Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert/rozstrzygnięcie konkursu

ogłoszenia II Naboru w otwartym konkursie ofert pn. „Kocham Sądeckie” - EDYCJA 2022 na realizację zadań publicznych.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30 | 13:33