Programy, granty, konkursy

Tryb pozakonkursowy Koło Gospodyń Wiejskich Moja Wola Kurowska - MAŁY GRANT edycja 2024

18.04.2024r.

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa oferenta:
Koło Gospodyń Wiejskich Moja Wola Kurowska 

Nazwa zadania:
„Z prądem Dunajca – turystycznie i historycznie … ale inaczej – organizacja wycieczki dla grupy 40 seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego” 

Termin realizacji zadania publicznego:
od 20.05.2024 r. do 30.06.2024 r.

Data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
15.04.2024 r.

Status oferty:
Dotacja przyznana – 4 000 zł 

Wnioskowana kwota dotacji:
5 550 zł

Termin i forma zgłaszania uwag:
Uwagi do oferty należy zgłaszać: od 18 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia (włącznie) 2024 r.
(liczy się data wpływu uwag do Starostwa, a nie data nadania)
Poniżej formularz zgłaszania uwag.

Poczta:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz


Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Dziennik Podawczy, budynek przy ul. Jagiellońskiej 33
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30


Podmiot odpowiedzialny za realizację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa wydziału: Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych 
Kontakt: 18 41-41-832
e-mail: imajerski@nowosadecki.pl
 
Poniżej skan oferty.

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-04-18
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-18 | 11:24
planowana data dezaktywacji: 2024-04-27