Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 08.06.2022 r.

       IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 07:30 do godz. 22:00 dnia 08.06.2022 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.  Prawdopodobieństwo: 70 %                                                                                                                                                                                                                                                                Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)                                                                                                                                                                                                                                   W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

 

 

wstecz
data publikacji: 2022-06-08
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-08 | 08:52