Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości:  

 Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00093921/3, oznaczone jako działki ewid. nr 177/29 o pow. 0,12ha, nr 177/30 o pow. 0,12ha i 177/32 o pow. 0,11 ha. Działki sprzedawane są odrębnie.
Powyższe działki sprzedawane są z udziałami Powiatu Nowosądeckiego po 60/2795 cz. nieruchomości obejmującej drogi wewnętrzne nieurządzone, oznaczonej jako działki nr 177/82, 177/83, 177/84, 177/85 i nr 177/86 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00128716/8.

Opis nieruchomości:

Działki z atrakcyjną lokalizacją. Położone w Kotlinie Sądeckiej,  niedaleko drogi powiatowej relacji Nowy Sącz – Limanowa, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Działki są niezabudowane o regularnym kształcie.  W bliskim otoczeniu zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (docelowo około 70 budynków mieszkalnych), szkoły podstawowa i średnia, nowa hala sportowa ze strzelnicą, budynek dworu. Posiadają dostęp do drogi gminnej wydzielonymi, nieurządzonymi drogami wewnętrznymi. Działki 177/29 i 177/30 położone są wewnątrz kompleksu działek budowlanych, przy drodze wewnętrznej w południowo – wschodniej części kompleksu. Od strony północnej działek wydzielona jest wewnętrzna droga dojazdowa z ciągiem pieszym. Działka 177/29 ma kształt prostokąta, działka 177/30 ma kształt pięciokąta. Użytkowane rolniczo. Nie posiadają bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest drogami wewnętrznymi. Działka 177/32 położona jest na obrzeżu kompleksu działek budowlanych, z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej, na stoku o niewielkim spadku o ekspozycji północnej i północno – zachodniej, powierzchnia terenu bez widocznych deniwelacji. Ma kształt litery L. Użytkowana rolniczo z pojedynczymi bardzo młodymi samosiejkami drzew liściastych. Posiada dostęp do  energetycznej i kanalizacji sanitarnej. Działka  użytkowana rolniczo.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-18
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 | 12:34
planowana data dezaktywacji: 2024-03-04