Programy, granty, konkursy

Tryb pozakonkursowy Koło Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu- Połączone Lachowską Tradycją - MAŁY GRANT edycja 2024

18.04.2024r.

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa oferenta:
Koło Gospodyń Wiejskich w Podegrodziu – Połączone Lachowską Tradycją

Nazwa zadania:
Lachowski Dzień Rodziny

Termin realizacji zadania publicznego:
30.05.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

Data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
16.04.2024 r.

Status oferty:
Dotacja przyznana

Wnioskowana kwota dotacji:
5 750,- zł

Dotacja przyznana:
4 000,- zł

Termin i forma zgłaszania uwag:
Uwagi do oferty należy zgłaszać :

od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r.
(liczy się data wpływu uwag do Starostwa, a nie data nadania)
Poniżej formularz do zgłaszania uwag.

Poczta:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Dziennik Podawczy, budynek przy ul. Jagiellońskiej 33
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30

Podmiot odpowiedzialny za realizację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa wydziału Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kontakt: 18 41-41-830
e-mail: annmordarska@nowosadecki.pl


Poniżej skan oferty.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-04-18
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-18 | 11:32
planowana data dezaktywacji: 2024-04-27