Programy, granty, konkursy

Tryb pozakonkursowy „Mały Grant”, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Kosnowej ...

30 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa oferenta:
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Kosnowej

Nazwa zadania:
„Piknik rodzinny z produktami lokalnymi w Woli Kosnowej”

Termin realizacji zadania publicznego:
11.07.2022 r. - 11.08.2022 r. 

Data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
28.06.2022 r.

Status oferty:
Dotacja przyznana

Wnioskowana kwota dotacji:
5 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji:
4.000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:
Uwagi do oferty należy zgłaszać do dnia: 7 lipca 2022 r.
(liczy się data wpływu uwag do Starostwa, a nie data nadania)
Poniżej formularz zgłaszania uwag.
https://www.nowosadecki.pl/edc_media/Structure/Item-33701/File1/Formularz-uwag-maly-grant.doc
https://www.nowosadecki.pl/edc_media/Structure/Item-33701/File2/Formularz-uwag-maly-grant.pdf

Poczta:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Dziennik Podawczy, budynek przy ul. Jagiellońskiej 33
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa wydziału: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kontakt: 18 41-41-813
e-mail: mskwarka@nowosadecki.pl 
Poniżej scan oferty. 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30 | 14:10