Prognozowane zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza na dzień - 30.11.2023

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 30.11.2023 r.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry
i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową i ozdrowieńcy powinni podjąć następujące środki ostrożności:

·                 ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

·                 unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

·                 włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

·                 ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

·                 osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

·                 śledzić informacje o aktualnych zanieczyszczeniach powietrza na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

·                 do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

·                 zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

·                 podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem,

·                 ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić rutynowe kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C) za pomocą analizatora spalin w pojazdach napędzanych silnikiem niskoprężnym (benzynowym) oraz dymomierza w pojazdach napędzanych silnikiem wysokoprężnym (diesla).

 

wstecz
data publikacji: 2023-11-30
data ostatniej modyfikacji: 2023-11-30 | 08:38