Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 29 ustawy)

• Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 30 ustawy)

• Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, masz prawo, po wykazaniu interesu faktycznego, wystąpić do nas z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
• To prawo przysługuje również twojemu przedstawicielowi ustawowemu. Wykazanie interesu faktycznego wymaga podania konkretnej potrzeby skorzystania z naszych usług (np. załatwienie sprawy  w Wydziale Komunikacji i Transportu ).

Składając wniosek o zapewnienie dostępności należy:

  1. podać dane kontaktowe osoby składającej wniosek;
  2. wskazać bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;
  3. wskazać sposób kontaktu z osobą składającą wniosek;
  4. wskazać preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 
Wzór wniosku można pobrać w sekcji Załączniki

Pliki do pobrania

data publikacji: 2022-02-21 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 2022-02-21 | 12:06