Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 09.06.2022 r.

       IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 r. do godz. 04:00 dnia 10.06.2022 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo: 85%

Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3-stopniowej).

       W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

wstecz
data publikacji: 2022-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 | 13:44