Rejestry, ewidencje i archiwa

 1. Akta Osobowe,
 2. Archiwum Zakładowe,
 3. Ewidencja gruntów i budynków,
 4. Ewidencja zgromadzonych dokumentów geologicznych,
 5. Książka kontroli zewnętrznej,
 6. Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
 7. Publicznie dostępny wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 8. Rejestr ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 9. Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Powiatu Nowosądeckiego,
 10. Rejestr kancelaryjny - elektroniczna ewidencja obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu,
 11. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców,
 12. Rejestr pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty Nowosądeckiego,
 13. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 14. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 15. Rejestr skarg i wniosków,
 16. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 17. Rejestr stacji kontroli pojazdu,
 18. Rejestr stowarzyszeń kultury fizycznej,
 19. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów terenów, na których występują ruchy masowe
 20. Rejestr uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego,
 21. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
 22. Rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty Nowosądeckiego,
 23. Rejestr wniosków i opinii Komisji Radny Powiatu Nowosądeckiego,
 24. Rejestr wydanych zezwoleń na nabicie nowych numerów nadwozia, podwozia, ramy,
 25. Rejestr zamówień publicznych, rejestr odwołań,
 26. Rejestr Zarządzeń Starosty Nowosądeckiego,
 27. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 28. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych,
 29. Ewidencja zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:02
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-09 | 10:54