Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości:  

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego położone w obrębie Marcinkowice, gmina Chełmiec, obj. księgą wieczystą Nr NS1S/00093921/3, oznaczone jako działki ewid. nr 177/67 o pow. 0,14ha, nr 177/68 o pow. 0,14ha i 177/69 o pow. 0,13 ha. Działki sprzedawane są odrębnie.
Powyższe działki sprzedawane są z udziałami Powiatu Nowosądeckiego po 60/2795 cz. nieruchomości obejmującej drogi wewnętrzne nieurządzone, oznaczonej jako działki nr 177/82, 177/83, 177/84, 177/85 i nr 177/86 o łącznej powierzchni 1,17 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00128716/8.

Opis nieruchomości:

Działki z atrakcyjną lokalizacją. Położone w Kotlinie Sądeckiej,  niedaleko drogi powiatowej relacji Nowy Sącz – Limanowa, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej. Działki są niezabudowane o regularnym kształcie.  W bliskim otoczeniu zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (docelowo około 70 budynków mieszkalnych), szkoły podstawowa i średnia, nowa hala sportowa ze strzelnicą, budynek dworu. Posiadają dostęp do drogi gminnej wydzielonymi, nieurządzonymi drogami wewnętrznymi. 
Działki 177/67, 177/68 i 177/69 położone są w południowo – wschodniej części kompleksu działek budowlanych, w pierwszej linii zabudowy od drogi gminnej biegnące wzdłuż wschodniej granicy kompleksu.  W sąsiedztwie działki budowlane niezabudowane. Od strony wschodniej, pomiędzy granicą działek a drogą, rów przydrożny i miejscami zakrzaczona i zadrzewiona młodym drzewostanem liściastym skarpa przydrożna o zmiennej wysokości. Działki mają kształt prostokąta. Działki posiadają dogodny dostęp do sieci energetycznej i kanalizacji sanitarnej.  Działki użytkowane rolniczo.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-01-18
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 | 12:37
planowana data dezaktywacji: 2024-03-04