Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 07.06.2022 r.

      IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje,                   iż od godz. 15:00 dnia 07.06.2021 r. do godz. 01:00 dnia 08.06.2021 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.                                                                                                                                                                                                                 Prawdopodobieństwo: 70 %                                                                                                                                                                                                                                                         Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)                                                                                                                                                                                                                           W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

 
 

 

 

wstecz
data publikacji: 2022-06-07
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-07 | 15:06