Programy, granty, konkursy

Lista podmiotów, którym przyznano dotację po otwartym konkursie ofert w 2012 r. z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodow

Lista podmiotów, którym przyznano dotację po otwartym konkursie ofert w 2012 r. z  zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-02-02
data ostatniej modyfikacji: 2012-02-06 | 10:08