Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, których realizację w 2012 r. wspiera Powiat Nowosądecki

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-12-20
data ostatniej modyfikacji: 2011-12-20 | 13:36