Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 04.06.2022 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż do godz. 20:00 dnia 04.06.2022 r.  w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 70%

Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3-stopniowej).

 W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

wstecz
data publikacji: 2022-06-04
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-04 | 11:57