Kontakt

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18 41-41-600
Fax: 18 41-41-700

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Godziny pracy Kasy
(ul.Jagiellońska 33 oraz Strzelecka 1):

Poniedziałek: 8.00 - 15.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.00

Godziny pracy 
Dziennika Podawczego 

przy ul. Strzeleckiej 1 

Poniedziałek:      8.00 - 15.45
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.15


Wydział Geodezji
tel. 18 41-41-800
Wydział Budownictwa
tel. 18 41-41-891

ul. Strzelecka 1

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jagiellońska 33

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek: 8.00 - 15.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.00


Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel.: 18 41-41-854

Wydział Rozwoju
tel.18 41-41-774
fundusze.nowosadecki.pl

ul. Kościuszki 3

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30


Informacja o Starostwie:  800 10 90 10 (infolina bezpłatna)

E-mail (w sprawach skarg i wniosków oraz pism o charakterze urzędowym proszę korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP):
powiat@nowosadecki.pl

Formularz kontaktowy

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP: 
/starostwons/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP [link]

Kontakt z dowolnym pracownikiem:
Książka Adresowa


Powiat Nowosądecki
NIP: 734-35-44-080
REGON: 491893180
Podstawowy rachunek bankowy powiatu nowosądeckiego od 1 lipca 2019 r. 
22 1050 1722 1000 0090 3190 0989

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
NIP:  734-26-15-932
REGON: 491893300


Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

w ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz od dnia 01 lipca 2019r.:
 

 • opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy
  (opłaty za dowody rejestracyjne., tablice rej., prawo jazdy, itp.)
  nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 

 • opłaty geodezyjne dotyczące powiatu ziemskiego
  (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.)
  nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 

 • dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego
  (wpłaty za czynsz, najem, zapłata faktur)
  nr 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284

 

 • rachunek pozostałych dochodów
  (opłata skarbowa, itp.)
  nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

 

 • opłaty geodezyjne dotyczące powiatu grodzkiego
  (opłaty za np. wypisy i wyrysy z rejestru gruntu, mapy, itp.)
  nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342

 

 • dochody Skarbu Państwa
  (wpłaty za np. użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę, najem, itp.)
  nr 86 1050 1722 1000 0090 3190 1292

 

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:

opłata skarbowa - wyrejestrowanie pojazdu, pełnomocnictwo, zaświadczenie, opłata za wydanie pozwolenia za budowę
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz  nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-14 | 09:06
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-18 | 08:07