Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert / rozstrzygnięcie konkursu

na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2024

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-10-25
data ostatniej modyfikacji: 2023-11-29 | 14:41