689/1, 689/7, 689/8, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7, 690/9, 691/7, 692, 745, 746, 752/2, 756, 757, 761, 765, 766, 768

Świniarsko - dz. nr 8, 39/3, 39/5, 40, 27, 57, 98, 1361/73, 1361/114

rozbudowa sieci wodociągowej   31.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
14.08.2017 Gmina  Nawojowa Nawojowa - dz. nr 153/1, 153/2, 153/4 rozbudowa sieci wodociągowej   25.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
16.08.2017 Spółka Wodociągowa w Cieniawie Cieniawa - dz.nr 478/3, 480/1, 481/1, 482, 494, 495, 503, 505/4, 508, 517, 519, 603 budowa sieci wodociągowej   22.08.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
18.08.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Szczawnik - dz. nr 279/5, 279/6, 299, 320/6, 320/7, 320/8 budowa sieci wodociągowej z przyłączami   19.09.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
28.08.2017r. Janusz Studziński Marcinkowice - dz. nr 341/6 i 343/4 przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego   07.09.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
30.08.2017r. Halina Szot Piwniczna - dz. nr 3562, 5356, 3302, 3303, 3553 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył.   23.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
31.08.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1361/1, 1362/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1361/8, 1361/9, 1361/10, 1361/11, 1361/12, 1361/13, 1361/14, 1361/15, 1361/16, 1361/17, 1361/18, 1361/19, 1361/20, 1361/21, 1361/22, 1361/23,  1361/24, 1361/25, 1361/26, 1361/27, 1361/28, 1361/29, 1361/30, 1361/31, 1361/32, 1361/33, 1361/34, 1361/35, 1361/36, 1361/37, 1361/38, 1361/39, 1361/40, 1361/41, 1361/42, 1361/43, 1361/44, 1361/45, 1361/46, 1361/47, 1361/48, 1361/49, 1361/50, 1361/51, 1361/52, 1361/53, 1361/54, 1361/55, 1361/56, 1361/57, 1361/58, 1361/59, 1361/60, 1361/61, 1361/62, 1363, 1361/64, 1361/65, 1361/66, 1361/67, 1361/68,1369/69, 1361/70, 1361/71, 1361/72, 1361/73, 1361/74, 1361/75, 1361/76, 1361/77, 1361/78, 1361/79, 1361/80, 1361/81, 1361/82, 1361/83, 1361/84, 1361/85, 1361/86, 1361/87, 1361/88, 1361/89, 1361/90, 1361/91, 1361/92, 1361/93, 1361/94, 1361/95, 1361/69, 1361/97, 1361/98, 1361/99, 1361/100, 1361/101, 1361/102, 1361/103, 1361/104, 1361/105, 1361/106, 1361/107, 1361/108, 1361/109, 1361/110, 1361/111, 1361/112, 1361/113, 1361/114, 1361/115, 1361/117, 1361/118, 1361/119, 1361/120, 141/2, 142/2, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami   18.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
01.09.2017r. Kopalnia surowców Skalnych Klęczany sp. z o.o. Klęczany - dz. nr 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/65, 57 rozbudowa wodociągu rozdzielczego   27.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
04.09.2017r. Naleśnictwo Piwniczna Milik - dz. nr 109/408 budowa sieci telekomunikacyjnej   05.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
12.09.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 598, 785/19, 785/18, 785/1, 785/17, 785/2, 785/16, 785/3, 785/15, 785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785/11, 785/7, 785/8, 785/10, 785/9 budowa wodociągu rozdzielczego   11.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
22.09.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Marcinkowice - dz. nr 103/1, 115, 116/2, 114/2, 117 rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami   09.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
25.09.2017r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 1092/6, 1094/2, 1101/3, 1106, 1110, 1111/1, 1111/2, 1112 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami - etap II   16.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
04.10.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Szczawnik - dz. nr 146/5, 269, 270, 271/3, 272/1, 273, 299 budowa sieci wodociągowej z przył.   17.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
05.10.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój,obręb Krynica-Wieś - dz. nr 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 526/6, 526/7, 559, 1730/2 budowa sieci wodociągowej   17.10.2017r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
09.10.2017r. Gmina Rytro Rytro - dz.nr 445/2, 470, 476/2, 476/1, 484, 483/3, 507/3, 486, 475, 487, 473, 1077/1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   19.10.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
18.10.2017r. Gmina Korzenna Trzycierz - dz.nr 57/5, 57/4, 66, 75, 76/5, 76/7, 219, 239/1, 84/2, 85, 90/2, 381, 91, 148, 147, 146/3, 146/6 rozbudowa sieci wodociągowej   08.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
18.10.2017r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz.nr 542, 520/6, 618/3, 618/7,618/8, 618/10, 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745, 746/1, 748/2, 748/4, 748/5, 750/2, 750/3, 750/5, 750/7, 750/8, 760, 761, 762, 773, 1351, 1373, 1378, 1379, 1972/1, 1972/5, 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1980, 1981/3, 1981/4, 1982/5, 1984/1, 1999 rozbudowa sieci wodociągowej wraz zhydrofornią i przyłączami   03.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.10.2017r. Gmina Podegrodzie Podegrodzie - dz.nr 579/34, 579/32, 676/3, 737/2, 741, 740/2, 740/1, 279/4, 733/2, 939/37, 750, 751, 752, 753, 754/3, 754/1, 939/86, 939/34, 939/31 rozbudowa sieci wodociagowej   29.11.2017r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.10.2017r. Gmina Podegrodzie

Stadła - dz. nr  93/1, 87/1, 92/6, 92/5, 92/3, 91/1, 90/1, 325/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 386/1, 385/1, 384/1, 383/1, 382/1, 381/1, 380/1

Brzezna - dz.nr 880, 878/8, 881/4, 881/18, 881/19, 879/27, 879/26, 879/8, 879/9, 879/21, 879/17

rozbudowa sieci wodociagowej   29.11.2017r. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
26.10.2017r. Ryszard Florek Złockie - dz. nr 9/3 budowa stacji transformatorowej z przył.   22.12.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
30.10.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 1037, 1036, 1035, 1034, 401, 400, 408/2, 399, 692, 755, 1692/7, 1692/6, 1692/3, 1684, 1683, 1681/1, 1682, 1677 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   15.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
30.10.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 840/5, 840/4, 840/3, 832/5, 832/4, 840/6, 840/1, 839, 324, 831, 712, 762/4, 823/2, 824, 828/2, 828/1, 841/3, 841/5, 841/2, 841/4, 1113/6, 1110, 1111/1, 1138, 1140/5, 1140/4, 1183/3, 1183/2, 1141, 1144, 1142/2, 1142/1, 1140/1, 1139/1, 1145/6, 1145/5, 1113/7, 1147, 1182, 1184/3, 1183/4, 1185/1, 1184/1, 1187, 1188, 1169/1,1191/15, 1191/1, 1186/1, 405/1, 1150, 1145/4, 1146, 1148, 1189, 1190/4, 1436/1, 1439/6, 1439/10, 1438/2, 1440/1, 1436/3, 1399/7, 1400, 1394,1382, 1384/5, 1384/3, 1384/4, 1366/11, 1366/7, 1366/3, 1334, 1366/10, 1335/5, 1335/8, 1335/7, 1335/1, 1384/2, 1378/1, 1376/1, 1376/2, 1376/3, 1365, 1804, 1362/2, 1362/3, 1362/4, 1332, 1333/7, 1333/8, 1333/9, 1333/5, 1333/4, 1333/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   15.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
31.10.2017r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Klęczany - dz.nr 100/1 i 99 rozbudowa sieci wodociagowej   16.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.11.2017r. Renata Lis Tęgoborze - dz. nr 52, 11 budowa odcinka sieci wodociągowej   11.01.2018 r. - decyzja sprzeciwu  
08.11.2017r. Grzegorz Łazarz Jasienna - dz. nr 205, 249, 188, 186, 187 budowa sieci energetycznej  

w dniu 24.11.2017r.,inwestor sprecyzował zgłoszenie - zgłoszenie dotyczy budowy sieci (nie przebudowy)

29.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

 
09.11.2017r. Gmina Grybów Ptaszkowa - dz. nr 825/5, 894/1, 895, 1638/4, 1638/5 budowa sieci oświetlenia tras biegowych wraz z siecią hydrantową naśnieżania   19.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
13.11.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Krynica-Zdrój - dz. nr 1421/2, 1421/1, 1423, 1420/1, 1424/1, 1404/1, 1403/1 budowa stacji transformatorowej z przył.   27.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
15.11.2017r. Gmina Łososina Dolna

Bilsko - dz. nr 109, 151/7, 151/8, 151/12, 151/13, 151/14, 152/3, 153/1, 153/9, 155/1, 155/2, 156, 163/1, 163/3, 185/1, 186/1, 190/14, 190/15, 190/16, 192/1, 192/2, 194, 195, 196, 197/3, 197/4, 198, 199, 200, 218, 219, 220, 247, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 257

Łososina Dolna - dz. nr 38, 45/2, 45/10, 45/16, 48/2, 48/3, 48/4, 48/7, 49/3, 56/1, 56/2, 58, 59/9, 59/11, 59/13, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 63/4, 63/6, 64, 65/1, 65/2, 106/1, 147, 149/4, 156/2, 158/4, 159/2, 159/4, 160/1, 163, 164/2, 164/3, 165/3, 183, 188, 190, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193/1, 193/2, 193/5, 193/6, 194/3, 194/4, 194/5, 196/2, 196/5, 197/1, 197/2, 197/3, 200, 202/1, 202/2, 203/2, 204, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 227/1, 229/1, 229/6, 230/6, 230/7, 326, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 327/9, 342, 343/2, 343/3, 343/4

Łyvzanka - dz. nr 263/6, 263/7, 263/8, 263/10, 263/13, 263/14, 263/15, 264/1, 264/2, 265/2

Rąbkowa - dz. nr 74/4, 74/6, 74/7, 75/7, 75/9, 75/12, 75/13, 77/2, 77/4, 77/5, 78/9, 82/9, 82/10, 82/11, 156/6, 163/1, 163/7, 164/1, 164/2, 166/1

Skrzętla Rojówka - dz. nr 153/1, 153/7, 153/9, 176, 197/1, 197/2, 270, 271/2, 272, 276/3, 276/6, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 289, 290/1,290/5, 290/6, 290/11, 290/13, 290/16, 295, 296, 300

Świdnik - dz. nr 9/4, 75, 155, 178/4, 197/1, 199/6, 201/3, 201/4, 204/13, 204/14, 209/5, 249/1, 252

Tabaszowa - dz. nr 17, 48/2, 49/5, 49/6, 50, 76, 86/3, 88, 89, 113/1, 113/2, 114/1, 123, 124, 125/6, 126/1, 126/2, 126/3, 127, 138/12, 138/13, 138/16, 138/18, 138/23, 139, 143, 144/3, 144/4, 145, 152/3, 152/5, 153, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 201/6, 201/7

Tęgoborze - dz. nr 56/2, 63, 64, 68, 74, 75/1, 76/4, 81, 105/1, 105/8, 105/14, 105/11, 108/1, 108/6, 109, 110, 111/2, 113/8, 113/27, 140/12,140/13, 140/14, 141/1, 144, 150/3, 158/4, 158/5, 158/6,158/7, 158/9, 158/10, 158/13, 158/15, 158/16, 159, 160/1,160/2, 162/1162/2, 164, 168,191/7, 191/7, 191/9, 191/10, 191/11,192/5, 193, 195/1,276,272/11, 277/1, 277/2,277/3, 278, 279, 321/10, 321/11, 321/14, 321/26,321/27, 321/28, 321/29, 325, 326/6, 326/7, 326/7, 326/8, 326/9, 326/10, 326/11, 326/26, 326/27, 326/35, 326/36, 326/37, 327, 333/7, 333/10, 333/10, 333/11, 333/12, 333/14, 333/16, 333/17, 333/21, 359/1, 422/1, 422/2, 422/6, 422/7

Zawadka - dz. nr 46, 59, 60, 61/3, 61/6, 61/7, 62, 63, 64, 65/1, 65/3, 66, 70, 71, 72, 74/1, 74/3, 124/14, 127/2, 128, 133/1, 133/15, 133/16, 133/17, 150/3, 151, 152/1

Znamirowice - dz. nr 12/1, 12/2, 12/3, 20/7, 20/17, 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 21/7, 25/8, 25/12, 26/2, 30/1, 32/1, 34, 42/2, 42/8, 42/41, 42/72, 46/6, 53, 54, 55, 76/1, 76/2, 76/3, 77, 97/1, 114/1, 119

rozbudowa sieci wodociągowej   05.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
16.11.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Mszalnica - dz. nr 1338/1, 1277, 1470, 1471, 1478,1477, 1476, 1358/6, 1357, 1255/1, 1259, 1258/1, 1261, 1263/1, 1239/1, 1237, 1234/2, 1253, 1257 budowa sieci energetycznej   30.11.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
17.11.2017r. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój Piwniczna - dz. nr 2599 i 2612 budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   12.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
22.11.2017r. Miasto Grybów Grybów - obr. 1 dz. nr 29/1 budowa sieci oświetlenia ulicznego   16.02.2018r.-decyzja sprzeciwu  
27.11.2017r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna - dz. nr 864, 1211 budowa sieci wodociągowej   27.12.2017 r. - decyzja sprzeciwu  
01.12.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 82, 138/4, 138/5, 138/6, 139/2, 139/9, 139/10, 139/11, 139/15, 139/16, 139/20, 139/21, 139/23, 139/24, 139/25, 139/26, 139/27, 139/29 rozbudowawodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej   15.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.12.2017r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 910/3 budowa sieci elekrtoenergetycznej oraz demontaż odcinka istniejącej sieci elektronergetycznej   27.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.12.2017r. Tauron Dystrybucja S.A.

Jazowsko - dz. nr 738/1

budowa sieci elektroenergetycznej oraz remont sieci i przyłącza energetycznego   27.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
08.12.2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Niskowa - dz. nr 27 i 28/2 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   19.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
15.12.2017r. Gmina Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem - dz. nr 343, 392, 393/1, 393/3, 396/1, 396/2, 399 budowa sieci kanalizacji deszczowej   15.01.2018 r. - zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
18.12.2017r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Muszyna - dz. nr 864, 1211/1 budowa sieci wodociagowej   27.12.2017 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
19.12.2017r. Gmina Łososina Dolna Tęgoborze - dz. nr 52, 11 budowa sieci wodociagowej   05.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.12.2017r. Józef Sęk Stary Sącz - dz.nr 3156/5, 3158/5 budowa budynku mieszkalnego   15.02.2018 r. -  decyzja sprzeciwu  
20.12.2017r. Tauron Dystrybucja S.A. Binczarowa - dz.nr 237, 292/4, 292/5 budowa sieci energetycznej nn   01.03.2018r. - decyzja sprzeciwu  
28.12.2017r. Spółka Wodociągowa "Mystków 2" Mystków - dz. nr 574/9, 574/12, 574/13, 574/14, 575/1, 574/7, 578, 579/2, 579/3, 580, 581/15, 590, 591, 594, 595, 626/1, 626/2, 632/1, 632/5, 643, 645, 660, 676/7, 676/9, 676/10, 676/13, 676/19, 676/20, 676/21, 680, 855/1, 933/1, 949/2, 949/5 rozbudowa wodociagu rozdzielczego   30.01.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
02.01.2018r. Gmina Krynica-Zdrój Mochnaczka Niżna - dz.nr 380/3, 380/1, 380/2, 379, 374, 373, 170/1, 536, 372/1, 372/3, 372/2, 367/1, 366/2, 366/1, 159/2 budowa sieci elektroenergetycznej   01.03.2018 r. - decyzja sprzeciwu  
23.01.2018r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2819/1, 5620 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
26.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 479/5, 456, 489/8, 489/7 budowa wodociągu rozdzielczego  

01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu

 
30.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Biczyce Górne - dz. nr 158/3, 156, 155, 140, 98, 97, 157/1, 154, 153/4, 153/3, 152/2, 152/1, 151, 148/3, 149, 95, 93, 92, 147/12, 147/10, 147/3, 146, 91/1, 91/3, 143, 142, 141/1, 141/4, 141/3

Trzetrzewina - dz. nr 1008, 214, 153, 196, 733/1, 733/2, 194/10, 194/7, 194/6, 194/3,195/4, 195/3, 194/1, 193/13193/11, 193/9, 194/9, 211, 205, 213/1, 1017/18, 1017/9, 1017/7, 1017/6, 1017/5, 1017/4, 1017/3, 1017/2, 202/2, 210/7, 210/8, 203, 190/3, 191/1, 190/2, 190/1, 189, 1017/16, 1017/17, 1017/15, 1017/14, 1017/13, 1017/1, 210/6, 200/1, 187, 186/2, 186/1, 185/1, 185/5, 185/12, 1017/12, 1017/11, 209/14, 208, 210/5, 199, 197/18, 197/19, 197/17, 197/16, 197/12, 197/13, 197/11, 197/21, 197/10, 197/20, 197/22, 182/6, 182/1, 182/2, 180, 169, 168

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa strefowej przepompowni ścieków wraz z jej zalicznikowym zasilaniem energetycznym   14.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
31.01.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1361/73, 1361/116, 1361/118, 1361/130 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przepompownią ścieków   01.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
07.02.2018r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1631/9, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/7, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1631/1, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4 budowa sieci kanalizacji sanitarnej      
12.02.2018r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 975, 976, 980, 981, 985/3 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami   19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
12.02.2018r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 481/2, 482/1, 484/1, 485/5, 485/6, 485/7 rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami   19.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
13.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielopole - dz. nr 229/3, 196, 197/6, 197/2, 197/7, 203/18, 203/19, 203/20, 203/21, 203/23, 203/24 rozbudowa sieci wodociągowej   28.02.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
16.02.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej  w Łącku

Łącko - dz. nr 579

budowa sieci wodociągowej   12.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
23.02.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.

Wronowice - dz. nr 27

Żbikowice - dz. nr 105, 104

Łyczanka - dz.nr 33/1, 34/1, 34/2

budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej   15.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
23.02.2018r. Stanisław Bobowski Tropie - dz.nr 335/9 rozbudowa budynku mieszkalnego   08.03.2018r. - decyzja sprzeciwu  
27.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Naściszowa - dz. nr 100/3, 99/1, 77, 67/10, 67/9, 67/8, 67/6, 67/4, 66, 64, 62, 61, 60, 67/11, 67/12 budowa sieci wodociagowej   26.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
28.02.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wola Marcinkowska - dz. nr 89/2, 84 rozbudowa sieci wodociągowej   29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wnisieniu sprzeciwu  
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr 823/5, 823/4, 921/3,  826/16, 826/5, 921/5 budowa sieci elektroenergetycznej n.n.   19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
02.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Mystków - dz. nr  823/5, 823/4, 921/3, 826/16, 826/5, 823/6, 921/5 budowa sieci energetycznej kablowej n.n.   19.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
05.03.2018r. Edward Stelmach Bogusza - dz. nr 434/6 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   20.03.2018r. -  dzecyzja sprzeciwu  
09.03.2018r. Gmina Grybów Ptaszkowa - dz. nr 360/2, 359/6, 359/7, 359/5, 358, 357/1, 357/2, 356, 353/3, 353/1 rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami   14.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
12.03.2018r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1312/11, 1312/17, 1312/19, 1829/1, 2075, 2076, 2102/1, 2103/3, 2103/5, 2104/3, 2104/5, 2109/2, 2105/1, 2105/2, 2107, 2108, 2156/1 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   30.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 319 budowa sieci kanalizacji deszczowej   29.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
12.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 432/8, 432/25, 432/44, 460/3

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścików   27.03.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
20.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 75/1, 79, 83, 82, 117, 124 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n.      
26.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 556, 553/3, 553/2, 553/1, 548/2, 539, 538/3 budowa sieci elektroenergetycznej  n.n.   09.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
27.03.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa - dz. nr 266/1, 266/6, 277/1, 319/1, 276, 272, 68, 181/2 rozbudowa sieci wodociagowej   13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
29.03.2018r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 36/32, 36/57, 38/7, 39/6, 44/6, 45/6, 47/5, 48/5, 51/3, 52/3, 97/2, 245/6, 246, 248/2, 250/4, 251/2, 253/2, 255/6,256/5, 257/5, 258/8, 1161, 3927/4 budowa sieci wodociagowej      
29.03.2018r. Tauron Dystrybucja S.A. Nawojowa - dz. nr 269/16, 269/17, 269/18, 269/25, 269/7 budowa sieci elektroenergetycznej n.n.      
30.03.2018r. Gmina Chełmiec Chełmiec - dz. nr 299, 319, 372 budowa sieci kanalizacji sanitarnej   13.04.2018 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
04.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Piątkowa -dz. nr 822, 823/2, 823/1, 815 budowa kanalizacji snitarnej      
04.04.2018r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - dz.nr 445/29, 445/28, 449/7, 448, 422/3, 423 rozbudowa wodociagu rozdzielczego      
06.04.2018r. Gmina Stary Sącz Moszczenica Niżna - dz. nr 379/5, 379/7, 379/13 budowa sieci kanalizacji sanitarnej      
06.04.2018r. Małgorzata Górszsczyk Wola Kurowska - dz.nr 317 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego      
13.04.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

 

Wielogłowy - dz. nr 590/14, 593/5, 594/1, 594/2, 594/3, 595/1, 651/5, 651/6

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej      

 

 

data publikacji: 2018-04-17 | 10:34
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 | 10:34