Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Obrazek o nazwie: 472607373.png
geoportal

Oznaczenie nieruchomości:  
Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00093921/3, oznaczone jako działki ewid. nr 177/17 o pow. 0,10ha, nr 177/27 o pow. 0,12ha i 177/28 o pow. 0,12 ha. Działki sprzedawane są odrębnie. Powyższe działki sprzedawane są z udziałami Powiatu Nowosądeckiego po 60/2795 cz. nieruchomości obejmującej drogi wewnętrzne nieurządzone, oznaczonej jako działki nr 177/82, 177/83, 177/84, 177/85 i nr 177/86 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00128716/8.

Opis nieruchomości:
Działki z atrakcyjną lokalizacją. Położone w Kotlinie Sądeckiej,  niedaleko drogi powiatowej relacji Nowy Sącz – Limanowa, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Działki są niezabudowane o regularnym kształcie.  W bliskim otoczeniu zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (docelowo około 70 budynków mieszkalnych), szkoły podstawowa i średnia, nowa hala sportowa ze strzelnicą, budynek dworu. Posiadają dostęp do drogi gminnej wydzielonymi, nieurządzonymi drogami wewnętrznymi. 
Działka 177/17 położona jest wewnątrz kompleksu działek budowlanych, przy drogach wewnętrznych, na stoku o niewielkim spadku o ekspozycji północnej i północno – zachodniej, powierzchnia terenu bez widocznych deniwelacji. Ma kształt sześcioboku. Użytkowana rolniczo. Nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest drogami wewnętrznymi. 
Działki 177/27 i 177/28 położone są wewnątrz kompleksu działek budowlanych, przy drodze wewnętrznej w południowo – wschodniej części kompleksu. Od strony północnej działek wydzielona jest wewnętrzna droga dojazdowa z ciągiem pieszym. Działki mają kształt prostokąta. Użytkowane rolniczo. Nie posiadają bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest drogami wewnętrznymi. 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-18
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 | 12:32
planowana data dezaktywacji: 2024-03-04