Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Powiatu Nowosądeckiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-02-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-02-24 | 12:13