Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Nowosądeckiego położona w obrębie Podrzecze, gmina Podegrodzie, objęta księgą wieczystą Nr NS1S/00022267/2 oznaczona jako działka ewidencyjna nr 38/1 o pow. 0,0609 ha,

Opis nieruchomości:

Działka 38/1 obr. Podrzecze położona jest przy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza, w terenie płaskim. Jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta dziką zielenią. Na terenie działki, w części środkowej,
usytuowane są 2 wirowe słupy betonowe: słup rozgałęźny linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV i słup odłącznikowy z zejściem kablowym. W bliskim otoczeniu: duży zwarty kompleks terenów usługowo – produkcyjnych, częściowo zabudowany obiektami produkcyjno – usługowymi i magazynowo – handlowymi oraz kompleks terenów zabudowanych obiektami różnego rodzaju działalności gospodarczej i tereny niezabudowane, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny – czworokątny.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z uchwałą NR 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, działka 38/1 obr. Podrzecze znajduje się częściowo w terenach zabudowy usługowej o symbolu U2 oraz częściowo w terenach komunikacji o symbolu KDZ2

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-17
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-17 | 10:58
planowana data dezaktywacji: 2024-03-04