Regulamin Pracy

  • Zarządzenie Nr 33/19 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

  • Zarządzenie Nr 5/08 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

  • Zarządzenie Nr 32/05 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/99 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

  • Zarządzenie Nr 6/04 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

  • Zarządzenie Nr 26/99 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

  • Zarządzenie Nr 23/99 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

  • Zarządzenie Nr 5/99 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:16
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 | 14:36