Punkty pomocy prawnej i obywatelskiej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

oraz NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Od dnia 13 września 2021 r. zostały otwarte punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
600 401 420 w godzinach od 8.00 do 15.00
lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/małopolskie/nowosądecki 

 

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych; lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postanowieniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym; związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • nieodpłatną mediację.

 

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Lokalizacja punktów:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19,

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15,

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 

 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego  1,

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 9.00 - 17.00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej - Zdroju, ul. Bolesława Chrobrego 2,

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

 

Umawianie wizyt pod nr: 600 401 420
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00

 

Osoba zainteresowana skorzystaniem z nieodpłatnych porad dokonuje wcześniejszego ZAPISU
na wizytę
 w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu: 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00.

1. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową (potwierdzoną orzeczeniem lekarskim) nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania.
W takim przypadku należy skontaktować się z koordynatorem nieodpłatnej pomocy prawnej
i obywatelskiej pod numerem telefonu: 600 401 420.

2. Osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz.U.z 2017 poz 1824), nieodpłatna pomoc prawna lub obywatelska zostanie udzielona w sposób umożliwiający porozumiewanie się osoby chcącej skorzystać z porady w ustalonym uprzednio miejscu i terminie. W tym celu należy zgłosić chęć skorzystania z porady wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: pp@nowosadecki.pl.

 

Pliki do pobrania

 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 • INFORMACJA - WAŻNE!!!
 • Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-05-14 | 13:55
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-21 | 14:11